• Αναζήτηση
 • Πως θα υπολογίζεται η αποζημίωση υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα

  Τον πλήρη συμψηφισμό των αποδοχών που έχουν λάβει οι δημόσιοι υπάλληλοι όντας σε διαθεσιμότητα με την αποζημίωση που θα λαμβάνουν σε περίπτωση απόλυσης λόγω κατάργησης της οργανικής τους θέσης προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκου Μητσοτάκη και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα.

  Τον πλήρη συμψηφισμό των αποδοχών που έχουν λάβει οι δημόσιοι υπάλληλοι όντας σε διαθεσιμότητα με την αποζημίωση που θα λαμβάνουν σε περίπτωση απόλυσης λόγω κατάργησης της οργανικής τους θέσης προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκου Μητσοτάκη και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα.

  Η απόφαση καθορίζει τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την πληρωμή της εφάπαξ αποζημίωσης των μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων που τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

  Για τον υπολογισμό του ποσού αποζημίωσης ως βάση λαμβάνεται ο βασικός μισθός του υπαλλήλου κατά την ημερομηνία που τέθηκε σε διαθεσιμότητα και ως χρόνος υπηρεσίας υπολογίζεται όλος ο χρόνος που ελήφθη για την κατάταξη του υπαλλήλου καθώς και ο χρόνος που μεσολάβησε για τη θέση του υπαλλήλου σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

  Σύμφωνα με την απόφαση η εφάπαξ αποζημίωση εν συνεχεία θα απομειώνεται κατά 60% για το επικουρικά ασφαλισμένο προσωπικό και κατά 50% για το μη επικουρικά ασφαλισμένο προσωπικό. Θα συμψηφίζεται δε με τις αποδοχές διαθεσιμότητας που έλαβαν οι δικαιούχοι και μετά τον συμψηφισμό της δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ.

  Εάν οι αποδοχές που καταβλήθηκαν κατά το χρόνο της θέσης σε διαθεσιμότητα συγκρινόμενες με τη δικαιούμενη αποζημίωση υπερβαίνουν την εφάπαξ αποζημίωση, η διαφορά δεν θα αναζητείται από τους δικαιούχους ως αχρεωστήτως καταβληθείσα.

  Η απόφαση των κ.κ. Μητσοτάκη και Σταϊκουρα αναφέρει πως η προαναφερόμενη εφάπαξ αποζημίωσης θα καταβάλλεται στους δικαιούχους, από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης για απολυόμενους υπαλλήλους αυτών, από τους οικείους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα ΝΠΔΔ που χρηματοδοτούνται προς τούτο από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, μέσω και από τα εποπτεύοντα υπουργεία, προκειμένου για υπαλλήλους ΝΠΔΔ που δεν χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

  Οικονομία
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk