O ΟΠΑΠ δημιουργεί αξία για την οικονομία

Επειτα από οκτώ χρόνια ύφεσης, την απώλεια ενός εκατομμυρίου θέσεων εργασίας και 25% του ΑΕΠ,

Επειτα από οκτώ χρόνια ύφεσης, την απώλεια ενός εκατομμυρίου θέσεων εργασίας και 25% του ΑΕΠ, έγινε πλέον σαφές ότι η επιστροφή στην ανάπτυξη εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από τη δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας να δημιουργεί βιώσιμη απασχόληση σε τομείς όπου διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι παραδοσιακά η Ελλάδα έχει επιδείξει ισχυρή τάση προς την επιχειρηματικότητα. Με περίπου 75 επιχειρήσεις ανά χίλιους κατοίκους και περίπου 40.000 νέες εταιρείες κάθε χρόνο, η Ελλάδα προ κρίσης παρουσίαζε διπλάσια μεγέθη σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η μεγάλη πλειονότητα αυτών των εταιρειών (97%) χαρακτηρίζονταν πολύ μικρές (<9 εργαζόμενοι), ενώ συχνά εστίαζαν σε μη παραγωγικούς τομείς, χωρίς εξωστρέφεια και με χαμηλή χρήση εργαλείων τεχνολογίας.
Τα θετικά νέα είναι ότι ο αριθμός των εταιρειών που εστιάζουν σε τομείς με σημαντική δυναμική ανάπτυξης (π.χ., τουρισμός, τρόφιμα, τεχνολογία), παρότι αποτελεί ακόμη μόνο το 10% του συνολικού αριθμού επιχειρήσεων, αυξήθηκε κατά 40% τα τελευταία χρόνια. Από αυτές τις εταιρείες το 1% περίπου μπορεί πραγματικά να μεταμορφώσει και να μεγεθύνει τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται ώστε να δημιουργηθούν εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας που θα κάνουν πραγματική διαφορά στην οικονομία και στην απασχόληση.
Αυτές οι εταιρείες αξιοποιούν δομικά πλεονεκτήματα της χώρας, ευκαιρίες που έχουν προκύψει λόγω κρίσης (π.χ., στην ενέργεια ή στον χρηματοπιστωτικό τομέα), αλλά και διεθνείς ευκαιρίες στην ευρύτερη περιοχή ή σε παγκόσμιο επίπεδο (π.χ., στον τομέα της τεχνολογίας, βιοτεχνολογίας, νανοτεχνολογίας).
Στο πλευρό τους έρχεται να σταθεί ο ΟΠΑΠ με το πρωτοποριακό πρόγραμμα για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα.
Δημιουργία αξίας


Αποστολή του προγράμματος «Επιχειρηματική Ανάπτυξη», το οποίο σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΠΑΠ, είναι η επιλογή και η ολοκληρωμένη υποστήριξη αναπτυσσόμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων ώστε η ανάπτυξή τους να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.
Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα ο ΟΠΑΠ επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά τη δέσμευσή του να δημιουργεί αξία για την ελληνική οικονομία στηρίζοντας την ανάπτυξη και την απασχόληση.
Τα οφέλη


