Τι ακολουθεί το σπάσιμο των δήμων

Πώς θα μετακινηθούν οι υπάλληλοι, τι θα γίνει με το «διαχωρισμό» των περιουσιακών στοιχείων

Δυόμισι μήνες πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές το Υπουργείο Εσωτερικών φέρνει στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για τις ιδιωτικές κλινικές την περιβόητη τροπολογία για την κατάτημηση των δήμων, στους οποίους υπήρχαν λειτουργικά προβλήματα και ταυτόχρονα υπήρχαν ομόφωνες αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων.

Σύμφωνα με την τροπολογία, η οποία αναμένεται να ψηφισθεί σήμερα Τετάρτη, καταργούνται οι δήμοι από το φθινόπωρο θα είναι 332 αντί 325 που είναι σήμερα. Συγκεκριμένα «σπάνε» οι νησιωτικοί δήμοι Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Λέσβου, Σάμου και ο δήμος Σερβίων – Βελβεντού και προκύπτουν 12 νέοι, οι οποίοι θα αρχίσουν να λειτουργούν με την εγκατάσταση των νέων δημοτικών και κοινοτικών αρχών που θα προκύψουν από τις δημοτικές εκλογές του Μαΐου, δηλαδή από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και η θητεία τους λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Τις νέες δημοτικές αρχές εκλέγουν οι πολίτες που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των αντίστοιχων εκλογικών διαμερισμάτων, που συστήνουν τους νέους δήμους . Στους εκλογικούς καταλόγους που θα συσταθούν θα περιλαμβάνονται όποιες αλλαγές υπάρξουν μέχρι τις 15 Μαρτίου 2019.

Η τροπολογία προβλέπει ακόμα ότι για τους υποψηφίους των προσεχών δημοτικών εκλογών στους δήμους που συνιστώνται τα κωλύματα εκλογιμότητας αφορούν στους αντίστοιχους καταργούμενους δήμους, ενώ τα σχετικά ασυμβίβαστα καταλαμβάνουν και τους αντίστοιχους δήμους που συνιστώνται.

Σε ό,τι αφορά στο προσωπικό των καταργούμενων δήμων, η τροπολογία δίνει χρονικό περιθώριο ενός μήνα για να δηλωθεί η προτίμηση των υπαλλήλων για τη μεταφορά τους σε έναν από τους νέους δήμους. Στη συνέχεια δίνεται ένα χρονικό περιθώριο τριών μηνών, από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, στα δημοτικά συμβούλια των υπό κατάργηση δήμων ώστε να καταρτίσουν τους Μεταβατικούς Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των αντίστοιχων συνιστώμενων δήμων οι οποίοι θα έχουν και τον τελικό λόγο για την κατανομή των υπαλλήλων στις κατάλληλες θέσεις.

Σχετικά με τις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), τις κοινωφελείς επιχειρήσεις και τα δημοτικά λιμενικά ταμεία των καταργούμενων δήμων, με το νέο καθεστώς αποκτούν αυτοδικαίως διαδημοτικό χαρακτήρα με χωρική αρμοδιότητα το σύνολο των συνιστώμενων δήμων για τουλάχιστον δύο χρόνια.

Μεγάλο ερωτηματικό που προκαλείται από την διάσπαση των δήμων είναι το μοίρασμα των περιουσιακών στοιχείων των πέντε δήμων στους 12 νέους. Σύμφωνα με την τροπολογία του τα ακίνητα και τα δίκτυα των καταργούμενων δήμων μεταβιβάζονται στον συνιστώμενο δήμο, εντός των διοικητικών ορίων του οποίου βρίσκονται. Μέσα από 1 μήνα από την ισχύ της τροπολογίας οι καταργούμενοι δήμοι θα πρέπει να διορίσουν ορκωτό ελεγκτή – εκτιμητή για την απογραφή και αποτίμηση των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων του δήμου, συμπεριλαμβανομένων και των χρηματικών διαθεσίμων αυτού. Παράλληλα θα συγκροτηθεί Επιτροπή Κατανομής Περιουσίας Καταργούμενου Δήμου, η οποία θα έχει ως αρμοδιότητα: α) την κατανομή των πάσης φύσεως στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της περιουσίας του καταργούμενου δήμου στους αντίστοιχους συνιστώμενους νεοσυσταθέντες δήμους και την έκθεση απογραφής και αποτίμησης του ορκωτού λογιστή – εκτιμητή. β) Τον προσδιορισμό των δήμων, οι οποίοι θα συνεχίσουν κατά λόγο διαδοχής τις εκκρεμείς δίκες του καταργούμενου δήμου και γ) τον καθορισμό του ποσού από τα χρηματικά διαθέσιμα, κατά την 31ηΑυγούστου 2019, του καταργούμενου δήμου, που θα αποδοθεί σε κάθε συνιστώμενο δήμο. Σε καθέναν από τους συνιστώμενους δήμους, αποδίδεται το μέρος των διαθεσίμων που αποτελείται από τα ποσά που προέρχονται από ειδικευμένα και προσδιορίσημα έσοδα και αφορούν στη χωρική του αρμοδιότητα και από το ποσό που αναλογεί σε αυτόν, από το εναπομείναν μέρος των διαθεσίμων, με μοναδικό κριτήριο το μέγεθος του πληθυσμού του.

Τέλος, προβλέπεται η σύσταση Επιτροπής Επανεξέτασης της Διοικητικής Διαίρεσης των ΟΤΑ α΄ βαθμού για τον εντοπισμό ανάλογων περιπτώσεων που χρήζουν αντίστοιχης αντιμετώπισης και εντός δύο ετών υποβάλλει σχετική έκθεση στον υπουργό Εσωτερικών και λαμβάνεται υπόψη για τις νέες κατατμήσεις.

Σύμφωνα με την έκθεση που συνέταξε το Γενικό λογιστήριο του Κράτους η ετήσια δαπάνη από την κάλυψη του κόστους για τη σύσταση 7 επιπλέον θέσεων Δημάρχων και 28 επιπλέον θέσεων Αντιδημάρχων, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 882.000,00 ευρώ περίπου συνολικά.

Κοινωνία
Σίβυλλα
Helios Kiosk