Κορωνοϊός : Εσπευσμένα στο νοσοκομείο Ηρακλείου 17χρονος

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε μέσα σε ειδική κάψουλα αρνητικής πίεσης καθώς πρόκειται για περιστατικό κοροναϊού.

Óôéãìéüôõðï áðü ôï Ðáíåðéóôçìéáêü Íïóïêïìåßï Ñßïõ, ôçí ÐÝìðôç 5 Ìáñôßïõ 2020. Óôï íïóïêïìåßï ðáñáìÝíåé ãéá ôñßôç çìÝñá íïóçëåõüìåíïò ï 66÷ñïíïò áðü ôçí Çëåßá, ðïõ äéáãíþóôçêå ôçí ÔåôÜñôç ìå íüóï Covid-19. Ôï Ðáíåðéóôçìéáêü Íïóïêïìåßï Ñßïõ áðïöáóßóôçêå íá ìåßíåé åêôüò åöçìåñßáò åíþ åêêåíþèçêå ç ïèöáëìïëïãéêÞ êëéíéêÞ êáé ìåôáôñÝðåôáé óå êëéíéêÞ ìå èáëÜìïõò áðïìüíùóçò. (EUROKINISSI)

Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο στο Ηράκλειο μεταφέρθηκε εσπευσμένα τα ξημερώματα ένα ανήλικο αγόρι.

Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti, για έναν 17χρονο από τη Γαλλία ο οποίος μεταφέρθηκε από την Κάλυμνο στο Ηράκλειο, με ελικόπτερο Σινκούκ της Πολεμικής Αεροπορίας, γύρω στις 04.30 τα ξημερώματα.

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε μέσα σε ειδική κάψουλα αρνητικής πίεσης καθώς πρόκειται για περιστατικό κορωνοϊού.

Δείτε επίσης
Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk