Αύξηση 25,1% για τις εξαγωγές τον Αύγουστο

Μεγαλώνει η παρουσία των ελληνικών προϊόντων προς τις τρίτες χώρες – Προβληματίζει όμως και η άνοδος των εισαγωγών

Αύξηση 25,1% παρουσίασαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Αύγουστο του 2018, διατηρώντας τη δυναμική που έχουν αναπτύξει από την αρχή του τρέχοντος έτους. Στα θετικά στοιχεία περιλαμβάνεται και η στροφή των εξαγωγέων προς τις Τρίτες Χώρες, οι οποίοι πλέον αρχίζουν και επενδύουν σε νέες αγορές. Από την άλλη πλευρά, πηγή προβληματισμού εξακολουθεί να αποτελεί η επιβράδυνση του ρυθμού συρρίκνωσης του εμπορικού ελλείμματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛ-ΣΤΑΤ, οι εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, τον Αύγουστο του 2018 αυξήθηκαν κατά 509 εκατ. ευρώ ή κατά 25,1% και ανήλθαν στα 2,54 δισ. ευρώ από 2,03 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017. Ανοδικά κινήθηκαν οι εξαγωγές καιχωρίς πετρελαιοειδή. Συγκεκριμένα, ενισχύθηκαν κατά 10,5% ή κατά 145 εκατ. ευρώ και έφθασαν στα 1,53 δισ. ευρώ από 1,38 δισ. ευρώ.

Παρόμοια είναι η εικόνα και στο διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2018. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 3,29 δισ. ευρώ ή κατά 17,6% και ανήλθαν σε 21,96 δισ. ευρώ από 18,67 δισ. ευρώ ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή αυξήθηκαν στα 14,57 δισ. ευρώ από 12,90 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 1,67 δισ. ευρώ ή κατά 12,9%.

Οι εισαγωγές

Ανοδικά κινήθηκαν όμως και οι εισαγωγές τον Αύγουστο του 2018, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 761 εκατ. ευρώ ή κατά 20,6% και ανήλθαν σε 4,46 δισ. ευρώ έναντι 3,7 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2017. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αγαθών ανήλθαν στα 3 δισ. ευρώ από 2,55 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 455,5 εκατ. ευρώ ή κατά 17,9%.

Οι εισαγωγές στο διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2018 αυξήθηκαν κατά 3,02 δισ. ευρώ ή κατά 9%, με τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται στα 36,50 δισ. ευρώ έναντι 33,48 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2017. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αυξήθηκαν στα 26,46 δισ. ευρώ από 25,56 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 900,2 εκατ. ευρώ ή κατά 3,5%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε τον Αύγουστο του 2018 κατά 252 εκατ. ευρώ, ή κατά 15,1%, στα –1,91 δισ. ευρώ από -1,66 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2017. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε στα -1,48 δισ. ευρώ από – 1,17 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 310,5 εκατ. ευρώ, ή κατά 26,6%.

Εμπορικό Ισοζύγιο (Αύγουστος 2018)

Εμπορικό Ισοζύγιο (συνολικά)

ΑΞΙΑ 2017 (εκατ. ευρώ)*

ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)*

ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %

Εισαγωγές

3.701,1

4.461,9

20,6%

Εξαγωγές

2.033,9

2.542,8

25,0%

Εμπορικό Ισοζύγιο 

-1.667,2

-1.919,1

15,1%

Εμπορικό Ισοζύγιο (χωρίς πετρελαιοειδή)

ΑΞΙΑ 2017 (εκατ. ευρώ)*

ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)*

ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %

Εισαγωγές

2.545,2

3.000,7

17,9%

Εξαγωγές

1.380,0

1.525,0

10,5%

Εμπορικό Ισοζύγιο 

-1.165,2

-1.475,7

26,6%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛ-ΣΤΑΤ

Στο οκτάμηνο του 2018 το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά 265 εκατ. ευρώ ή κατά 1,8%, στα –14,55 δισ. ευρώ από –14,81 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε στα -11,89 δισ. ευρώ από -12,66 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 767,1 εκατ. ευρώ, ή κατά –6,1%.

Εμπορικό Ισοζύγιο (Ιανουάριος- Αύγουστος 2018)

Εμπορικό Ισοζύγιο (συνολικά)

ΑΞΙΑ 2017 (εκατ. ευρώ)*

ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)*

ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %

Εισαγωγές

33.488,2

36.509,9

9,0%

Εξαγωγές

18.674,7

21.961,3

17,6%

Εμπορικό Ισοζύγιο 

-14.813,5

-14.548,6

-1,8%

Εμπορικό Ισοζύγιο (χωρίς πετρελαιοειδή)

ΑΞΙΑ 2017 (εκατ. ευρώ)*

ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)*

ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %

Εισαγωγές

25.560,5

26.460,7

3,5%

Εξαγωγές

12.902,7

14.570,0

12,9%

Εμπορικό Ισοζύγιο 

-12.657,8

-11.890,7

-6,1%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛ-ΣΤΑΤ

Η πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφική περιοχή

Όσον αφορά στην πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφικές περιοχές τον Αύγουστο του 2018, παρατηρείται σημαντική άνοδος προς όλους τους προορισμούς. Έτσι, η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, είναι αυξημένη τόσο προς τις Χώρες της ΕΕ (+9,1%) όσο και προς τις Τρίτες Χώρες (+44,1%). Όταν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές καταγράφουν άνοδο προς τις Χώρες της ΕΕ κατά 12,7% και προς τις Τρίτες Χώρες κατά 6,2%.

