Νομοτεχνική βελτίωση στη διάταξη για τις αναδασωτέες εκτάσεις

Η προτεινόμενη τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του ν. 998/1979, κινείται προς την αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου, περιορίζοντας περαιτέρω τη δυνατότητα παρέμβασης σε κατεστραμμένο δάσος.

Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις, τα οποία καταστρέφονται ή αποψιλώνονται, συνεπεία παράνομης υλοτομίας ή άλλης αιτίας (π.χ. καταπάτηση) δεν θα κηρύσσονται πλέον υποχρεωτικά ως αναδασωτέα. Αυτό φαινόταν από διάταξη του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που περιέχεται στο σχέδιο νόμου για την ενεργειακή απόδοση, το οποίο εισήχθη την Πέμπτη για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, στην οποία εμφανίζεται ότι πλέον αναδασωτέα θα κηρύσσονται μόνο όσα καταστρέφονται συνεπεία πυρκαϊάς, ανεξαρτήτως της ειδικότερης κατηγορίας αυτών ή της θέσης στην οποία βρίσκονται.
Πάνω σε αυτή τη διατύπωση το υπουργείο έσπευσε σε μια διευκρινιστική παρέμβαση την Παρασκευή, επισημαίνοντας ότι δεν θα άλλαζε επί τα χείρω για το περιβάλλον η νομοθεσία.
Όπως αναφέρεται, η προτεινόμενη τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του ν. 998/1979, κινείται προς την αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου, περιορίζοντας περαιτέρω τη δυνατότητα παρέμβασης σε κατεστραμμένο δάσος.
Μέχρι σήμερα, εξαιρούνταν από την αναδάσωση τμήματα κατεστραμμένου δάσους (εφόσον είχε χορηγηθεί σχετική άδεια πριν από την καταστροφή του) εάν αυτό είχε πληγεί από πυρκαγιά, παράνομη υλοτομία ή άλλη αιτία.
Με τη νέα ρύθμιση, η εξαίρεση συγκεκριμένου τμήματος κατεστραμμένου δάσους από την αναδάσωση επιτρέπεται μόνο εάν η καταστροφή προήλθε από πυρκαγιά (ανωτέρα βία).
Προκειμένου να αποσαφηνισθεί πλήρως η πρόθεση της κυβέρνησης και του υπουργείου, προωθήθηκε ήδη νομοτεχνική βελτίωση με επαναδιατύπωση του τροποποιητικού άρθρου 32 του σχεδίου νόμου για την ενεργειακή απόδοση που εισήχθη την Πέμπτη στη Βουλή.
Νομοτεχνικές βελτιώσεις
Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4280/2014 (Α΄159)
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 38 του ν. 998/1979, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του νόμου 4280/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις, που καταστρέφονται συνεπεία πυρκαγιάς, αποψίλωσης ή άλλης αιτίας κηρύσσονται υποχρεωτικά ως αναδασωτέα ανεξαρτήτως της ειδικότερης κατηγορίας αυτών ή της θέσης στην οποία βρίσκονται. Της κήρυξης της αναδάσωσης εξαιρούνται εκτάσεις για τις οποίες, πριν την καταστροφή της δασικής βλάστησής τους από πυρκαγιά, έχει χορηγηθεί έγκριση επέμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Έκτο του παρόντος νόμου».
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014 τροποποιείται ως εξής:
«4. Αποφάσεις εκδοθείσες μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου με τις οποίες κηρύχθηκαν δάση ή δασικές εκτάσεις ως αναδασωτέα λόγω καταστροφής τους από πυρκαγιά ανακαλούνται υποχρεωτικά με πράξη του αρμοδίου οργάνου ως προς το τμήμα αυτών που η απώλεια της δασικής βλάστησής του, πριν από την καταστροφή του από πυρκαγιά, είχε εγκριθεί με την έκδοση της έγκρισης επέμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Έκτο του νόμου 998/1979 όπως ισχύει. Ομοίως ανακαλούνται λοιπές πράξεις της διοίκησης που τυχόν εκδόθηκαν για την προστασία των εκτάσεων της παρούσας παραγράφου, καθ’ ο μέρος αφορούν το ανωτέρω τμήμα αυτών. Μέχρι την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας για την ανάκληση της αναδάσωσης σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, δεν εκδίδονται διοικητικές πράξεις για την προστασία του τμήματος αυτού κατ’ εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας.»
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk