Οδηγίες για τη συνταγογράφηση σε ανασφάλιστους

Εγκύκλιο για την εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σε όσους έχουν βιβλιάριο οικονομικής αδυναμίας εξέδωσε την Τετάρτη ο υπουργός Υγείας κ Μάκης Βορίδης.

Εγκύκλιο για την εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σε όσους έχουν βιβλιάριο οικονομικής αδυναμίας εξέδωσε την Τετάρτη ο υπουργός Υγείας κ. Μάκης Βορίδης.
Συγκεκριμένα αναφέρεται: Η συνταγογράφηση θα γίνεται ηλεκτρονικά, με τη χρήση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και το «Βιβλιάριο Οικονομικής Αδυναμίας », το οποίο θα χρησιμοποιείται για λόγους ταυτοπροσωπίας. Ο ιατρός θα έχει την ευθύνη καταχώρησης των στοιχείων του ασθενή στην ειδική εφαρμογή-φόρμα του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, επιλέγοντας κατά την επεξεργασία του ασφαλιστικού φορέα «Ταμείο Πρόνοιας». Το υπόλοιπο της διαδικασίας θα ακολουθεί τους κανόνες του συστήματος που ισχύουν για τους λοιπούς ασφαλισμένους.
Κανόνες εκτέλεσης
Η εκτέλεση των συνταγών αυτών θα γίνεται μόνο από φαρμακεία των δημοσίων νοσοκομείων. Ειδικότερα, θα γίνεται από τα φαρμακεία των νοσοκομείων, στα οποία υπηρετούν οι ιατροί που έχουν προβεί στην συνταγογράφηση, καθώς και από τα νοσοκομεία αναφοράς, σύμφωνα με την αριθμ. Γ3α/οικ.3579/14-01/2015 (ΦΕΚ 93 τ. Β΄/20-01-2015), των κέντρων υγείας /μονάδων υγείας των ΠΕΔΥ, εφόσον η συνταγογράφηση έχει γίνει από ιατρούς των μονάδων αυτών.
Η εκτέλεση της ηλεκτρονικής συνταγής θα ακολουθεί τους λοιπούς κανόνες που ισχύουν και για το σύνολο των ασφαλισμένων που έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
Σε περίπτωση που το φαρμακείο του νοσοκομείου δεν διαθέτει απόθεμα για την πλήρη εκτέλεση της συνταγής:
– εκτελεί τη συνταγή μερικά και το υπόλοιπο ανεκτέλεστο μέρος θα ακυρώνεται,
– μαρκάρει ηλεκτρονικά την ένδειξη «ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ» και ο ασθενής αποκτά δικαίωμα εκτέλεσης σε άλλο φαρμακείο νοσοκομείου.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των ανωτέρω είναι όλοι οι κάτοχοι βιβλιαρίου οικονομικής αδυναμίας να διαθέτουν ΑΜΚΑ.
Ως εκ τούτου θα πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων της χώρας να εκδίδουν βιβλιάριο οικονομικής αδυναμίας μόνο κατόπιν προσκόμισης του ΑΜΚΑ από τον ενδιαφερόμενο.
Στις περιπτώσεις όπου οι δικαιούχοι κατέχουν ήδη βιβλιάριο οικονομικής αδυναμίας και δεν έχουν ΑΜΚΑ τα νοσοκομεία θα πρέπει για τελευταία φορά να εκτελούν τις ιατρικές συνταγές και ταυτόχρονα να ενημερώνουν τους δικαιούχους προφορικώς και ενυπόγραφα, επί του βιβλιαρίου οικονομικής αδυναμίας, για την υποχρέωση τους να εκδώσουν ΑΜΚΑ.
Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
  • Αναβολές και… private clubs Το τεράστιο ροζ, γεμάτο καθρέφτες, δωμάτιο στη βίλα «Ορτανσία», σκαρφαλωμένη στις ψηλότερες και πλέον θεαματικές οροσειρές της Εκάλης, ήταν... ΣΙΒΥΛΛΑ |
Helios Kiosk