Στην Κομισιόν και το Συμβούλιο φέρνει μεερωτήσεις του ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Δημήτρης Παπαδημούλης, τις συνεχιζόμενες και κλιμακούμενες προκλήσεις και τις μονομερείς ενέργειες από την Τουρκική ηγεσία στην ελληνική και την κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη.

«Οι κλιμακούμενες προκλήσεις και οι μονομερείς ενέργειες από την Τουρκική ηγεσία δημιουργούν μια έκρυθμη κατάσταση που θέτει σε κίνδυνο την εθνική κυριαρχία κρατών μελών της ΕΕ, τη διεθνή νομιμότητα, την ασφάλεια και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή».

Όπως επισημαίνει ο Δημήτρης Παπαδημούλης, «οι συνεχιζόμενες και κλιμακούμενες προκλήσειςκαι οι μονομερείς ενέργειες από την Τουρκική ηγεσία στην ελληνική και την κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, οι παραβιάσεις της ελληνικής υφαλοκρηπίδας καθώς και ένας γενικότερος αναθεωρητισμός σε σχέση με τις διεθνείς Συνθήκες, δημιουργούν μια έκρυθμη κατάσταση που θέτει σε κίνδυνο την εθνική κυριαρχία κρατών-μελών της ΕΕ, τη διεθνή νομιμότητα, την σταθερότητα, την ασφάλεια και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή».

«Δεδομένου ότι επιβάλλεται η άσκηση ουσιαστικής πίεσης από την ηγεσία της ΕΕ στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο για την ανατροπή αυτών των προκλητικών, μονομερών ενεργειών, έτσι ώστε να αποκλιμακωθεί η ένταση και να δημιουργηθούν οι απαιτούμενες συνθήκες ουσιαστικού ευρωτουρκικού διαλόγου με βάση το διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της θάλασσας» ο επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία ρωτά τόσο την Κομισιόν όσο και το Συμβούλιο:

Πρώτον, «ποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και μέτρα» σκοπεύουν να λάβουν για να τεθεί σε νέες βάσεις ο ευρωτουρκικός διάλογος, όπως έχουν ήδη δηλώσει κορυφαίοι ευρωπαίοι αξιωματούχοι, στη βάση της διεθνούς νομιμότητας» και δεύτερον για το εάν εξετάζουν«την εφαρμογή ή και ενίσχυση κυρώσεων, έτσι ώστε να αναχαιτιστεί η τουρκική προκλητικότητα».

Επιπλέον ρωτά την Κομισιόν και το Συμβούλιο για το εάν σκοπεύουν να αναλάβουν«πολιτικές πρωτοβουλίες διαλόγου για την αναζήτηση διπλωματικών λύσεων σχετικά με την οριοθέτηση των υφαλοκρηπίδων/ΑΟΖ, με βάση το Διεθνές Δίκαιο, για την επίλυση μακροχρόνιων διαφωνιών και την παγίωση της σταθερότητας, της ειρήνης και της αμοιβαία επωφελούς οικονομικής ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή».

Ακολουθούν οι πλήρεις ερωτήσεις προς την Κομισιόν και το Συμβούλιο:

Προς την Κομισιόν

Θέμα:Μονομερείς ενέργειες από την Τουρκική ηγεσία στην ελληνική και την κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) και παραβιάσεις της ελληνικής υφαλοκρηπίδας

Οι συνεχιζόμενες και κλιμακούμενες προκλήσεις και οι μονομερείς ενέργειες από την Τουρκική ηγεσίαστην ελληνική και την κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, οι παραβιάσεις της ελληνικής υφαλοκρηπίδας καθώς και ένας γενικότερος αναθεωρητισμός σε σχέση με τις διεθνείςΣυνθήκες, δημιουργούν μια έκρυθμη κατάσταση που θέτει σε κίνδυνο την εθνική κυριαρχία κρατών-μελών της ΕΕ, τη διεθνή νομιμότητα, την σταθερότητα, την ασφάλεια και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή.

Δεδομένου ότι επιβάλλεται η άσκηση ουσιαστικής πίεσης από την ηγεσία της ΕΕ στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο για την ανατροπή αυτών των προκλητικών, μονομερών ενεργειών, έτσι ώστε να αποκλιμακωθεί η ένταση και να δημιουργηθούν οι απαιτούμενες συνθήκες ουσιαστικού ευρωτουρκικού διαλόγου με βάση το διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της θάλασσας, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Ποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και μέτρα σκοπεύει να λάβει η Επιτροπή για να τεθεί σε νέες βάσεις ο ευρωτουρκικός διάλογος, όπως έχουν ήδη δηλώσει κορυφαίοι ευρωπαίοι αξιωματούχοι, στη βάση της διεθνούς νομιμότητας;

2. Εξετάζετετην εφαρμογή ή και ενίσχυση κυρώσεων, έτσι ώστε να αναχαιτιστεί η τουρκική προκλητικότητα;

3.  Σκοπεύει η Επιτροπήνα αναλάβει πολιτικές πρωτοβουλίες διαλόγου για την αναζήτηση διπλωματικών λύσεων σχετικά με την οριοθέτηση των υφαλοκρηπίδων/ΑΟΖ, με βάση το Διεθνές Δίκαιο, για την επίλυση μακροχρόνιων διαφωνιών και την παγίωση της σταθερότητας, της ειρήνης και της αμοιβαία επωφελούς οικονομικής ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή;

Προς το Συμβούλιο

Θέμα: Μονομερείς ενέργειες από την Τουρκική ηγεσία στην ελληνική και την κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) και παραβιάσεις της ελληνικής υφαλοκρηπίδας

Οι συνεχιζόμενες και κλιμακούμενες προκλήσεις και οι μονομερείς ενέργειες από την Τουρκική ηγεσίαστην ελληνική και την κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, οι παραβιάσεις της ελληνικής υφαλοκρηπίδας καθώς και ένας γενικότερος αναθεωρητισμός σε σχέση με τις διεθνείςΣυνθήκες, δημιουργούν μια έκρυθμη κατάσταση που θέτει σε κίνδυνο την εθνική κυριαρχία κρατών-μελών της ΕΕ, τη διεθνή νομιμότητα, την σταθερότητα, την ασφάλεια και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή.

Δεδομένου ότι επιβάλλεται η άσκηση ουσιαστικής πίεσης από την ηγεσία της ΕΕ στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο για την ανατροπή αυτών των προκλητικών, μονομερών ενεργειών, έτσι ώστε να αποκλιμακωθεί η ένταση και να δημιουργηθούν οι απαιτούμενες συνθήκες ουσιαστικού ευρωτουρκικού διαλόγου με βάση το διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της θάλασσας, ερωτάται το Συμβούλιο:

1. Ποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και μέτρα σκοπεύει να λάβει το Συμβούλιο και η Γερμανική Προεδρία για να τεθεί σε νέες βάσεις ο ευρωτουρκικός διάλογος, όπως έχουν ήδη δηλώσει κορυφαίοι ευρωπαίοι αξιωματούχοι, στη βάση της διεθνούς νομιμότητας;

2. Εξετάζετετην εφαρμογή ή και ενίσχυση κυρώσεων, έτσι ώστε να αναχαιτιστεί η τουρκική προκλητικότητα;

3. Σκοπεύει το Συμβούλιο να αναλάβει πολιτικές πρωτοβουλίες διαλόγου για την αναζήτηση διπλωματικών λύσεων σχετικά με την οριοθέτηση των υφαλοκρηπίδων/ΑΟΖ, με βάση το Διεθνές Δίκαιο, για την επίλυση μακροχρόνιων διαφωνιών και την παγίωση της σταθερότητας, της ειρήνης και της αμοιβαία επωφελούς οικονομικής ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή;