Deloitte: Μελέτη για τις σύγχρονες ψηφιακές αλλαγές στις επιχειρήσεις

Tις σύγχρονες ψηφιακές αλλαγές που πρόκειται να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις λειτουργούν στο παγκόσμιο περιβάλλον, σκιαγραφεί η έκθεση της Deloitte «Τεχνολογικές Τάσεις 2016 – Καινοτομώντας στην ψηφιακή εποχή».

Tις σύγχρονες ψηφιακές αλλαγές που πρόκειται να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις λειτουργούν στο παγκόσμιο περιβάλλον, σκιαγραφεί η έκθεση της Deloitte «Τεχνολογικές Τάσεις 2016 – Καινοτομώντας στην ψηφιακή εποχή».
σκιαγραφεί τις σημαντικότερες από αυτές που πρόκειται να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις λειτουργούν στο παγκόσμιο περιβάλλον. Η συγκεκριμένη έκθεση πραγματεύεται τον τρόπο με τον οποίο οι κορυφαίες τάσεις καθοδηγούν νέα προϊόντα και υπηρεσίες, καταλύοντας τα υπάρχοντα πολυετή επιχειρηματικά μοντέλα και αναθεωρώντας τους κανόνες δέσμευσης του πελάτη. Οι ταχείς ρυθμοί με τους οποίους αλλάζει το παγκόσμιο επιχειρηματικό οικοσύστημα, αναγκάζουν τους CIOs να πρωτοπορούν και να αξιοποιούν τις κυριότερες τεχνολογίες που έχουν κάποιο αντίκτυπο για την επιχείρηση. Οι CIOs που επιδιώκουν να δημιουργήσουν και να αλλάξουν τις «επιχειρήσεις όπως τις ξέρουμε» μπορούν να εκμεταλλευτούν την έκθεση της Deloitte, «Τεχνολογικές Τάσεις 2016», για να διαμορφώσουν τις επενδυτικές τους προτεραιότητες, να μεταμορφώσουν τον οργανισμό και να συνεισφέρουν στην επιτάχυνση της ανάπτυξης σε αυτόν τους και στις αγορές που εξυπηρετούν.
Η έκθεση εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο τάσεις όπως η επαυξημένη και η εικονική πραγματικότητα (augmented and virtual reality), το blockchain, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of things), οι κοινωνικά υπεύθυνες εφαρμογές ραγδαία αναπτυσσόμενων τεχνολογιών (socially-responsible applications of exponential technologies) ωθούν τους CIOs να επιδιώκουν νέες προσεγγίσεις ανάπτυξης και καινοτομίας, προσελκύοντας και διατηρώντας το ταλέντο και ανανεώνοντας τις διαδικασίες. «Σήμερα, κάθε εταιρεία είναι στον πυρήνα της τεχνολογική», είπε ο κ. Bill Briggs, chief technology officer της Deloitte Consulting LLP και συγγραφέας της ετήσιας έκθεσης. «Αναμένεται οι CIOs να αξιοποιήσουν τις ανερχόμενες τάσεις και να καινοτομήσουν για να δημιουργήσουν πραγματική αξία για τις επιχειρήσεις, χτίζοντας πάνω στις σημερινές πραγματικότητες – εκσυγχρονίζοντας τους πυρήνες των συστημάτων, βιομηχανοποιώντας τις δυνατότητες των υπηρεσιών ανάλυσης δεδομένων και χρησιμοποιώντας αυτόματες πλατφόρμες για τη μετατροπή, όχι μόνο των λειτουργικών μοντέλων πληροφορικής, αλλά και της υποδομής πάνω στην οποία «τρέχουν». Οι CIOs και οι οργανισμοί πληροφορικής μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη νέα αυτή πραγματικότητα για να αποφέρουν μετρήσιμα αποτελέσματα στους πελάτες και στους υπαλλήλους τους και για να συνάψουν συμμαχίες που θα ευδοκιμήσουν.»
