H θυγατρική τής Ελληνικά Πετρέλαια με την επωνυμία Hellenic Petroleum Finance ανακοίνωσε ότι προτίθεται να προβεί στην έκδοση ομολογιών, με την εγγύηση της μητρικής. Τα κεφάλαια της έκδοσης θα χρηματοδοτήσουν την εξαγορά ομολόγων παλαιότερης έκδοσης για την οποία ήδη υποβλήθηκε πρόταση εξαγοράς στους υφιστάμενους μετόχους. Οι νέες ομολογίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των νέων ομολογιών –εκτιμώνται στα 500 εκατ. ευρώ- θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια του εκδότη (α) για την εξαγορά των ομολογιών εκδόσεώς του με τοκομερίδιο 4,875% και λήξη τον Οκτώβριο 2021 πριν τη λήξη τους, σύμφωνα με τους όρους της πρότασης εξαγοράς που ανακοινώθηκε σήμερα, (β) για την αποπληρωμή υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεών του και (γ) για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Η διοίκηση των ΕΛΠΕ θέλει να εκμεταλλευτεί το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων για να αναχρηματοδοτήσει παλαιότερο ακριβό δανεισμό. Στόχος είναι το επιτόκιο της νέας έκδοσης να κυμαίνεται μεταξύ 2%-3%.

Η έκδοση των νέων ομολογιών τελεί υπό προϋποθέσεις και ιδίως από την αποδεκτή, κατά την κρίση του εκδότη, τιμολόγησή τους.

Οι τράπεζες Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International ορίστηκαν ως Global Coordinators, ενώ οι Citigroup Global Markets Limited, Eurobank Ergasias S.A., Nomura International plc, Αlpha Βank A.E., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ως Συνδιοργανωτές (joint bookrunners) για την έκδοση και διάθεση των ομολογιών.

Η πρόταση εξαγοράς

Η Hellenic Petroleum Finance ανακοίνωσε στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου πρόταση εξαγοράς που απευθύνει προς τους κατόχους ομολογιών, εγγυημένων από την Ελληνικά Πετρέλαια, με τοκομερίδιο 4,875% και λήξη τον Οκτώβριο 2021, συνολικού ποσού εκδόσεως 449.530.000.

Η πρόταση αφορά την εξαγορά των υφισταμένων ομολογιών από την εταιρεία έναντι μετρητών.

Η πρόταση εξαγοράς προβλέπει την καταβολή από την εταιρεία στους κατόχους των υφισταμένων ομολογιών, σε μετρητά, ποσού 1.092,5 ευρώ ανά 1.000 ευρώ ονομαστικής αξίας υφισταμένων ομολογιών, πλέον δεδουλευμένων τόκων μέχρι και την προηγουμένη μέρα της ημερομηνίας καταβολής, η οποία θα ορισθεί περί την 3η Οκτωβρίου 2019 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της πρότασης εξαγοράς που παρατίθενται αναλυτικά στο πληροφοριακό δελτίο της 23ης Σεπτεμβρίου, που θα είναι διαθέσιμο για τους επιλέξιμους κατόχους υφισταμένων ομολογιών.

Η πρόταση εξαγοράς τελεί υπό την πλήρη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας και του εγγυητή και προϋποθέτει την άντληση κεφαλαίων από την επιτυχή τιμολόγηση νέων ομολογιών, σταθερού επιτοκίου, τις οποίες προτίθεται να εκδώσει η εταιρεία, με την εγγύηση της Ελληνικά Πετρέλαια.

Οι τράπεζες Alpha Bank, Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Eurobank Ergasias S.A., Goldman Sachs International, Nomura International plc, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. θα ενεργήσουν ως Διοργανώτριες (Dealer Managers), ενώ η εταιρία Lucid Issuer Services Limited έχει αναλάβει τη διοικητική διαχείριση της πρότασης εξαγοράς.