Εκτο συνεχόμενο κερδοφόρο τρίμηνο για την Εθνική Τράπεζα

Στα 181 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε η καθαρή κερδοφορία στον όμιλο της Εθνικής Τράπεζας στο α΄ τρίμηνο του 2014 έναντι 27 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Στα 181 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε η καθαρή κερδοφορία στον όμιλο της Εθνικής Τράπεζας στο α΄ τρίμηνο του 2014 έναντι 27 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου 2014
Πρόκειται για το έκτο συνεχόμενο τρίμηνο που ο τραπεζικός όμιλος εμφανίζει καθαρή κερδοφορία.
Σε γραπτή του δήλωση ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Αλέξανδρος Τουρκολιάς υπογράμμισε ότι ο όμιλος «αντιμετώπισε επιτυχώς τις προκλήσεις κατά τα ιδιαίτερα δύσκολα έτη της δημοσιονομικής κρίσης στη χώρα μας, ανταποκρινόμενος δυναμικά στις περιστάσεις, θωρακίζοντας αποτελεσματικά το ενεργητικό του και ενδυναμώνοντας τον ιδιωτικό του χαρακτήρα».


Σύμφωνα με τον κ. Τουρκολιά, η επιτυχής αύξηση κεφαλαίου, που έλαβε χώρα εντός του Μαΐου, αποτέλεσε ορόσημο στην προσπάθεια να θέσουμε την Εθνική Τράπεζα μεταξύ των πλέον εύρωστων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι μόνο βάσει των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής, αλλά, ήδη, και βάσει των αρχών της Βασιλείας ΙΙΙ, των οποίων η πλήρης εφαρμογή είναι το 2024.
Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι «η αύξηση υπερκαλύφθηκε σημαντικά, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον των ξένων θεσμικών επενδυτών για την Τράπεζα. Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη μετοχική βάση διευρύνθηκε σημαντικά, από 16% σε 43%, εκτός των Ελλήνων ιδιωτών και με συμμετοχή των μεγαλύτερων επενδυτικών οίκων του εξωτερικού με σημαντική διασπορά».
Και προσθέτει πως ο πολυμετοχικός χαρακτήρας της Εθνικής Τράπεζας ενισχύεται περαιτέρω, δεδομένου ότι τουλάχιστον 7 ξένοι επενδυτές διακρατούν από 1% του μετοχικού της κεφαλαίου.
Αναφορικά με τα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου, ο Όμιλος της Εθνικής παρουσίασε κερδοφορία εξαιρουμένων των εκτάκτων για 6ο συνεχές τρίμηνο, καθώς τα επιτοκιακά έσοδα συνέχισαν να ανακάμπτουν στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη, λόγω της μείωσης του κόστους χρηματοδότησης, ενώ η περιστολή του λειτουργικού κόστους επιταχύνθηκε σε όλο τον Όμιλο, ιδίως όσον αφορά τις εγχώριες δραστηριότητες και περιορίστηκαν οι επισφάλειες.
Σε σχέση με τη Finansbank, ο κ. Τουρκολιάς τόνισε ότι σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο λειτουργικό περιβάλλον, διατήρησε το επίπεδο των εσόδων της, παρά την απότομη άνοδο των επιτοκίων και τους περιορισμούς στις χορηγήσεις λιανικής, μειώνοντας παράλληλα το λειτουργικό κόστος και συμβάλλοντας καθοριστικά -για ακόμη μια φορά- στην κερδοφορία του Ομίλου.