Η φετινή θεματική ενότητα, «Καινοτομώντας στην Ψηφιακή Εποχή», παρουσιάζει προηγμένες τεχνολογίες που θα επηρεάσουν τις επιχειρήσεις τους επόμενους 18-24 μήνες, παρέχοντας ένα πλαίσιο για το πώς να φανταστεί κανείς και πώς να προσδώσει στην επιχείρησή του πραγματική αξία. Σε έναν κόσμο όπου η καινοτομία επιταχύνεται και η αλλαγή είναι συνεχής, οι πελάτες απαιτούν εξελιγμένες μεθόδους δέσμευσης, οι οποίες είναι εξατομικευμένες και προσαρμοσμένες για μεμονωμένη χρήση. Συνολικά, η έκθεση είναι εμπνευσμένη από τις ευκαιρίες που οι σημερινοί CIOs και άλλα C-suite στελέχη έχουν – κατά μήκος των επιχειρήσεων, των γεωγραφικών συνόρων και των μεγεθών των επιχειρήσεων – για να διαμορφώσουν το αύριο κάθε επιχείρησης.
Μερικές από τις τάσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση «Καινοτομώντας στην Ψηφιακή Εποχή», είναι οι εξής:
* Blockchain: Εκδημοκρατισμός της εμπιστοσύνης – Οι ψηφιακές συναλλαγές χρησιμοποιούνται ευρύτατα παγκοσμίως, ωστόσο, πολλές από αυτές εξαρτώνται από νομικά ιδρύματα και λαμβάνουν ανεπαρκή εποπτεία, διαχείριση και πιστοποίηση εμπιστοσύνης. Το Blockchain επιτρέπει την κατανομή των λογιστικών βιβλίων και των έξυπνων συμβάσεων, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να αναθεωρήσουν τον τρόπο με τον οποίο κατανέμεται η αξία ανάμεσα στα διάφορα μέρη – να εισάγουν νέες προσεγγίσεις αναφορικά με τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, την πιστότητα των πελατών, τα ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία, τις διασυνοριακές πληρωμές και πολλά άλλα σενάρια.
* Επαυξημένη και Εικονική Πραγματικότητα (Augmented and Virtual Reality): Το μέλλον των κινητών κλίνει προς τις συσκευές που μπορούν να φορεθούν από το χρήστη, ειδικά τώρα που λύσεις επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας εισάγονται στην αγορά. Αυτά που κάποτε θεωρούνταν αποκυήματα επιστημονικής φαντασίας, αρχίζουν σιγά σιγά να διαγράφονται ως δυνατότητες της τεχνολογίας της Επαυξημένης και της Εικονικής πραγματικότητας και έγκεινται στις δυνατότητες κάθε επιχείρησης ο πιθανός ανασχηματισμός των επιχειρησιακών διαδικασιών ή ακόμη και η ριζική αναδιαμόρφωση της εμπειρίας των πελατών. Καθώς οι καταναλωτές αναμένουν την επερχόμενη κυριαρχία της επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας, οι επιχειρήσεις μπορούν να εντοπίσουν γρήγορα την υιοθέτηση και να ξεκινήσουν τη διαδικασία ανασχεδιασμού του τρόπου με τον οποίο εκτελούνται οι διάφορες διαδικασίες.
* Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things): Από τη θεωρία στην πράξη – Η πραγματική αξία του διαδικτύου των πραγμάτων έγκειται όχι τόσο στην ποσότητα των αισθητήρων που αναπτύσσονται ή στις νέες συσκευές που συνδέονται, όσο στη δυνατότητα του διαδικτύου των πραγμάτων να επιφέρει ανατροπές στον ανασχεδιασμό των επιχειρησιακών διαδικασιών και στην επανασύνδεση επιχειρήσεων, κράτους και κοινωνίας. Οι διορατικοί οργανισμοί αξιοποιούν αυτή τη δυνατότητα μέσω καινοτόμων προσεγγίσεων για την ενορχήστρωση εκδηλώσεων, για τις γνωστικές υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων και για τη ρομποτική.
