Φ. Καραβίας: Βασική μας υπόθεση ο προσωρινός χαρακτήρας της κρίσης

Προσωρινό χαρακτήρα θα έχει η αρνητική επίδραση της πανδημίας του κορωνοϊού στην ελληνική οικονομία, σύμφωνα με τη βασική υπόθεση της Eurobank, αναφορικά με τον αντίκτυπο της τρέχουσας κρίσης.

Φ. Καραβίας: Βασική μας υπόθεση ο προσωρινός χαρακτήρας της κρίσης | tovima.gr
Προσωρινό χαρακτήρα θα έχει η αρνητική επίδραση της πανδημίας του κορωνοϊού στην ελληνική οικονομία, σύμφωνα με τη βασική υπόθεση της Eurobank, αναφορικά με τον αντίκτυπο της τρέχουσας κρίσης.
Aυτό επεσήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας σε γραπτή του δήλωση που συνόδευσε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της χρήσης του 2019. Ωστόσο, σημείωσε ότι για το άμεσο μέλλον ο αντίκτυπος δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια, τονίζοντας πως «ενδέχεται να είναι σημαντικός».
Πρόσθεσε δε πως η Eurobank θα υποστηρίξει τους πελάτες της, επιχειρήσεις και νοικοκυριά, που θα υποστούν επιπτώσεις λόγω της κρίσης του κορωνοϊού.
«Ταυτόχρονα, είμαστε έτοιμοι να εφαρμόσουμε όποια μέτρα και κατευθύνσεις αποφασιστούν σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς εποπτικούς οργανισμούς και τους θεσμικούς φορείς του τραπεζικού κλάδου σε πανευρωπαϊκή κλίμακα» υποστήριξε ο κ. Καραβίας. Και συμπλήρωσε πως «καθώς οι ανησυχίες θα υποχωρούν, αναμένουμε ότι η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα θα επιταχυνθεί εκ νέου. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η Τράπεζα βρίσκεται σε ισχυρή θέση ώστε να εισέλθει σε φάση ανάπτυξης και να δημιουργεί αξία για τους μετόχους και τους πελάτες της»
Τα αποτελέσματα του 2019
Αναφερόμενος στα αποτελέσματα της Eurobank ο κ. Καραβίας υπογράμμισε ότι «το 2019 αποτέλεσε έτος ορόσημο για την τράπεζα, καθώς προχωρήσαμε στην υλοποίηση του εμπροσθοβαρούς σχεδίου μείωσης των NPEs».
Σύμφωνα με τον ίδιο, τα τελευταία τρία χρόνια, η Eurobank έχει αντιμετωπίσει όλα τα βασικά ζητήματα του παρελθόντος:
(α) αυξάνοντας το συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά 400 περίπου μονάδες βάσης,
(β) μειώνοντας το απόθεμα των NPEs από 46% σε 16% περίπου και
(γ) ενισχύοντας τη ρευστότητα μέσω της αύξησης των καταθέσεων κατά περίπου 13 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 9 δισ. ευρώ στην Ελλάδα.
Όσον αφορά το σχέδιο μετασχηματισμού, το τελευταίο βήμα έγινε με τη δεσμευτική συμφωνία με την εταιρεία doValue για την πώληση της θυγατρικής μας εταιρείας διαχείρισης δανείων FPS και την τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου 7,5 δισ. Ευρώ (project Cairo) – την πρώτη που κάνει χρήση του σχεδίου εγγυήσεων Ηρακλής. Η διαδικασία απόσχισης της FPS, η οποία περιλαμβάνει τη μετακίνηση περίπου 500 υπαλλήλων της Eurobank προς την FPS, ολοκληρώνεται σύντομα και ομαλά, διασφαλίζοντας μια απρόσκοπτη μετάβαση.
«Με ένα υγιές επιχειρηματικό μοντέλο και έχοντας αντιμετωπίσει με επιτυχία τα NPEs, εστιάζουμε όλες τις προσπάθειές μας στην ενίσχυση των εργασιών μας, τη χρηματοδότηση αξιόπιστων επιχειρηματικών σχεδίων, την προσέλκυση νέων πελατών, τόσο επιχειρήσεων όσο και ιδιωτών, ώστε να ενισχύσουμε τα έσοδα της τράπεζας. Μια σειρά επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, στο σωστό χρόνο και στόχευση, αποδίδουν καρπούς« σημείωσε ο κ. Καραβίας.
Και πρόσθεσε πως «ανοίξαμε το δρόμο για την αναζωογόνηση της αγοράς των στεγαστικών δανείων στην Ελλάδα, αυξάνουμε το δανεισμό προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ενισχύσαμε τη χρηματοδότηση του έργου ορόσημου στο Ελληνικό, διατηρώντας παράλληλα τη στρατηγική μας παρουσία σε βασικούς τομείς, όπως ο τουρισμός, η πράσινη ενέργεια, οι υποδομές και η ναυτιλία. Επιπλέον, ενισχύουμε και επεκτείνουμε τη δραστηριότητά μας στις βασικές αγορές μας στην περιοχή».
Σε σχέση με την πορεία των μεγεθών της τράπεζας τα επόμενα χρόνια, ο κ. Καραβίας τόνισε ότι «ο μεσοπρόθεσμος στόχος μας είναι απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων κοντά στο 10%. Τα NPEs μας, που είναι ήδη τα χαμηλότερα στην Ελλάδα στο 15,9%, εκτιμάται ότι θα μειωθούν σε μονοψήφιο ποσοστό το 2021, σύμφωνα με τις αρχικές μας προβλέψεις, και περαιτέρω στο 5% το 2022».
Τα μεγέθη στην περυσινή χρήση
Το 2019 αποτέλεσε μια χρονιά ορόσημο για τη Eurobank, καθώς ολοκληρώθηκε με επιτυχία η συγχώνευση με τη Grivalia και το πλάνο μετασχηματισμού για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs).
Παράλληλα με την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου της, η Τράπεζα διατήρησε σημαντική οργανική κερδοφορία και ενίσχυσε τα καθαρά της κέρδη κατά 26,8% σε ετήσια βάση σε 257 εκατ. ευρώ Πιο αναλυτικά:
– Tα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε 1.377 εκατ. ευρώ το 2019, έναντι 1.416 εκατ. ευρώ το 2018, με το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο να υποχωρεί κατά 23 μονάδες βάσης σε 2,24%.
– Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 13,6% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 354 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των εσόδων από ενοίκια, τις εργασίες του Δικτύου καταστημάτων και τη Διαχείριση Περιουσίας.
– Τόσο τα οργανικά όσο και τα συνολικά έσοδα παρέμειναν σταθερά έναντι του 2018 και διαμορφώθηκαν σε 1.731 εκατ. ευρώ (+0,2%) και 1.844 εκατ. ευρώ (+0,6%) αντίστοιχα το 2019.
– Οι Λειτουργικές δαπάνες, σε συγκρίσιμη βάση6, υποχώρησαν κατά 1,7% στην Ελλάδα, ενώ παρέμειναν σχετικά αμετάβλητες σε επίπεδο Ομίλου (+0,7%) το 2019. Ο δείκτης κόστους-εσόδων διαμορφώθηκε σε 48,9% το 2019.
– Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων υποχώρησαν σε ετήσια βάση κατά 2,7% σε 830 εκατ. ευρώ και τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων μειώθηκαν κατά 1,6% σε 943 εκατ. ευρώ
– Τα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά 3,7 δισ. ευρώ έναντι του 2018 με την κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις να ενισχύεται κατά 210 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση σε 55,3%. Ο δείκτης των NPEs υποχώρησε κατά 7,8 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε σε 29,2% στο τέλος του 2019.
Pro-forma για την τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου ύψους 7,5 δισ. ευρώ (project Cairo), ο δείκτης των NPEs μειώνεται σε 15,9%. Ο σχηματισμός των νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE formation) ήταν αρνητικός κατά 858 εκατ. ευρώ το 2019, εκ των οποίων 839 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα και 19 εκατ. ευρώ στο εξωτερικό.
– Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων μειώθηκαν κατά 8,3% το 2019 σε 624 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν σε 170 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων σε σχέση με 189 το 2018.
– Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό παρέμειναν σταθερά κερδοφόρες το 2019, με τα καθαρά κέρδη7 να αυξάνονται κατά 16,0% σε 168 εκατ. ευρώ Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 11,0% το 2019 σε 270 εκατ. ευρώ και τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 22,8% την ίδια περίοδο σε 297 εκατ. ευρώ
– Μετά την εξαγορά της Grivalia και τη δημιουργία κεφαλάιων λόγω της οργανικής κερδοφορίας, ο δείκτης CET1 ανήλθε σε 16,7% και ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) σε 19,2% το 2019, ενισχυμένοι κατά 250 μονάδες βάσης έναντι του 2018. Ο δείκτης CET1 με την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ αυξήθηκε σε 14,6% στο τέλος Δεκεμβρίου. Το σταθμισμένο ενεργητικό διαμορφώθηκε σε 41,4 δισ. ευρώ
– Οι ενήμερες χορηγήσεις αυξήθηκαν σε συγκρίσιμη βάση κατά 1,7 δισ. ευρώ8 έναντι του 2018 και οι καταθέσεις πελατών ενισχύθηκαν κατά 5,8 δισ. ευρώ την ίδιο περίοδο, περιλαμβανομένων 1,1 δισ. ευρώ από την εξαγορά της Piraeus Bank Bulgaria. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε σημαντικά σε 83,2%, από 92,6% το 2018.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
  • Parties, μόνο parties Ενα ολόχρυσο, κεντημένο με χιλιάδες μικρά ρουμπίνια μαντίλι, το οποίο έχει «δραπετεύσει» από τον λαιμό της Εσθήρ, δημιουργεί αστραφτερούς... ΓΡΑΦΕΙ Η ΣΙΒΥΛΛΑ |
Helios Kiosk