Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια τριών πλωτών ασθενοφόρων

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεω

H προκήρυξη ηλεκτρονικού, ανοικτού, διεθνούς Διαγωνισμού για την «Προμήθεια τριών σκαφών κατάλληλο διαμορφωμένων με υγειονομικό εξοπλισμό» προϋπολογισθείσας αξίας 1.410.000,00 ευρώ αναρτήθηκε από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου στη Διαύγεια και φέρει την υπογραφή του υπουργού Φώτη Κουβέλη.

Όπως αναφέρεται ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον 60 ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 και περιλαμβάνεται στην Πράξη «Περίθαλψη αδύναμων προσφύγων και διακομιδές ασθενών μέσω θάλασσας – Π.Α.Ι.ΩΝ.Α.Σ.», του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREGV-A «Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020» και χρηματοδοτείται σε ποσοστό 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο (ΕΤΠΑ) και 15% από εθνικούς πόρους μέσω ΠΔΕ.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 2α Ιανουαρίου 2019 και ώρα 09.00 και η καταληκτική ημερομηνία η 1η Μαρτίου 2019 και ώρα 15.00.

Όπως έχει ειπωθεί από στελέχη του υπουργείου τα τρία σκάφη θα είναι διαμορφωμένα να παρέχουν τις βασικές πρώτες βοήθειες και θα είναι υπό την επιχειρησιακή λειτουργία του Λιμενικού. Θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά ασθενών αλλά και για επιχειρήσεις έρευνας – διάσωσης ενώ θα έχουν ως «βάση» τα νησιά Ρόδος, Λέρος και Νάξος. Τα σκάφη θα μπορούν να κάνουν διακομιδές εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες και οι άνεμοι δεν ξεπερνούν τα 6 έως 7 μποφόρ. Το πλήρωμα θα είναι λιμενικοί και θα επιβαίνουν επίσης διασώστες και γιατροί του ΕΚΑΒ. Σχετικά με το πλήρωμα του σκάφους, σύμφωνα με πληροφορίες, θα διατεθούν λιμενικοί που υπηρετούν στις κατά τόπους λιμενικές Αρχές.

Σε ανακοίνωση που είχε εκδώσει το υπουργείο Ναυτιλίας τον Μάρτιο όταν η τότε ηγεσία του είχε επισκεφτεί τη Ρόδο αναφέρονταν ότι «η κυβέρνηση και το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, πρόκειται να ενισχύσει το ελληνικό κράτος με τρία πλωτά ασθενοφόρα, πλήρως στελεχωμένα και με σύγχρονο εξοπλισμό, τα οποία θα δρουν στο Αιγαίο, συνεισφέροντας στην αντιμετώπιση των εκτάκτων περιστατικών που χρειάζονται διακομιδή. Κατά αυτόν τον τρόπο, συνεχίζεται έμπρακτα η συνέχιση υλοποίησης νησιωτικών πολιτικών οι οποίες στοχεύουν στην ενίσχυση των υποδομών των νησιών και στη εμπέδωση ασφάλειας της ζωής των νησιωτών».
Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk