Συνολική αύξηση του κατώτατου μισθού 2% + 6% και νέος μισθός άνω των 700 ευρώ αποτελεί το πιθανότερο σενάριο για την αναπροσαρμογή των αμοιβών εντός του 2022.

«Η νέα αύξηση στο κατώτατο μισθό θα είναι πολύ μεγαλύτερη του 2%», επανέλαβε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο πρωθυπουργός κ. Κ. Μητσοτάκης αποφεύγοντας να αναφερθεί σε συγκεκριμένα ποσοστά, καθώς όπως είπε, «είναι σε εξέλιξη η καθορισμένη από το νόμο διαδικασία αύξησης του κατώτατου μισθού και χρειάζονται δύο με τρεις μήνες προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι σχετικές διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους».

Έθεσε πάντως ένα ανώτατο όριο λέγοντας ότι «θα πάμε τόσο, όσο αντέχουν οι δυνατότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων».

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η επιτροπή διαβούλευσης για τον κατώτατο μισθό έχει ήδη αποστείλει τις σχετικές προσκλήσεις στους αρμόδιους φορείς ώστε να υποβάλουν τις εκθέσεις τους (τους κοινωνικούς εταίρους, επιστημονικά ινστιτούτα, το ΚΕΠΕ και την Τράπεζα της Ελλάδος).

Η καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ορίσθηκε για την 15η Απριλίου και η έναρξη ισχύος του νέου μισθού θα είναι η 1η Μαίου.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις ο νέος κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 700 ευρώ καθώς η νέα αύξηση – μετά το 2% –  η οποία θα ισχύσεις από τον Μάιο αναμένεται να φθάσει και ίσως να ξεπεράσεις το 6%.

Το επικρατέστερο σενάριο που έχει αποκαλύψει ο Ο.Τ. για επιπλέον αύξηση 6% – πέραν του 2%  που ίσχυσε από την 1.1.2022 – και διαμόρφωση του κατώτατου στα 703 ευρώ από τα 663 ευρώ.

Σύμφωνα με το σενάριο, η αύξηση για το 2022 – αθροιστικά – θα «κινείται» κοντά στην περιοχή της αύξησης του ΑΕΠ, που προσδιορίζεται γύρω στο 8%.

Οι κλαδικές συμβάσεις

Πέραν τούτου, στο 2023 μεταφέρεται η ελπίδα επαναφοράς των αμοιβών, στα προ των μνημονίων επίπεδα, μετά την δεκαετή τους  βίαιη κατάρρευση.

Η αύξηση των κατώτατων αμοιβών το 2022, όπως και η μεγάλη αύξηση του 2019 που προηγήθηκε, βελτίωσαν – σε ένα σημαντικό βαθμό – τον κατώτατο μισθό, αλλά δεν κατάφεραν να επαναφέρουν το ύψος του στα προ του 2012 επίπεδα, κάτι που αναμένεται να συμβεί εντός του 2023.

Σημαντική συνεισφορά στην κατάρρευση των μισθών – η οποία απεικονίζεται ευκρινώς στην σημερινή πραγματικότητα της αγοράς εργασίας – έχει η πλήρης υποχώρηση των κλαδικών συμβάσεων και η «προσγείωση» όλων των αμοιβών στα όρια των κατωτάτων.

Χωρίς την ύπαρξη των κλαδικών συμβάσεων και με δεδομένη την κατάργηση της μετενέργειας, οι αμοιβές – μέσα σε δέκα έτη – «συμπιέσθηκαν» στο ύψος του κατώτατου μισθού ή και χαμηλότερα, όταν πρόκειται για απασχόληση με ευέλικτες μορφές απασχόλησης.

Για την επαναφορά τους, δεν αρκεί η αύξηση του κατώτατου μισθού αλλά απαιτείται και η επαναφορά των κλαδικών συμβάσεων, οι οποίες «έχτιζαν» τους μισθούς πάνω από τα κατώτατα όρια.