• Αναζήτηση

Εθνική Τράπεζα: Περιθώρια υπέρβασης των στόχων του προϋπολογισμού το 2019

Συντηρητικές χαρακτηρίζει η Εθνική Τράπεζα τις προβλέψεις του κρατικού προϋπολογισμού στο σκέλος των εσόδων για το 2019

Συντηρητικές χαρακτηρίζει η Εθνική Τράπεζα τις προβλέψεις του κρατικού προϋπολογισμού στο σκέλος των εσόδων για το 2019, καθώς συνεκτιμώντας την επίδραση από τη μεσοσταθμική μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 10%, η υπόθεση για μείωση των φορολογικών εσόδων κατά 1,0% του ΑΕΠ το 2019 φαίνεται απαισιόδοξη και αφήνει περιθώριο υπέρβασης του στόχου καθώς η οικονομία ανακάμπτει.
Σύμφωνα με ανάλυση της τράπεζας, οι ανωτέρω επιδόσεις σε επίπεδο κρατικού προϋπολογισμού αντισταθμίζουν την αναμενόμενη μείωση των πλεονασμάτων τόσο στους επιμέρους προϋπολογισμούς των νομικών προσώπων Κεντρικής Κυβέρνησης και των ΔΕΚΟ που περιλαμβάνονται στην Γενική Κυβέρνηση κατά 1,2% του ΑΕΠ σε σχέση με το 2017, όσο και στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης που αναμένεται να εμφανίσει πλεόνασμα 1,2% του ΑΕΠ το 2018 από 1,6% του ΑΕΠ το 2017.
Οι μειώσεις των επιμέρους πλεονασμάτων αντανακλούν τον περαιτέρω εξορθολογισμό των μεταβιβάσεων από τον κρατικό προϋπολογισμό προς τους συγκεκριμένους τομείς, αναφέρουν οι οικονομολόγοι της Εθνικής Τράπεζας.
Ειδικά το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, επισημαίνουν σχετικά, εμφανίζει επιπρόσθετη βελτίωση αναφορικά με τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του, καθώς η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών το 2018 υπερβαίνει την αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ και του διαθεσίμου εισοδήματος των νοικοκυριών, ενώ και οι δαπάνες εμφανίζουν νέα μικρή μείωση ως ποσοστό του ΑΕΠ.
«Οι προγραμματισμένες ελαφρύνσεις στις εξαιρετικά αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών και ορισμένων άλλων κατηγοριών εργαζομένων από το 2019 έχουν περιορισμένο δημοσιονομικό κόστος (0,1% του ΑΕΠ το 2019), αν και θα μπορούσαν να αυξήσουν σταδιακά την ελκυστικότητα των ανωτέρω μορφών απασχόλησης έναντι της μισθωτής εργασίας» προσθέτουν οι αναλυτές της τράπεζας.
Σε σχέση με τα υπόλοιπα μέτρα που ενσωματώνει ο προϋπολογισμός, αναφέρουν πως «στοχεύουν στη στήριξη της εργασίας και των ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων, καθώς και σε ορισμένες ελαφρύνσεις στη φορολογία ακινήτων, αλλά και τη φορολογία εισοδήματος από εταιρική δραστηριότητα (μείωση φορολογίας μερισμάτων από 15% σε 10% και σταδιακή μείωση συντελεστή φορολόγησης επιχειρηματικών κερδών κατά μία ποσοστιαία μονάδα, ετησίως, μεταξύ 2019 και 2022), με τις τελευταίες να έχουν επίδραση, σε δημοσιονομική βάση, από το 2020 και μετά».
Και καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η εφαρμογή των ανωτέρω επεκτατικών μέτρων που αποτιμώνται σε 0,5% του ΑΕΠ το 2019 αναμένεται να μεταφραστεί σε τουλάχιστον ισόποση στήριξη στην εγχώρια ζήτηση και, σε συνδυασμό με την κεκτημένη δυναμική της οικονομικής δραστηριότητας κατά το 2018 (positive carry) – η οποία μεταφράζεται σε επιπρόσθετη ώθηση άνω του 0,4% στο ρυθμό ανάπτυξης του 2019 – καθιστούν εφικτή την εκτίμηση του προϋπολογισμού για ετήσια αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,5% το 2019.
Ωστόσο, τονίζουν ότι η σταδιακή επιδείνωση του εξωτερικού περιβάλλοντος και άλλοι έκτακτοι παράγοντες θα μπορούσαν να εξασθενίσουν την ανωτέρω επίδοση.
Οικονομία
Σίβυλλα
Helios Kiosk