Ιανουάριος- Αύγουστος 2018

Προορισμοί Εξαγωγών     (συνολικά)

ΑΞΙΑ 2017 (εκατ. ευρώ)*

ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)*

ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %

Μερίδιο 2017

Μερίδιο 2018

Ευρωπαϊκή Ένωση

10.238,1

11.546,6

12,8%

54,8%

52,6%

Τρίτες Χώρες

8.436,6

10.414,7

23,4%

45,2%

47,4%

ΣΥΝΟΛΟ

18.674,7

21.961,3

17,6%

 

 

 

 

 

 

 

 

Προορισμοί Εξαγωγών           (χωρίς πετρελαιοειδή)

ΑΞΙΑ 2017 (εκατ. ευρώ)*

ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)*

ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %

 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση

8.805,4

10.027,7

13,9%

68,2%

68,8%

Τρίτες Χώρες

4.097,3

4.542,3

10,9%

31,8%

31,2%

ΣΥΝΟΛΟ

12.902,7

14.570,0

12,9%

 

 

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛ-ΣΤΑΤ

Αναφορικά με το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των κρατών-μελών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών διαμορφώθηκε στο 47,6% από 54,6% τον Αύγουστο του 2017 ενώ το μερίδιο των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες ανήλθε σε 52,4% από 45,4% τον Αύγουστο του 2017. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 67,1% και των Tρίτων Xωρών στο 32,9%.

Αύγουστος 2018

Προορισμοί Εξαγωγών     (συνολικά)

ΑΞΙΑ 2017 (εκατ. ευρώ)*

ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)*

ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %

Μερίδιο 2017

Μερίδιο 2018

Ευρωπαϊκή Ένωση

1.109,7

1.211,0

9,1%

54,6%

47,6%

Τρίτες Χώρες

924,2

1.331,8

44,1%

45,4%

52,4%

ΣΥΝΟΛΟ

2.033,9

2.542,8

25,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

Προορισμοί Εξαγωγών           (χωρίς πετρελαιοειδή)

ΑΞΙΑ 2017 (εκατ. ευρώ)*

ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)*

ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %

 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση

907,6

1.023,3

12,7%

65,8%

67,1%

Τρίτες Χώρες

472,4

501,7

6,2%

34,2%

32,9%

ΣΥΝΟΛΟ

1.380,0

1.525,0

10,5%

 

 

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛ-ΣΤΑΤ

Η πορεία ανά κλάδο

Σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, τον Αύγουστο του 2018 όλοι οι κλάδοι ήταν ανοδικοί πλην των ποτών και καπνού (-11,9%). Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι κλάδοι των πετρελαιοειδών (+55,9%), των διάφορων βιομηχανικών προϊόντων (+15%) και των χημικών (+12,9%).

Αύγουστος 2018

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΞΙΑ ΠΕΡΥΣΙ (εκατ. ευρώ)*

ΑΞΙΑ ΦΕΤΟΣ (εκατ. ευρώ)*

ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ-ΚΑΥΣΙΜΑ

664,9

1.036,9

55,9%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

332,6

370,8

11,5%

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ

330,4

368,0

11,4%

ΧΗΜΙΚΑ

192,4

217,3

12,9%

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

165,4

181,1

9,5%

ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

153,7

176,7

15,0%

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

62,9

80,7

28,3%

ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ

57,1

50,3

-11,9%

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

29,5

31,2

5,8%

ΛΑΔΙΑ

27,1

29,8

10,0%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛ-ΣΤΑΤ

Κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου του 2018 όλες οι κατηγορίες ήταν ανοδικές, πλην των ποτών και καπνού (-4,6%). Στο διάστημα αυτόξεχώρισαν τα λάδια (+34,2%), τα πετρελαιοειδή (+28,5%), τα μηχανήματα (+16,4%) και τα βιομηχανικά προϊόντα (+15,9%). 

Ιανουάριος- Αύγουστος  2018

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΞΙΑ ΠΕΡΥΣΙ (εκατ. ευρώ)*

ΑΞΙΑ ΦΕΤΟΣ (εκατ. ευρώ)*

ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ-ΚΑΥΣΙΜΑ

5.833,8

7.494,0

28,5%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

3.019,4

3.500,7

15,9%

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ

2.828,1

3.111,7

10,0%

ΧΗΜΙΚΑ

2.007,1

2.267,2

13,0%

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

1.691,9

1.968,7

16,4%

ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

1.343,6

1.459,9

8,7%

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

742,0

826,4

11,4%

ΛΑΔΙΑ

362,9

487,0

34,2%

ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ

491,2

468,8

-4,6%

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

345,7

376,8

9,0%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛ-ΣΤΑΤ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk