• Αναζήτηση
 • Νέες επενδύσεις 10 δισ. ευρώ προβλέπει το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών

  Παραδόθηκε το έργο στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

  Παραδόθηκε εχθές στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών (ΕΣΣΜ), κατά την τελευταία συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής προεδρεύοντος του γενικού γραμματέα του Υπουργείου, κ. Θάνου Βούρδα. Με τελικό ορίζοντα το 2037 και ενδιάμεση φάση υλοποίησης το 2027, το ΕΣΣΜ εντοπίζει και αιτιολογεί τις απαραίτητες μελλοντικές πολιτικές και επενδύσεις για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος μεταφορών -οδικών, σιδηροδρομικών, εναέριων, θαλάσσιων- με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και την αειφόρο ανάπτυξη.

  Όπως αναφέρει σε σχετική δήλωσή του ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστος Σπίρτζης, «η Ελλάδα αποκτά επιτέλους Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών, αποκτά ολοκληρωμένο σχεδιασμό που υπηρετεί τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες της χώρας μας. Πλέον, όλες οι υποδομές που ωριμάζουν, χρηματοδοτούνται και υλοποιούνται στη χώρα, υπακούουν στις ανάγκες των πολιτών και όχι σε μικροπολιτικές και προσωπικές σκοπιμότητες». Επίσης, δεσμεύεται ότι «στη νέα περίοδο διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, αμέσως μετά τις εκλογές, το ΕΣΣΜ θα κυρωθεί και από το Ελληνικό Κοινοβούλιο».

  Το προτεινόμενο στο ΕΣΣΜ σενάριο (πέραν δηλαδή των παρεμβάσεων ύψους 7,5 δισ. ευρώ που έχουν ήδη προγραμματιστεί) περιλαμβάνει 25 ήπια μέτρα (10 στις οδικές μεταφορές, 5 στις θαλάσσιες, 5 στην εφοδιαστική αλυσίδα, 4 στις σιδηροδρομικές μεταφορές και 1 στις εναέριες μεταφορές) καθώς και 41 μέτρα υποδομής (20 στις οδικές μεταφορές, 8 στις θαλάσσιες, 1 στην εφοδιαστική αλυσίδα, 9 στις σιδηροδρομικές μεταφορές και 3 στις εναέριες μεταφορές)

  Το έργο, που διαθέτει ήδη εγκεκριμένη και ανηρτημένη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων για την αναδιάρθρωση της χώρας, υπό την οικονομική διαχείριση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

  Ως προς τη μεθοδολογία ανάπτυξης του ΕΣΣΜ, αρχικά έγινε αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης. Ακολούθησαν ο προσδιορισμός και η αξιολόγηση μέτρων και βάσει αυτής αναπτύχθηκαν στρατηγικές και σενάρια. Τέλος, τα σενάρια αξιολογήθηκαν και επελέγη το βέλτιστο. Τα κριτήρια αξιολόγησης των σεναρίων ήταν η προκαταρκτική ανάλυσης Κόστους-Οφέλους και η πολυκριτηριακή ανάλυση με χρήση ποσοτικών και ποιοτικών κριτήριων.

  Επισημαίνεται ότι για την εφαρμογή του Σχεδίου επιβάλλεται ολοκληρωμένη μελέτη σκοπιμότητας και ανάλυση εναλλακτικών λύσεων για κάθε μέτρο, προκειμένου να καθοριστούν λεπτομερώς τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του και οι ακριβείς τεχνικές προδιαγραφές του.

  Παράλληλα με το Εθνικό Σχέδιο δημιουργήθηκε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σύστημα παρακολούθησης της εφαρμογής του με βάση το μοντέλο στο οποίο στηρίχθηκε όλη η προεργασία των δύο ετών για την εκπόνησή του. Με τον τρόπο αυτό, θα γίνεται τεκμηριωμένη αποτύπωση της εξέλιξης εφαρμογής του σχεδίου, θα τεκμηριώνονται οι ανάγκες χρηματοδότησης Μελετών και Έργων και θα υπάρχουν μετρήσιμα στοιχεία αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας. Επίσης, εκπαιδεύτηκε προσωπικό του Υπουργείου προκειμένου να αποτελέσει την ομάδα παρακολούθησης του ΕΣΣΜ.

  Κοινωνία
  One Channel
  Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας