Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Παρασκευή 9 Ιουλίου συνολικά 115.892 ελέγχους και κατέγραψαν 314 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 174.400 ευρώ και κύρωση αναστολής λειτουργίας σε 46 επιχειρήσεις.

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (99.716).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/Μη τήρηση αποστάσεων.

2. Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου.

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε δυο (2) συλλήψεις προσωρινά υπεύθυνων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών επιχειρήσεων και επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 6.000 ευρώ (2×3.000 ευρώ), για εξυπηρέτηση ορθίων πελατών.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών για εξυπηρέτηση πελατών εντός του καταστήματος. Στους οκτώ (8) πελάτες επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 2.400 ευρώ (8×300 ευρώ).

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για εξυπηρέτηση πελατών εντός του καταστήματος.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για εξυπηρέτηση πελατών εντός του καταστήματος.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών για εξυπηρέτηση πελατών εντός του καταστήματος. Στους πέντε (5) πελάτες επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 1.500 ευρώ (5×300 ευρώ).

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 5.000 ευρώ  και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών. Στους δύο (2) πελάτες επιβλήθηκαν συνολικά πρόστιμα 600 ευρώ (2×300 ευρώ) για μη χρήση μάσκας.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε συνολικά πρόστιμα 4.000 ευρώ (2×2.000 ευρώ) σε δυο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για εξυπηρέτηση πελατών εντός του καταστήματος.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε συνολικά πρόστιμα 1.500 ευρώ (5×300 ευρώ) σε πέντε (5) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη ανάρτηση μέγιστου αριθμού πελατών.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε συνολικά πρόστιμα 1.500 ευρώ (5×300 ευρώ)  σε πέντε (5) εργαζόμενους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας.

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε πέντε (5) συλλήψεις ιδιοκτητών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 15.000 ευρώ (5×3.000 ευρώ) και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών για εξυπηρέτηση πελατών εντός του καταστήματος.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε συνολικά πρόστιμα 900 ευρώ (3×300 ευρώ)  σε τρεις (3) εργαζόμενους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000 ευρώ (5×2.000 ευρώ) και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε πέντε (5) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση αποστάσεων.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 2.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, για εξυπηρέτηση υπεράριθμων και όρθιων πελατών.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 2.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 5.000 ευρώ σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, για χρήση μουσικών οργάνων.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε συνολικά πρόστιμα 600 ευρώ (2×300 ευρώ)  σε δυο (2) εργαζόμενους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας.

Περιφέρεια Κρήτης

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε συνολικά πρόστιμα 15.000 ευρώ (3×5.000 ευρώ)  σε τρία (3) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών εντός του καταστήματος.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε συνολικά πρόστιμα 6.000 ευρώ (3×2.000 ευρώ) σε τρία (3) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε συνολικά πρόστιμα 10.000 ευρώ (2×5.000 ευρώ) σε δυο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών εντός του καταστήματος.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε συνολικά πρόστιμα 600 ευρώ (2×300 ευρώ) σε δυο (2) εργαζόμενους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας.

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε τρεις (3) συλλήψεις ιδιοκτητών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 6.000 ευρώ (3×2.000 ευρώ) και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών εντός του καταστήματος.

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών εντός του καταστήματος.

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ για εξυπηρέτηση πελατών εντός του καταστήματος. Στους έξι (6) πελάτες επιβλήθηκαν συνολικά πρόστιμα 1.800 ευρώ (6×300 ευρώ) για μη χρήση μάσκας.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 2.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε ιδιοκτήτη παιδότοπου, για λειτουργία σε κλειστό χώρο.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 2.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 2.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, για μη ύπαρξη αντισηπτικού στα τραπέζια του καταστήματος.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση πελατών εντός του καταστήματος.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 4.000 ευρώ (2×2.000 ευρώ) και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε δυο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 300 ευρώ σε εργαζόμενο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 300 ευρώ σε πελάτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε συνολικά πρόστιμα 5.400 ευρώ (18×300 ευρώ) σε δέκα οκτώ (18) εργαζόμενους και ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 5.000 ευρώ σε άτομο για τη μη τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων κατά την είσοδό του στη χώρα.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών εντός του καταστήματος.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 300 ευρώ σε ιδιοκτήτη καταστήματος κινητής τηλεφωνίας για μη ανάρτηση του επιτρεπόμενου ορίου πελατών.

Περιφέρεια Ηπείρου

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 5.000 ευρώ σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, για εξυπηρέτηση πελατών σε στεγασμένο χώρο του καταστήματος.

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση πελατών εντός του καταστήματος.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη ιδιοκτήτη κέντρου διασκέδασης, επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για υπέρβαση του επιτρεπόμενου αριθμού πελατών.

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση πελατών εντός του καταστήματος.

Επικράτεια

Η ΕΑΔ διενήργησε ελέγχους σε πενήντα τρία (53) αντικείμενα και δεν επιβλήθηκε κανένα διοικητικό πρόστιμο και σε συνολικά επτακόσια σαράντα ένα (741) φυσικά πρόσωπα.

Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.450 ευρώ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια, με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος.