Αύξηση κερδών 26% για τον Τιτάνα το 2018

Στα 53,8 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της τσιμεντοβιομηχανίας Τιτάν το 2018, αυξημένα κατά 26% σε σχέση με το 2017. Ο κύκλος εργασιών κατέγραψε οριακή μείωση 1% και διαμορφώθηκε στα 1,49 δις. ευρώ

Στα 53,8 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της τσιμεντοβιομηχανίας Τιτάν το 2018, αυξημένα κατά 26% σε σχέση με το 2017. Ο κύκλος εργασιών κατέγραψε οριακή μείωση 1% και διαμορφώθηκε στα 1,49 δις. ευρώ.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν κατά 5% στα 259,7 εκ. ευρώ. Όπως ανακοίνωσε ο όμιλος, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που έχει προγραμματιστεί για την 7η Ιουνίου 2019, τη διανομή μερίσματος 0,15 ευρώ ανά μετοχή έναντι 0,05 ευρώ ανά μετοχή το περασμένο έτος. Τα τελικά ποσά που θα διανεμηθούν ανά μετοχή θα προσαυξηθούν κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία.

Η επισκόπηση των αποτελεσμάτων

Το 4ο τρίμηνο του 2018 όλα τα λειτουργικά μεγέθη κατέγραψαν αύξηση, συνεχίζοντας τη βελτίωση των επιδόσεων που άρχισε να καταγράφεται από τα μέσα του έτους. Όλες οι γεωγραφικές περιοχές δραστηριότητας βελτίωσαν τα αποτελέσματά τους έναντι του τελευταίου τριμήνου του 2017, εκτός από τον τομέα της Ανατολικής Μεσογείου. Συνολικά ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 7,5% και ανήλθε σε €388,2 εκ., τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 6,6% και ανήλθαν σε €62,8 εκ. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε €3,6 εκ. έναντι €9,6 εκ. το 2017.

Η Αμερική υπήρξε και το 2018 η κυριότερη πηγή κερδοφορίας του Ομίλου. Τόσο η οικονομική ανάπτυξη όσο και η αύξηση του πληθυσμού που καταγράφεται στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται ο Τιτάνας, έχουν αυξήσει τη ζήτηση για κατοικίες και εμπορικά ακίνητα, με παράλληλη ανάπτυξη των υποδομών σε επίπεδα πάνω από το μέσο όρο που σημειώνει συνολικά η χώρα. Το 2018 η βελτίωση αποτελεσμάτων που παρουσίασε η Φλόριντα, αντισταθμίστηκε από τη χαμηλότερη κερδοφορία στις Μεσο-ανατολικές πολιτείες που επηρεάστηκαν από παρατεταμένα δυσμενή καιρικά φαινόμενα και την αύξηση του ανταγωνισμού στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης. Σε δολάρια ΗΠΑ ο κύκλος εργασιών των δραστηριοτήτων στην Αμερική βελτιώθηκε κατά 3% και υπερέβη το όριο του $1 δισ. ($1,015 εκ.) και τα λειτουργικά κέρδη παρέμειναν σταθερά. Σε Ευρώ, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €860,1 εκ. παρουσιάζοντας μείωση 1,5% και τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €177,9 εκ., μειωμένα κατά 3,9% σε σύγκριση με το 2017.

Στην Ελλάδα, το 2018 η οικοδομική δραστηριότητα παρέμεινε σε πολύ χαμηλά επίπεδα, καθώς το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη μεγάλων έργων υποδομής διολίσθησε στο επόμενο έτος. Θετικές τάσεις σημείωσε η ζήτηση σε περιοχές τουριστικής ανάπτυξης, στο σύνολό της όμως η ιδιωτική οικοδομή παρέμεινε υποτονική. Κατά τη διάρκεια του 2018 τα λειτουργικά περιθώρια συμπιέστηκαν από το υψηλότερο κόστος ενέργειας, που δεν ήταν δυνατό να μετακυληθεί στην αγορά. Οι εξαγωγές τσιμέντου κινήθηκαν κοντά στα επίπεδα του 2017, με κύριο προορισμό τις ΗΠΑ. Συνολικά, ο κύκλος εργασιών του τομέα Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης το 2018 ανήλθε σε €237,1 εκ. και ήταν χαμηλότερος κατά 4,7% σε σύγκριση με το 2017. Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €10,9 εκ. από €18,3 εκ. το 2017, παρουσιάζοντας πτώση €7,4 εκ. έναντι του προηγούμενου έτους.

Οι αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σημείωσαν αύξηση της κατασκευαστικής δραστηριότητας και βελτίωση αποτελεσμάτων, στο πλαίσιο της ήπιας οικονομικής ανάπτυξης που γνωρίζει τα τελευταία χρόνια η περιοχή. Και εδώ όμως τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν από την αύξηση του κόστους ενέργειας, το οποίο εν μέρει μπόρεσε να περιοριστεί χάρη στις επενδύσεις για τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων που έχει πραγματοποιήσει ο Όμιλος τα τελευταία χρόνια. Ο κύκλος εργασιών το 2018 αυξήθηκε κατά 5,7% και ανήλθε σε €238,6 εκ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη βελτιώθηκαν κατά 4,9% και ανήλθαν σε €59,7 εκ.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα του τομέα Ανατολικής Μεσογείου, που συνιστούν οι δραστηριότητες στην Αίγυπτο και την Τουρκία, παρουσίασαν πτώση το 2018. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €154,3 εκ. παρουσιάζοντας πτώση 2,5%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη, EBITDA, ανήλθαν σε €11,4 εκ. μειωμένα κατά 13,8% σε σύγκριση με το 2017.

Στην Αίγυπτο, η κατανάλωση τσιμέντου ήταν χαμηλότερη κατά περίπου 6% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Παράλληλα η λειτουργία νέου εργοστασίου παραγωγικού δυναμικού 12 εκ. τόνων το 2ο τρίμηνο του 2018 αύξησε την ήδη υπερβάλλουσα προσφορά στην αγορά. Συνεπώς, η μείωση του συντελεστή λειτουργίας των εργοστασίων της TITAN Cement Egypt, σε συνδυασμό με την αδυναμία μετακύλισης του υψηλότερου κόστους ηλεκτρικής ενέργειας και των επιπλέον εισφορών ανά τόνο παραγόμενου τσιμέντου, εκμηδένισαν την κερδοφορία.

Στην Τουρκία, τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων μας παρουσίασαν πτώση, καθώς η κατασκευαστική δραστηριότητα συρρικνώθηκε έντονα το 2ο εξάμηνο του έτους υπό τη σκιά της ύφεσης της τουρκικής οικονομίας. Επιπλέον, η διολίσθηση της τουρκικής λίρας κατά 38% έναντι του ευρώ στο έτος και η αύξηση του ενεργειακού κόστους, επηρέασαν περαιτέρω αρνητικά τα αποτελέσματα. Τα καθαρά αποτελέσματα της θυγατρικής μας στην Τουρκία τα οποία αναλογούν στον Όμιλο για την περίοδο 1/1/2018 – 30/9/2018 , ανήλθαν σε ζημιές ύψους €2,9 εκ. έναντι κερδών €0,5 εκ. το 2017. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της Τουρκίας υπολογίζονται με την μέθοδο της καθαρής θέσης έως την 30/9/2018, ενώ το τελευταίο τρίμηνο του 2018 υπολογίζονται με την μέθοδο της πλήρους ενοποίησης.

Στη Βραζιλία η ζήτηση το 2018 εμφάνισε προοδευτικά ενθαρρυντικές τάσεις. Η αγορά σχεδόν σταθεροποιήθηκε έπειτα από 4 χρόνια πτώσης. Τα αποτελέσματα της κοινοπραξίας Apodi παρουσίασαν βελτίωση κύκλου εργασιών και λειτουργικής κερδοφορίας. Τα καθαρά αποτελέσματα της θυγατρικής μας εταιρίας τα οποία αναλογούν στον Όμιλο, περιορίστηκαν σε ζημιές ύψους €2,6 εκ. έναντι ζημιών ύψους €9,5 εκ. το 2017.

Μητρική εταιρεία ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

Το 2018 ο κύκλος εργασιών «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» μειώθηκε κατά 2% στα €229 εκ. και τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν σε €27,2 εκ. από €14,8 εκ. το 2017. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (NPAT) ανήλθαν το 2018 σε €33,3 εκ. έναντι €13,4 εκ. το 2017 και συμπεριλαμβάνουν μερίσματα €38,5 εκ. από θυγατρικές εταιρίες του εξωτερικού.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Δείτε επίσης
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk