Όλες οι εφαρμογές του Δημοσίου «ανεβαίνουν» στο G-Cloud ως το 2022

Καταγραφή όλων των πληροφοριακών υποδομών εντός εξαμήνου – Υποχρεωτική η εγκατάσταση στο Κυβερνητικό Νέφος – Ως την Πρωτοχρονιά του 2022 όλες οι εφαρμογές του δημοσίου στο G-Cloud

Με στόχο να έχουν ανέβει όλες οι e-εφαρμογές και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου στο Κυβερνητικό Νέφος ως την 1η Ιανουαρίου του 2022, θα ολοκληρωθεί εντός του επόμενου εξαμήνου η καταγραφή του συνόλου των ηλεκτρονικών υποδομών που διαθέτει «διασκορπισμένες» το ελληνικό δημόσιο. Μετά την αξιολόγηση των ηλεκτρονικών εφαρμογών και των πληροφοριακών συστημάτων, αυτά θα εγκαθίστανται πια υποχρεωτικά στο G-Cloud.

Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη εξειδικεύει τη διαδικασία για την υποχρεωτική εγκατάσταση όλων των υφιστάμενων κεντρικών ηλεκτρονικών εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων των φορέων του Δημοσίου στις κεντρικές υποδομές Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud) που διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ).

Τα βήματα είναι τα εξής: α) καταγράφεται κάθε υποδομή (πλην των διαβαθμισμένων) που διατηρούν οι φορείς του Δημοσίου, β) όλες οι υφιστάμενες ηλεκτρονικές εφαρμογές και τα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα (πλην των διαβαθμισμένων) των Υπουργείων, των ΝΠΔΔ, των Ανεξάρτητων Αρχών, της ΚτΠ Α.Ε. και της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. συγκεντρώνονται στο G-Cloud της ΓΓΠΣΔΔ και περιέρχονται στην κυριότητά της, γ) η ΓΓΠΣΔΔ ορίζεται στο εξής αποκλειστικά υπεύθυνη για τη σύναψη κεντρικών συμφωνιών που αφορούν στη προμήθεια πλατφόρμας λογισμικού για την κάλυψη των φορέων του Δημοσίου Τομέα.

«Για πρώτη φορά το Ελληνικό Δημόσιο καταγράφει με κάθε λεπτομέρεια το σύνολο των πληροφοριακών του υποδομών και παράλληλα προχωρά στην εγκατάσταση όλων των κεντρικών εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου στις κεντρικές υποδομές Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud) της ΓΓΠΣΔΔ. Και οι διαδικασίες αυτές εξυπηρετούν πρωτίστως τον πολίτη αλλά και την καλύτερη λειτουργία του ίδιου του Κράτους, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και εξοικονομώντας χρηματικούς και ανθρώπινους πόρους που μπορούν να κατευθυνθούν σε κοινωνικές ή άλλες υπηρεσίες» δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η υλοποίηση των απαραίτητων διαδικασιών συνεπάγεται σημαντική εξοικονόμηση πόρων για το Ελληνικό Δημόσιο, τόσο από την ενιαία συντήρηση και λειτουργία της αναγκαίας υπολογιστικής υποδομής, όσο και από την κεντρική προμήθεια αδειών λογισμικού και εξοπλισμού, καθώς και απελευθέρωση ανθρώπινου δυναμικού.

Επίσης, επιτυγχάνεται καλύτερη οργάνωση και συντονισμός μεταξύ των δημοσίων φορέων σε σχέση με την διαχείριση της πληροφορίας και την ενίσχυση της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων καθώς και της πληροφορίας που αυτά φέρουν. Πρόκειται, όπως έχει γράψει το «Βήμα της Κυριακής», για αυτό που διεθνώς λέγεται data consolidation, δηλαδή συγκέντρωση δεδομένων, προκειμένου να μην αποθηκεύονται δεδομένα των πολιτών σε πολλά διαφορετικά σημεία και υποδομές. Εκτιμάται δε ότι το κόστος για την ασφάλεια καθενός σημείου ξεχωριστά ανέρχεται σε δεκάδες εκατομμύρια ετησίως.

«Τόσο μέσω της εγκατάστασης των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου στις κεντρικές υποδομές Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud) της ΓΓΠΣΔΔ όσο και μέσω του νέου συστήματος κεντρικής προμήθειας λογισμικού και εξοπλισμού από την ΓΓΠΣΔΔ, το Ελληνικό Δημόσιο “μαθαίνει καλύτερα τον εαυτό του” και βελτιώνει δραστικά τις υποδομές του αξιοποιώντας τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, όπως το cloud first policy» σημείωσε ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, κ. Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος.

Κοινωνία
Σίβυλλα
  • Έντυπη έκδοση Ερμής… νέας εποχής Μια σταγόνα από τη ροζ Churchill σαμπάνια κύλισε στα χειροποίητα Berlutti παπούτσια του Φίφη Δελμούζου-Κασσανδρή. Ο μεγαλοβιομήχανος, χρυσός κληρονόμος,... ΣΙΒΥΛΛΑ
Helios Kiosk