«Η ανθεκτικότητα των πηγών κερδοφορίας του Ομίλου επιβεβαίωσε για ακόμη ένα τρίμηνο τις στρατηγικές μας επιλογές, για μια Εθνική Τράπεζα δυνατή και αποτελεσματική. Η δε μοναδική, μεταξύ των Ελληνικών τραπεζών, ρευστότητά της μπορεί να στηρίξει αποφασιστικά τα σταθερά βήματα της Ελλάδας προς την ανάπτυξη, υπογραμμίζοντας τον πρωταρχικό της ρόλο ως χρηματοδότη της ελληνικής οικονομίας» καταλήγει ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής.
Η παρουσίαση των μεγεθών
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας, οι βασικότερες εξελίξεις κατά το α΄ τρίμηνο του 2014 ήταν οι εξής:
– Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά €2,5 δισ., ισχυροποιώντας την Τράπεζα κεφαλαιακά, τόσο βάσει των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής όσο και βάσει των αρχών της Βασιλείας ΙΙΙ
– Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενισχύει τον κύριο βασικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET 1 στο 15,4%, χωρίς να υπολογίζονται τα οφέλη των κεφαλαιακών ενεργειών που θα ολοκληρωθούν μέχρι το Σεπτέμβριο του 2014
– Οικονομικά Αποτελέσματα:
· Η καθαρή κερδοφορία του Ομίλου συνεχίστηκε για έκτο συνεχόμενο τρίμηνο. Καθαρά κέρδη α’ τριμήνου 2014 ύψους €181 εκατ. για τον Όμιλο, έναντι κερδών €27 εκατ. το α’ τρίμηνο 2013
· Τα κέρδη προ-προβλέψεων είναι αυξημένα κατά 25%, σε ετήσια βάση, στα €438 εκατ. υπερκαλύπτοντας τις διενεργούμενες προβλέψεις του α’ τριμήνου οι οποίες ανήλθαν στα €362 εκατ., μειωμένες κατά 15% σε σχέση με το α’ τρίμηνο 2013, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης μείωσης των νέων επισφαλειών. Τα λειτουργικά κέρδη μετά από προβλέψεις διπλασιάστηκαν σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, στα €76 εκατ.
– Κερδοφορία Θυγατρικών:
· Η συνεισφορά της θυγατρικής της ΕΤΕ στην Τουρκία, Finansbank, παραμένει σημαντική, με τα καθαρά κέρδη τριμήνου να ανέρχονται στα €63 εκατ., υπερδιπλάσια σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Μια επίδοση άξια μνείας καθώς το α’ τρίμηνο 2014 χαρακτηρίστηκε από υψηλή πολιτική αβεβαιότητα και σημαντική αύξηση των επιτοκίων στην Τουρκία, αλλά και αρνητικές εξελίξεις για τις αναδυόμενες αγορές παγκοσμίως
· Θετική συνεισφορά από τις δραστηριότητες στη ΝΑ Ευρώπη, με καθαρά κέρδη ύψους €14 εκατ. το α’ τρίμηνο 2014, αυξημένα 8% σε ετήσια βάση
– Ποιότητα Χαρτοφυλακίου και Προβλέψεις:
· Περαιτέρω πτώση των νέων επισφαλειών στην Ελλάδα, στα €312 εκατ., μειωμένες κατά 32% σε ετήσια βάση
· Δείκτης καθυστερήσεων 90+ ημερών στο 23,0% για τον Όμιλο. Ο αντίστοιχος δείκτης για το εγχώριο χαρτοφυλάκιο διαμορφώθηκε στο 28,4%
· Διατήρηση του υψηλού ποσοστού κάλυψης επισφαλών απαιτήσεων του Ομίλου και της Τράπεζας από προβλέψεις -που αποτελεί το υψηλότερο μεταξύ των ανταγωνιστών- στο 56%, αυξημένο κατά περίπου 2 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση
– Μείωση Κόστους:
· Σημαντική μείωση δαπανών προσωπικού κατά 19% στην Ελλάδα, σε σχέση με το α’ τρίμηνο 2013, σε συνέχεια της επιτυχούς ολοκλήρωσης της εθελουσίας εξόδου η οποία ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2013. Περικοπή συνολικών λειτουργικών δαπανών στην Ελλάδα κατά 16% και στη ΝΑ Ευρώπη κατά 4%, σε σχέση με το α’ τρίμηνο 2013
· Μείωση του δείκτη κόστους : εσόδων σε 54% για τον Όμιλο και 52% για τις εγχώριες δραστηριότητες
· Σωρευτική μείωση του εγχώριου λειτουργικού κόστους κατά 34% από το α’ τρίμηνο 2010, κυρίως μέσω της περικοπής των δαπανών προσωπικού κατά 38% την ίδια περίοδο
– Βελτιούμενη Ρευστότητα:
· Σημαντική αύξηση της καταθετικής βάσης του Ομίλου σε ετήσια βάση, +9%
· Επιτυχής έκδοση ομολόγου της ΕΤΕ ύψους €750 εκατ., πενταετούς διάρκειας, με απόδοση κατά την έκδοση 4,5%, χαμηλότερη από την αντίστοιχη της Ελληνικής Δημοκρατίας
· Επιτυχής έκδοση ομολόγου της Finansbank ύψους USD 500 εκατ., πενταετούς διάρκειας, με κουπόνι 6,25%
· Ταχεία μείωση του εγχώριου κόστους καταθέσεων, λόγω της ανατιμολόγησης των προθεσμιακών καταθέσεων
· Σημαντική μείωση της χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα κατά €6,2 δισ. από το Δεκέμβριο του 2013 έως σήμερα, αποτελώντας μόλις το 7% του ενεργητικού του Ομίλου
· Δείκτης δανείων προς καταθέσεις στην Ελλάδα στο 84%, έναντι 96% στο τέλος του α’ τριμήνου 2013. Σε επίπεδο Ομίλου, ο σχετικός δείκτης διαμορφώθηκε σε 93%, έναντι 105% το Μάρτιο του 2013
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk