ΕΦΚΑ: Οι μέσοι μισθοί μερικής και πλήρους απασχόλησης

Στα 50,70 ευρώ ανήλθε το μέσο ημερομίσθιο σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων και ο μέσος μισθός στα 1.175,33 ευρώ. Αντίστοιχα, στη μερική απασχόληση ανήλθαν στα 24,19 ευρώ και στα 397,61 ευρώ

Στα 50,70 ευρώ ανήλθε το μέσο ημερομίσθιο σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων και ο μέσος μισθός στα 1.175,33 ευρώ. Αντίστοιχα, στη μερική απασχόληση ανήλθαν στα 24,19 ευρώ και στα 397,61 ευρώ.

Αυτό προέκυψε, μεταξύ άλλων, από την επεξεργασία των «Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων» (ΑΠΔ) που υποβλήθηκαν για τον Δεκέμβριο του 2017 και από τις εγγραφές οι οποίες έχουν ελεγχθεί κατά το χρόνο επεξεργασίας, όπως ανακοίνωσε ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).Επιχειρήσεις-Ασφαλισμένοι

Υποβλήθηκαν και επεξεργάστηκαν «Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις» (ΑΠΔ) από 244.886 κοινές επιχειρήσεις και 13.119 από οικοδομοτεχνικά έργα. Ο αριθμός των ασφαλισμένων, οι οποίοι έχουν δηλωθεί στις ΑΠΔ, ανέρχεται σε 2.001.060, εκ των οποίων 1.964.849 απασχολούνται σε κοινές επιχειρήσεις και 36.211 σε οικοδομοτεχνικά έργα.

Δημογραφικά στατιστικά στοιχεία
Οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 53,89% των ασφαλισμένων στο σύνολο των επιχειρήσεων και το 53,06% στις κοινές επιχειρήσεις. Στους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις, οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 57,01%, ενώ με μερική απασχόληση το 45,17%.
Η μέση ηλικία του συνόλου των ασφαλισμένων είναι τα 39,60 έτη, στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι τα 45,33 και στις κοινές επιχειρήσεις τα 39,49 έτη (μέση ηλικία ανδρών 40,16 και γυναικών 38,74).

Στο σύνολο των επιχειρήσεων, 22,17% των ασφαλισμένων είναι έως 29 ετών και 52,69% είναι έως 39 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 22,47% των ασφαλισμένων είναι έως 29 ετών και 53,13% είναι έως 39 και στα οικοδομοτεχνικά έργα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 5,95% και 29,22%.

Επίσης, 71,55% του συνόλου των ασφαλισμένων είναι ηλικίας 25 έως 49 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 71,66% και στα οικοδομοτεχνικά έργα 65,31%.

Τέλος, στο σύνολο των επιχειρήσεων, 18,27% των ασφαλισμένων είναι από 50 έως 64 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 18,02% και στα οικοδομοτεχνικά έργα 31,87%.Τα αντίστοιχα ποσοστά που έδωσε η «Έρευνα Εργατικού Δυναμικού» της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για το 4ο τρίμηνο του 2017 είναι:
– 12,35% του εργατικού δυναμικού κάτω των 29 ετών.
– 38,99% κάτω των 39 ετών.
– 66,23% από 25 έως 49 ετών.
– 28,01% από 50 έως 64 ετών.

Στο σύνολο των ασφαλισμένων, 90,32% έχουν υπηκοότητα ελληνική, 1,58% άλλης χώρας Ε.Ε. και 8,10% χώρας εκτός Ε.Ε.. Στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις, 90,98% έχουν υπηκοότητα ελληνική, 1,57% άλλης χώρας Ε.Ε. και 7,45% χώρας εκτός Ε.Ε., ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 54,44%, 2,38% και 43,17%.

Στο σύνολο των αλλοδαπών ασφαλισμένων, 52,65% έχουν αλβανική υπηκοότητα.

Στους αλλοδαπούς άντρες, 54,25% είναι αλβανικής υπηκοότητας, ακολουθούν οι υπήκοοι του Πακιστάν με 10,08% και του Μπαγκλαντές με 4,87%.

Στις αλλοδαπές γυναίκες, 49,68% είναι αλβανικής υπηκοότητας, ακολουθούν οι ασφαλισμένες βουλγαρικής υπηκοότητας με 8,17% και ρουμάνικης με 7,48%.

Η οικονομική δραστηριότητα των ασφαλισμένων έχει, ως εξής: Στο σύνολο των ασφαλισμένων, 21,96% απασχολείται στον κλάδο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», 13,36% στον κλάδο «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» και 13,06% σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια». 22,37% των ασφαλισμένων με ελληνική υπηκοότητα απασχολείται στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», 12,75% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» και 12,01% σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια». 22,67% των ασφαλισμένων με υπηκοότητα άλλης χώρας Ε.Ε. απασχολείται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 16,69% στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» και 15,69% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες».
Στους ασφαλισμένους αλβανικής υπηκοότητας, 23,91% εργάζεται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 19,80% στις «Κατασκευές» και 17,90% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες».

Στους υπόλοιπους αλλοδαπούς ασφαλισμένους, πλην αυτών της Ε.Ε. και των Αλβανών υπηκόων, 22,77% απασχολείται στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες», 22,18% στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» και 21,12% σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια».

Από τους εργαζόμενους στις «Κατασκευές», το 29,74% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 4,22% των ασφαλισμένων.
Από τους εργαζόμενους σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», το 16,94% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 13,06% των ασφαλισμένων.
Ακόμη, από τους εργαζόμενους σε «Μεταποιητικές Βιομηχανίες», το 13,81% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 13,36% των ασφαλισμένων.
Η κατηγορία επαγγέλματος στην οποία απασχολείται ο μεγαλύτερος αριθμός ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις, είναι «Υπάλληλοι Γραφείου», με ποσοστό 22,52%. 25,95% των ασφαλισμένων με ελληνική υπηκοότητα είναι «Υπάλληλοι Γραφείου», 21,41% απασχολείται στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές», ενώ 13,49% απασχολείται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες». 30,98% των ασφαλισμένων με υπηκοότητα άλλης χώρας Ε.Ε. είναι «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες», 22,56% «Απασχολούμενοι στην Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και 19,80% «Υπάλληλοι Γραφείου».

Οι ασφαλισμένοι αλβανικής υπηκοότητας στη συντριπτική τους πλειονότητα (49,80%) απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες», 22,17% απασχολείται στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και 9,83% ως «Ειδικευμένοι Τεχνίτες».

Σχετικά με τους υπόλοιπους αλλοδαπούς ασφαλισμένους, πλην αυτών της Ε.Ε. και των Αλβανών υπηκόων, 41,93% απασχολείται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες», 21,10% στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και 11,43% ως «Υπάλληλοι Γραφείου».

Βασικά στοιχεία μηνιαίας απασχόλησης

Στο σύνολο των ασφαλισμένων, η μέση απασχόληση είναι 20,97 ημέρες, στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 21,10 και στους ασφαλισμένους στα οικοδομοτεχνικά έργα 13,44. Η υψηλότερη μέση απασχόληση παρατηρείται στους «Διευθύνοντες επιχειρηματίες και προϊσταμένους μικρών δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων» με 25,00 ημέρες, ενώ η χαμηλότερη εμφανίζεται στην ειδικότητα «Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό» με 14,99 ημέρες.
Στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων, σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο ανήλθε στα 50,70 ευρώ και ο μέσος μισθός στα 1.175,33 ευρώ. Αντίστοιχα, στη μερική απασχόληση ανήλθαν στα 24,19 ευρώ και στα 397,61 ευρώ. Στα οικοδομοτεχνικά έργα, το μέσο ημερομίσθιο είναι 39,02 ευρώ και ο μέσος μισθός 524,43 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι στις κοινές επιχειρήσεις η μέση απασχόληση και το μέσο ημερομίσθιο έχουν υπολογισθεί για τις ασφαλιστέες ημέρες, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα για τις πραγματοποιηθείσες ημέρες.

Στις επιχειρήσεις με λιγότερους από δέκα μισθωτούς, το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο 63,36% του μέσου ημερομισθίου των ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις με πάνω από δέκα μισθωτούς, ενώ ο μέσος μισθός ανέρχεται στο 60,71%.

Το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αντιπροσωπεύει το 87,18% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών, ενώ στη μερική απασχόληση το 97,27%.

Ο μέσος μισθός των γυναικών αντιστοιχεί στο 79,87% του μισθού των ανδρών. Οι υψηλότερες αμοιβές στους άνδρες παρατηρούνται στην ειδικότητα «Διευθύνοντες και Ανώτερα Στελέχη Μεγάλων Δημοσίων και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών» με μέσο μισθό 4.202,73 ευρώ, ενώ στις γυναίκες στην ειδικότητα «Διευθύνοντες επιχειρηματίες και προϊστάμενοι μικρών δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων» με μέσο μισθό 3.150,00 ευρώ.

Σύγκριση βασικών μεγεθών Δεκεμβρίου-Νοεμβρίου 2017

Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 0,12%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 2,18% και στο σύνολο των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 0,16%.

Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων μειώθηκε κατά 4,22%.

Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,14%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 6,28% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 0,10%.
To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,75% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 1,01%.

Ο μέσος μισθός στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,88% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 7,23%.
Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του ΕΦΚΑ, για το έτος 2017, η σύγκριση των στατιστικών μεγεθών της ΑΠΔ με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους δεν θεωρείται δόκιμη για τους εξής λόγους:
– Σύσταση του ΕΦΚΑ από 1/1/2017 με υποχρέωση υποβολής ΑΠΔ νέων κατηγοριών ασφαλισμένων (π.χ. αυτοαπασχολούμενοι με δελτίο παροχής υπηρεσιών που έχουν το πολύ δύο εργοδότες, δημόσιοι υπάλληλοι, έμμισθοι δικηγόροι με καινούργια πακέτα κάλυψης).
– Σταδιακή ένταξη μεγάλων ομάδων ασφαλισμένων κατά τη διάρκεια του έτους.
– Μεταβολή των στοιχείων του κάθε μήνα αναλόγως της ένταξης των ανωτέρω με τακτική και αναδρομική εισφορά, με αποτέλεσμα τα στατιστικά μεγέθη των αντίστοιχων μηνών να μην είναι συγκρίσιμα.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk