Οι εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι οποίες δημοσιεύτηκαν χτες καταδεικνύουν τον καταλυτικό ρόλο που θα έχουν οι εισροές ύψους 750 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης στην «αντεπίθεση» της Ευρωπαϊκής οικονομίας. Είναι οι πρώτες επίσημες οικονομικές προβλέψεις που ενσωματώνουν τον αντίκτυπο που θα έχουν τα κονδύλια αυτά στις οικονομίες των κρατών-μελών και τα αποτελέσματα είναι πραγματικά εντυπωσιακά – στους 27 προβλέπεται μέση αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 4,2% το 2021 και 4,4% το 2022.

Οι εκτιμήσεις μας για την Ελλάδα διαμορφώνουν συνθήκες «επενδυτικής έκρηξης», τόσο το 2021 όσο και το 2022, η οποία αναμένουμε να τροφοδοτήσει την ελληνική αναπτυξιακή δυναμική, με εκτιμώμενο ρυθμό ανάπτυξης 4,1% το 2021 και 6% το 2022 – δηλαδή μεταξύ των 3 καλύτερων επιδόσεων σε όλη την Ευρώπη. Τρένο οι επενδύσεις στην Ελλάδα την επόμενη διετία, οι οποίες προβλέπεται να αυξηθούν κατά 12,9% το 2021 για να ακολουθήσει περαιτέρω επιτάχυνση τους το 2022 με αύξηση των επενδύσεων κατά 15,1%, αναδεικνύοντας την Ελλάδα επενδυτική πρωταθλήτρια Ευρώπης!

Στην καρδιά αυτής της αναπτυξιακής προέλασης βρίσκεται το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα περίπου 31 δισ. ευρώ που θα λάβει η Ελλάδα αποτελούν τη ατμομηχανή του επενδυτικού τρένου που θα οργώσει την Ελλάδα και θα χρηματοδοτήσει σημαντικά έργα και μεταρρυθμίσεις ενώ παράλληλα, αναμένεται να ενεργοποιήσει ιδιωτικά εγχώρια και διεθνή επενδυτικά αντανακλαστικά. Όπως μάλιστα τόνισε ο Αντιπρόεδρος της Ε.Ε. Μαργαρίτης Σχοινάς, η έγκριση του ελληνικού Σχεδίου αναμένεται να λάβει χώρα πολύ σύντομα και ως εκ τούτου, να καταστούν δυνατές οι πρώτες εκταμιεύσεις εντός του καλοκαιριού.

Η ομαλή εξέλιξη του εμβολιαστικού προγράμματος αποτελεί ένα άλλο καταλύτη στο δρόμο της ανάκαμψης και η Ελλάδα, και σε αυτό το «πρωτάθλημα», πρωταγωνιστεί. Άλλωστε από την απόδοση της εξαρτάται εν πολλοίς, και η ταχεία άρση των περιορισμών στην οικονομική δραστηριότητα. Συγχρόνως, το σταδιακό άνοιγμα του τουρισμού θα δώσει επιπρόσθετη σημαντική ώθηση στην οικονομία και στην ψυχολογία γιατί, όπως λένε και οι άνθρωποι της αγοράς, η οικονομία είναι ψυχολογία.

Κοιτάζοντας πίσω, ο οικονομικός παγετώνας της πανδημίας στην Ελλάδα είχε σοβαρές συνέπειες στην ελληνική κοινωνία και στην αγορά, ιδιαίτερα λόγω της σημασίας του τουρισμού. Ωστόσο, ο αντίκτυπος στις συνολικές επενδύσεις ήταν σχετικά μικρός, χάρη στην έγκαιρη αύξηση των δημοσίων επενδύσεων, με σημαντική ευρωπαϊκή στήριξη μέσω ΕΣΠΑ και άλλων ευρωπαϊκών εργαλείων, και στην ισχυρή κατασκευαστική δραστηριότητα, η οποία λειτούργησε με λίγους περιορισμούς κατά τις περιόδους του lockdown. Τα μέτρα στήριξης της απασχόλησης, και τα νέα ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το SURE, κατάφεραν να αποτρέψουν απολύσεις μεγάλης κλίμακας, διατηρώντας την ανεργία κοντά στα προ κρίσης επίπεδα, παρά τις πιέσεις που δέχθηκε η απασχόληση λόγω των λιγότερων προσλήψεων στον τομέα του τουρισμού.

Οι προβλέψεις αποτελούν μία επιστημονική προσπάθεια εκτίμησης της συμπεριφοράς των οικονομικών παραμέτρων στο μέλλον, στη βάση του συνόλου των πληροφοριών που έχουμε στη διάθεση μας σήμερα. Το στοιχείο της αβεβαιότητας ενυπάρχει διότι πολύ απλά, η γη συνεχίζει να γυρίζει και τα δεδομένα να επαναπροσδιορίζονται…. και γι’ αυτό και οι προβλέψεις επικαιροποιούνται. Ο ρυθμός ανοίγματος του τουρισμού και η χαλάρωση των ταξιδιωτικών περιορισμών, ο πραγματικός αντίκτυπος της κρίσης στη φερεγγυότητα των επιχειρήσεων μόλις λήξουν τα μέτρα στήριξης, οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας και λοιποί άλλοι εξωτερικοί γεωπολιτικοί παράγοντες παραμένουν πηγές αβεβαιότητας και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη τους.

Αυτό όμως που γίνεται σαφές από τις εαρινές μας προβλέψεις είναι πως με το Ταμείο Ανάκαμψης στη φαρέτρα της, η Ευρώπη στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Τα κράτη μέλη και η ευρωπαϊκή οικονομία έχουν πλέον τα απαραίτητα εφόδια για το μεγάλο come back. Μετά την έγκριση του Ελληνικού σχεδίου, περνάμε από τη θεωρία στην υλοποίηση του, προκειμένου να διασφαλίσουμε το αναπτυξιακό και επενδυτικό άλμα που τόσο έχουμε ανάγκη – και αυτό, όπως και τα αναπτυξιακά προγράμματα των τελευταίων 40 ετών, θα έχει Ελληνική υπογραφή και Ευρωπαϊκή σφραγίδα.

Ο κύριος Γιώργος Μοσχόβης είναι Επικεφαλής (ε.χ.) της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Πηγή: ot.gr