Στις 26 Ιουνίου η ετήσια γενική συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας

Στις 26 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος για την, μεταξύ άλλων, εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις 26 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος για την, μεταξύ άλλων, εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

1. Υποβολή προς έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, που αφορούν την εταιρική χρήση 2013 (1.1.2013 – 31.12.2013).

2. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2013 (1.1.2013-31.12.2013).

3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εθνικής Τράπεζας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2013 (1.1.2013 – 31.12.2013).

4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2013, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920. Προσδιορισμός αμοιβών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, και των μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2015. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2013, ως μελών των επιτροπών Ελέγχου, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, Διαχείρισης Κινδύνων, Στρατηγικής και προσδιορισμός αμοιβών τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2015.

5. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 30 παρ. 1 του Καταστατικού, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές, τους Βοηθούς Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

6. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Ορισμός ανεξάρτητου(ων) μη εκτελεστικού(ων) μέλους(ων).

7. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.

8. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου των εταιρειών της για τη χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.

9. Τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας και εναρμόνιση με τις νέες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 (μετά το Ν. 3884/2010) καθώς και με διατάξεις των ν. 3864/2010, ν. 4072/2012, ν. 4156/2013 και ν. 4250/2014: τροποποίηση των άρθρων 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 26, 30, 31, 32, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού.

10. Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας καλούνται, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι Μέτοχοι σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 7 Ιουλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk