• Αναζήτηση
 • Fast track διεθνοποίηση για «διαστημικές» ΜμΕ

  Εισιτήριο για την Κίνα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τον Καναδά, την Κολομβία και τη Χιλή βγάζει το SPACE2IDGO Accelerator σε καινοτόμους Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν διαστημικές τεχνολογίες και εφαρμογές στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας, των logistics, των δημιουργικών βιομηχανιών και της «ευφυούς» γεωργίας.

  Εισιτήριο για την Κίνα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τον Καναδά, την Κολομβία και τη Χιλή βγάζει το SPACE2IDGO Accelerator σε καινοτόμους Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν διαστημικές τεχνολογίες και εφαρμογές στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας, των logistics, των δημιουργικών βιομηχανιών και της «ευφυούς» γεωργίας. Ο ευρωπαϊκός επιταχυντής εξωστρέφειας ΜμΕ SPACE2IDGO απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα διεθνοποίησης στις επιχειρήσεις που στοχεύουν στην «εκτόξευσή» τους σε αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης.
  Στο πλαίσιο του προγράμματος έχουν σχεδιαστεί πέντε επιχειρηματικές αποστολές στις χώρες που αναφέρθηκαν. Σκοπός είναι η τόνωση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων που επιθυμούν να διερευνήσουν τις δυνατότητές τους στις αγορές Κίνας, ΗΑΕ, Καναδά, Κολομβίας ή Χιλής και το άνοιγμα ευκαιριών για σύναψη εμπορικών σχέσεων, ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και αύξηση των εξαγωγών.
  Στον SPACE2IDGO Accelerator, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα COSME της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμμετέχει το Corallia (θερμοκοιτίδα και επιταχυντής νεανικής επιχειρηματικότητας) σε συνεργασία με κορυφαίους ευρωπαϊκούς οργανισμούς.
  Οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα έχουν πρόσβαση στο εργαλείο «360ο Diagnostic» της PwC, μέσω του οποίου θα γίνει πλήρης ανάλυση των δυνατοτήτων και προοπτικών τους, καθώς και σε εξειδικευμένα εκπαιδευτικά workshops με θέματα τη διεθνοποίηση και τη στρατηγική εξαγωγών.
  Πέρα από τα εξειδικευμένα workshops, η PwC θα διασυνδέσει τις εταιρείες με κορυφαίους «παίκτες» της κάθε χώρας, στους τομείς ενδιαφέροντός τους, μέσω των τοπικών της παραρτημάτων. Οι συμμετέχοντες θα πάρουν μέρος σε περισσότερες από δύο αποστολές, προσαρμοσμένες στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα της κάθε αγοράς. Οι αναγνωριστικές αποστολές έχουν στόχο την προώθηση εμπορικών συμφωνιών, την ανάπτυξη συνεργειών καθώς και την υπογραφή συμφωνιών.
  Στο τέλος κάθε αποστολής η PwC θα παρακολουθήσει την εξέλιξη των συμμετεχόντων στο SPACE2IDGO Accelerator και θα παρέχει μια τελική αξιολόγηση επί της πορείας διεθνοποίησης του κάθε οργανισμού, παρέχοντας επιπλέον συμβουλές και προτάσεις.
  Οι ΜμΕ που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα SPACE2IDGO μπορούν να εκδηλώσουν το σχετικό ενδιαφέρον έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2018, επικοινωνώντας με την ομάδα του επιταχυντή στο space2id@corallia.org.
  Την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία SPACE2IDGO Accelerator συντονίζουν τα κορυφαία clusters: Aerospace Valley, Madrid Aerospace Cluster, si-Cluster, SkyWin, TERN, gi-Cluster, Logistics in Wallonia, Basque Energy Cluster και ALSIA. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

  HeliosPlus

  Κοινωνία