* Κοινωνικά υπεύθυνες εφαρμογές ραγδαία αναπτυσσόμενων τεχνολογιών (Social impact of exponential technologies): Παγκοσμίως, η αναδυόμενη τάξη της επιχειρηματικότητας έχει πρόσβαση, υιοθετεί και πειραματίζεται με τις ραγδαία αναπτυσσόμενες τεχνολογίες. Τελικά, οι ίδιες δυνάμεις που καθοδηγούν την καινοτομία και την ανάπτυξη στον εμπορικό τομέα μπορούν να καθοδηγήσουν και την μετασχηματιστική αλλαγή σε κοινωνικό επίπεδο. Οι μεγαλύτερες προκλήσεις της κοινωνίας στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, της κλιματικής αλλαγής, των δικαιωμάτων των πολιτών μπορούν να εξεταστούν από άλλες σκοπιές, καθώς οι επαναστατικές τεχνολογίες ενεργοποιούν τη δημιουργική επίλυση προβλημάτων. Έτσι δημιουργούνται τα εξής ερωτήματα: Τι ευθύνη έχουν οι εταιρείες να επικοινωνήσουν και εκτός των δικών τους συνόρων και να συνεισφέρουν ώστε οι ραγδαία αναπτυσσόμενες τεχνολογίες να λειτουργήσουν προς όφελος της κοινωνίας εν γένει; Πώς εξισορροπούν τις εμπορικές ευκαιρίες με την ηθική υιοθέτηση των ραγδαία αναπτυσσόμενων τεχνολογιών;
Οι κίνδυνοι στον κυβερνοχώρο παραμένουν μια καθολική ανησυχία – καλύπτοντας τις επιπτώσεις αναφορικά με την ασφάλεια, την προστασία της ιδιωτικής ζωής, τους κανονισμούς και τη συμμόρφωση. Η έκθεση «Τεχνολογικές Τάσεις 2016» δεν αντιμετωπίζει τον κυβερνοχώρο ως ένα διαφορετικό ζήτημα, αλλά ως θέμα ενσωματωμένο στο σχεδιασμό, τη μελέτη και την υλοποίηση κάθε τάσης ξεχωριστά. Οι εταιρείες θα πρέπει να εξισορροπήσουν τις προτεραιότητες για να πειραματιστούν σε νέες περιοχές και να μετατρέψουν τα υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία με προϋπόθεση να διασφαλίσουν λύσεις που είναι βιώσιμες και έχουν μελετηθεί εκτενώς. Ακόμη, να αποφασίσουν πώς να δουν πέρα από τις ανησυχίες του σήμερα για να προωθήσουν την καινοτομία και να δώσουν βάση σε εκείνα τα ζητήματα που έχουν μεγαλύτερη σημασία.
Ο Briggs, επίσης, προσέθεσε, «Αυτή η έκθεση εξετάζει πώς η τεχνολογία συνεχίζει να ωριμάζει, καθώς και το αντίκτυπο που έχει τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους καταναλωτές. Στην εποχή της ψηφιακής καινοτομίας, οι CIOs ερευνούν ένα μεγάλο αχαρτογράφητο κομμάτι και πρέπει να αξιολογήσουν τις νέες τεχνολογίες σε αντιπαράθεση με την πρακτική πραγματικότητα. Επομένως, οι CIOs καλούνται να εμπνεύσουν, να ανανεώσουν και να μετασχηματίσουν τις «επιχειρήσεις όπως τις ξέρουμε». Πρέπει να κινηθούν πέρα από το «τι» στο «ε και λοιπόν» για να εξετάσουν αυτές τις τεχνολογικές τάσεις και να χτίσουν το αύριο ξεκινώντας σήμερα».
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk