Εθνική Τράπεζα: Αλλάζει διοίκηση την ερχόμενη Δευτέρα

Την ερχόμενη Δευτέρα 23 Μαρτίου, ημέρα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του 2014, θα αλλάξει κατά πάσα πιθανότητα η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας.

Την ερχόμενη Δευτέρα 23 Μαρτίου, ημέρα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του 2014, θα αλλάξει κατά πάσα πιθανότητα η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας.

Εκείνη την ημέρα θα συνεδριάσει το διοικητικό της συμβούλιο για την επικύρωση των οικονομικών καταστάσεων της περυσινής χρήσης και προφανώς θα εκλεγεί και το νέο management, μετά από καθυστέρηση αρκετών εβδομάδων.
Η απελθούσα διοίκηση, υπό το διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας Αλέξανδρο Τουρκολιά και τον πρόεδρό της Γιώργο Ζανιά, θα ανακοινώσει τα μεγέθη του 2014, η πορεία των οποίων αποτελούν δικό της έργο, και ακολούθως θα παραιτηθεί.
Νέος CEO θα αναλάβει ο κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, έως σήμερα γενικός διευθυντής της Εθνικής, ο οποίος φέρεται να έχει εξασφαλίσει το «πράσινο φως» για τη θέση από τον SSM, ενώ νέα πρόεδρος θα είναι η Λούκα Κατσέλη.
Το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης
Η νέα διοίκηση θα κληθεί να εφαρμόσει το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του ομίλου που έχει εγκρίνει η γενική διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Πρώτο μεγάλο «στοίχημα» αναμένεται να αποτελέσει η πώληση μειοψηφικού πακέτου της Finansbank, η οποία σύμφωνα με το τρέχον χρονοδιάγραμμα θα έχει ολοκληρωθεί έως και το τέλος Απριλίου.
Σύμφωνα με το πλάνο, η διάθεση του ποσοστού έως 26,9% της Finansbank θα πραγματοποιηθεί:
α) μέσω αύξησης του υφιστάμενου μετοχικού της κεφαλαίου κατά 25% (το ποσοστό αυτό θα αντιστοιχεί μετά την αύξηση σε περίπου 20%, λόγω dilution), με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και ταυτόχρονη εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης και
β) μέσω διάθεσης υφιστάμενων μετοχών κυριότητας Εθνικής, σε ποσοστό από περίπου 2% έως 7% ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.
Μετά τη διάθεση, η Εθνική θα εξακολουθήσει να αποτελεί το Μέτοχο πλειοψηφίας στη Finansbank.
Η αύξηση κεφαλαίου της Finansbank, θα χρηματοδοτήσει την περαιτέρω επέκτασή της στην ταχέως αναπτυσσόμενη τραπεζική αγορά της Τουρκίας, έχοντας πλέον τα κεφάλαια εκείνα που θα της επιτρέψουν επιπλέον δραστηριοποίηση, εκτός από τον τομέα λιανικής, και στον πολλά υποσχόμενο χώρο της τραπεζικής μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.
H ανάπτυξη αυτή, αναμένεται να έχει θετική επίπτωση στην κερδοφορία και στην αποτελεσματικότητα της Finansbank, αφού θα της επιτρέψει να υλοποιήσει τους μεσοπρόθεσμους στρατηγικούς της στόχους τα αμέσως επόμενα χρόνια:
α) να ενισχύσει σημαντικά τα κεφάλαιά της,
β) να αυξήσει τα δάνεια της με ρυθμό 20% ετησίως,
γ) να βελτιώσει το λειτουργικό της αποτέλεσμα σε 4,5% ως ποσοστό του σταθμισμένου ενεργητικού της και τέλος
δ) να αυξήσει την απόδοση για τους Μετόχους της στα επίπεδα του 15% σε όρους απόδοσης ιδίων κεφαλαίων και του 1,8% σε όρους απόδοσης ενεργητικού σε μεσοπρόθεσμη βάση.
Τα οφέλη
H Εθνική αντίστοιχα, μετά την υλοποίηση του IPO, πετυχαίνει σημαντική βελτίωση στα κεφάλαιά της, ενώ αντίστοιχα αντλεί και ρευστότητα.
Επιπλέον:
1. Η Εθνική μεγιστοποιεί την αξία της θυγατρικής της μέσω της περαιτέρω ενίσχυσης της κεφαλαιακής της βάσης, με κεφάλαια που αντλούνται από την κεφαλαιαγορά, δεδομένου ότι τα κεφάλαια αυτά θα αξιοποιηθούν για τη βελτίωση της αξίας της Finansbank για λογαριασμό όλων των Μετόχων της και συνεπώς και της Εθνικής. Επιπλέον, μέσω της αύξησης των κεφαλαίων της Finansbank, ανοίγει ο δρόμος για επαναπατρισμό κεφαλαίων μέσω επιστροφής μερισμάτων κτλ.
2. Διευκολύνεται η επιπλέον διάθεση του υπολειπόμενου 13% -18% της Finansbank έως τα τέλη του 2015, δεδομένου ότι η Finansbank ως εισηγμένη τράπεζα με σημαντική διασπορά μπορεί ανά πάσα στιγμή να αξιοποιήσει μία ευνοϊκή χρηματοοικονομική συγκυρία και να προβεί σε πώληση επιπρόσθετων πακέτων μετοχών της μέσω accelerated book building.
3. Η Finansbank, ως εισηγμένη τράπεζα με σημαντική διασπορά, θα έχει χρηματιστηριακή τιμή και συγκεκριμένη αποτίμηση. Επίσης θα αποτελεί πλέον επενδυτική επιλογή για όλους τους θεσμικούς επενδυτές οι οποίοι επενδύουν στην αναδυόμενη αγορά της Τουρκίας.
4. Δίνεται πλέον η δυνατότητα στους Μετόχους της Εθνικής να συμμετέχουν και οι ίδιοι μέσω αγοράς μετοχών στη θυγατρική Finansbank κατά τη διαδικασία του re-IPO.
5. Η Εθνική, αξιοποιώντας το περιουσιακό της στοιχείο μεγιστοποιεί την αξία και για τους ίδιους τους μετόχους της. Μετά το IPO η Finansbank θα έχει κεφαλαιοποίηση τάξεως €4,5 δισ. ίση δηλαδή περίπου με την υφιστάμενη κεφαλαιοποίηση του ομίλου Εθνικής.
Οικονομία
Σίβυλλα
  • Έντυπη έκδοση Ερμής… νέας εποχής Μια σταγόνα από τη ροζ Churchill σαμπάνια κύλισε στα χειροποίητα Berlutti παπούτσια του Φίφη Δελμούζου-Κασσανδρή. Ο μεγαλοβιομήχανος, χρυσός κληρονόμος,... ΣΙΒΥΛΛΑ
Helios Kiosk