Οι επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες, καθώς και σε ένα σημαντικό επιχειρηματικό δίκτυο, που θα τις βοηθήσει να ξεπεράσουν τυχόν εμπόδια και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και να εξελιχθούν σε μεγάλες και επιτυχημένες επιχειρήσεις που καινοτομούν, εξάγουν, αλλάζουν τα δεδομένα στον κλάδο τους και κατ’ επέκταση δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Ειδικότερα οι άξονες που θα υποστηριχθούν μέσω του προγράμματος είναι:
  • Προοπτικές σε διεθνείς αγορές.
  • Πρόσβαση σε επενδύσεις και δανεισμό.
  • Στρατηγική καθοδήγηση σε θέματα οικονομικής διαχείρισης, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, branding και επικοινωνίας.
Ειδικότερα, ανά άξονα:
1. Στρατηγική καθοδήγηση: Η ολοκληρωμένη στρατηγική καθοδήγηση είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη μιας μικρομεσαίας επιχείρησης. Σε αυτό το πλαίσιο το πρόγραμμα του ΟΠΑΠ δίνει στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις και να συζητήσουν τα προβλήματα, τις ανάγκες και τις προτεραιότητές τους με ένα δίκτυο επιτυχημένων επιχειρηματιών και υψηλόβαθμων στελεχών που έχουν αντιμετωπίσει παρόμοιες προκλήσεις στο παρελθόν και έχουν καταφέρει να αναπτύξουν πετυχημένα την επιχείρησή τους δημιουργώντας έτσι υπεραξία για την οικονομία και την κοινωνία.
Αυτοί οι έμπειροι και επιτυχημένοι επιχειρηματίες θα προσφέρουν καθοδήγηση σε βασικούς άξονες δράσης κάθε επιχείρησης, όπως η στρατηγική, οικονομική και λειτουργική διαχείριση, η διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού, το marketing και οι πωλήσεις, το branding και η επικοινωνία, μέσω μιας σειράς εκπαιδευτικών εργαστηρίων και συναντήσεων.
2. Πρόσβαση σε επενδύσεις και δανεισμό: Μέσω του προγράμματος «Επιχειρηματική Ανάπτυξη από τον ΟΠΑΠ» οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα δίκτυο επενδυτών και, σε συνεργασία με κορυφαίο τραπεζικό ίδρυμα, θα έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν πιθανές επιλογές χρηματοδότησης και δανεισμού.
3. Προοπτικές σε διεθνείς αγορές: Μέσα από την επαφή τους με έμπειρα στελέχη της αγοράς οι επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται για διεθνή επέκταση θα ενημερωθούν πλήρως για τις αγορές που τους ενδιαφέρουν προκειμένου να σχεδιάσουν ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό πλάνο για την περαιτέρω επέκταση της δραστηριότητάς τους.
Εμφαση σε κλάδους με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Ποιες επιχειρήσεις αφορά:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε κλάδους στους οποίους η Ελλάδα έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, όπως τουρισμός, αγροτική παραγωγή, βιομηχανία τροφίμων και ποτών αλλά και σε κλάδους με προοπτική ανάπτυξης, όπως οι νέες τεχνολογίες.
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις:
Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν οικονομική δραστηριότητα η οποία μεταφράζεται σε ετήσιο κύκλο εργασιών μεταξύ €100.000 και €50 εκατομμυρίων και ως 250 εργαζομένους.
Ποιοι παράγοντες έχουν αυξημένο ρόλο στην επιλογή;
  • Καινοτομία & επιχειρηματικό μοντέλο: Με τον όρο καινοτομία εννοούμε νέα επιχειρηματικά μοντέλα που προσφέρουν καινοτόμα ή βελτιωμένα προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία έχουν τη δυναμική να αναδιαμορφώσουν τον κλάδο τους στην Ελλάδα ή/και διεθνώς και διαφοροποιούνται από τον ανταγωνισμό τους. Το καινοτόμο επιχειρηματικό μοντέλο έχει αποτελέσει σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης για αρκετές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επιπλέον έχει αποδειχθεί ότι οι καινοτόμες επιχειρήσεις σημειώνουν υψηλότερα ποσοστά αύξησης της απασχόλησης.
  • Προοπτική ανάπτυξης: Η προοπτική μεγέθυνσης της επιχείρησης σε κύκλο εργασιών και αριθμό απασχολουμένων αξιολογείται βάσει της ως σήμερα πορείας της, του μεγέθους αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται, του ανταγωνισμού της, της δυνατότητας επέκτασης στο εξωτερικό, καθώς και του πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος που έχει η επιχείρηση στην απασχόληση, το οποίο προκύπτει από τις έμμεσες θέσεις εργασίας που μπορεί να δημιουργήσει και τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει στην περιοχή όπου δραστηριοποιείται και στη χώρα συνολικά.
  • Επιχειρηματίας: Ο επιχειρηματίας πρέπει να έχει όραμα, ενέργεια, πάθος, εμπειρία και επιμονή για την ανάπτυξη μιας επιτυχημένης επιχείρησης. Να αποτελεί πρότυπο και πηγή έμπνευσης και να συμμετέχει ενεργά στην επιχειρηματική κοινότητα της χώρας.
Ποια είναι τα στάδια της επιλογής
  • Υποβολή αίτησης: Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στο somethingbetter.gr. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει ως και την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου.
  • Αρχική αξιολόγηση: Εξουσιοδοτημένη ομάδα της Endeavor Greece, θα αξιολογήσει το σύνολο των υποψηφιοτήτων σε μια σειρά ποσοτικών κριτηρίων επιλογής.
  • Συνέντευξη: Ειδική επιτροπή που θα αποτελείται από υψηλόβαθμα στελέχη της Endeavor Greece, κορυφαίους επιχειρηματίες και εκπροσώπους του ΟΠΑΠ, θα αξιολογήσει επιχειρήσεις και επιχειρηματίες σε θέματα όπως επιχειρηματική στρατηγική, καινοτομία, δυνατότητα μελλοντικής ανάπτυξης σύμφωνα με το μέγεθος της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται, επιχειρηματικό μοντέλο και ποιοτικά χαρακτηριστικά των επιχειρηματιών.
  • Τελική επιλογή: Με την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων και τη σύνθεση τόσο του αποτελέσματος της ποσοτικής όσο και της ποιοτικής αξιολόγησης θα διαμορφωθεί η λίστα των επικρατέστερων επιχειρήσεων. H Επιτροπή του προγράμματος θα μελετήσει τις επικρατέστερες συμμετοχές καθώς και τα αποτελέσματά τους στα ποσοτικά και ποιοτικά πεδία ώστε να καταλήξει στην τελική επιλογή όσων επιχειρήσεων θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk