ΚΕΠΕ: Έως 0,1% η ύφεση φέτος, σημάδια βελτίωσης στην οικονομία

Η ύφεση φέτος θα φτάσει έως το 0,1% του ΑΕΠ εκτιμά το ΚΕΠΕ στην έκδοσή του «Οικονομικές Εξελίξεις», διακρίνοντας αρκετά σημάδια βελτίωσης των συνθηκών στην ελληνική οικονομία. Προβλέπει μέσο ρυθμό μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ για το β’ εξάμηνο του 2016 στο +0,6%, με τις επιμέρους εκτιμήσεις για το γ’ και δ’ τρίμηνο να κυμαίνονται στο +0,9% και +0,3%. Από ποιους παράγοντες θα εξαρτηθεί η επαλήθευση αυτών προβλέψεων.

Αρκετά σημάδια βελτίωσης των συνθηκών στην ελληνική οικονομία διακρίνει το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνων (ΚΕΠΕ) στην τετραμηνιαία έκδοσή του σχετικά με τις οικονομικές εξελίξεις και με βάση ανάλυση των κύριων συνιστωσών της ζήτησης.

Εκτιμά ότι η ύφεση φέτος θα φτάσει έως το 0,1% του ΑΕΠ. Προβλέπει μέσο ρυθμό μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ για το β’ εξάμηνο του 2016 στο +0,6%, με τις επιμέρους εκτιμήσεις για το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο να κυμαίνονται στο +0,9% και +0,3%, ως προς τις αντίστοιχες περιόδους του 2015.

Όπως αναφέρει το ΚΕΠΕ, «η εικόνα αυτή της βελτίωσης των συνθηκών στην ελληνική οικονομία συμβαδίζει με τις εκτιμήσεις που προκύπτουν στη βάση του δυναμικού υποδείγματος βραχυπρόθεσμων προβλέψεων του ΚΕΠΕ σύμφωνα με τις οποίες το ΑΕΠ της χώρας προβλέπεται να κινηθεί ανοδικά στο δεύτερο εξάμηνο του 2016».

» Στη θετική αυτή προοπτική, αναμένεται σύμφωνα με τις τελευταίες τάσεις να συμβάλει μία ευνοϊκή εξέλιξη στα μεγέθη των επενδύσεων, ενώ προοδευτική εξισορρόπηση και πιθανόν μικρή βελτίωση προσδοκάται σε βραχυχρόνιο ορίζοντα και από την πλευρά της ιδιωτικής κατανάλωσης, παρά τις αρνητικές πιέσεις που θα εξακολουθήσουν να ασκούνται στα εισοδήματα ορισμένων κατηγοριών νοικοκυριών λόγω της εφαρμογής μέτρων που προβλέπονται από το Πρόγραμμα Στήριξης.»

» Παράλληλα, ομαλότερη αναμένεται να είναι τα προσεχή τρίμηνα η πορεία των συνιστωσών του εξωτερικού τομέα, με τις εισαγωγές αγαθών να τείνουν σε ανάκαμψη και τις εξαγωγές να ευνοούνται από τη βελτίωση του εγχώριου περιβάλλοντος και από εξωγενείς παράγοντες όπως η ανάκαμψη των ναύλων της ποντοπόρου ναυτιλίας».

Έως 0,1% η ύφεση φέτος

Με βάση τις βραχυπρόθεσμες προβλέψεις του ΚΕΠΕ αναφορικά με την εξέλιξη του ρυθμού μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ για τα δύο τελευταία τρίμηνα του 2016 και, συνεπώς, για το σύνολο του έτους, η ύφεση αναμένεται για το σύνολο του 2016 να αγγίξει το 0,1%.

Το ΚΕΠΕ υπολογίζει το μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ για το 2016 στο 0,05% (από -0,1% έως μηδενική) αντί για ύφεση 0,3% που υπολογίζει το ΥΠΟΙΚ.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, με βάση τις εκτιμήσεις (όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.3.1), και έχοντας ενσωματώσει τα δημοσιευμένα στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο του 2016, ο μέσος ρυθμός μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ για το δεύτερο εξάμηνο του 2016 προβλέπεται στο 0,6%, με τις επιμέρους εκτιμήσεις για το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο να κυμαίνονται στο 0,9% και 0,3%, ως προς τις αντίστοιχες περιόδους του 2015.

Η πρόβλεψη αντανακλά, όπως αναφέρεται, «μικρής έκτασης βελτίωση των συνθηκών στην ελληνική οικονομία, με επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς μεταβολής του ΑΕΠ, μετά τους αρνητικούς ρυθμούς που καταγράφηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016. Παράλληλα, ενσωματώνει και μια αναθεώρηση προς τα πάνω της αμέσως προηγούμενης πρόβλεψης του υποδείγματος παραγόντων για την ίδια περίοδο (0,20%). Λαμβάνοντας υπόψη τις εν λόγω εκτιμήσεις για το δεύτερο εξάμηνο του 2016, σε συνδυασμό με τα επίσημα στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο ο εκτιμώμενος μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής για το 2016 αγγίζει το -0,1%. Η εν λόγω πρόβλεψη σηματοδοτεί την καταγραφή οριακής ύφεσης για το σύνολο του 2016, η οποία όμως παρουσιάζεται εξασθενημένη, σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη πρόβλεψη (-0,4%)».

Οι προβλέψεις προστίθεται «αντανακλούν τις κύριες διαστάσεις των πρόσφατων βραχυμεσοπρόθεσμων εξελίξεων στην ελληνική οικονομία. Ειδικότερα, διαφαίνεται ότι η ελληνική οικονομία τείνει να οδηγείται στο δεύτερο εξάμηνο του 2016 σε μια μεταβατική περίοδο σταθεροποίησης και ήπιας ανάκαμψης, μετά το ισχυρό σοκ που υπέστη το 2015, οι επιπτώσεις του οποίου εξακολούθησαν να γίνονται αισθητές στο πρώτο εξάμηνο του 2016.

» Σημαντικό ρόλο στην κατεύθυνση αυτή διαδραματίζει, κυρίως σε σχέση με το καλοκαίρι του 2015, ο περιορισμός της αβεβαιότητας αναφορικά με την ευρωπαϊκή προοπτική και το οικονομικό πρόγραμμα της χώρας, αλλά και γενικότερα ως προς τις δυνατότητες χρηματοδότησης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας».

Ωστόσο, όπως σημειώνεται, τα αίτια που δικαιολογούν την εκτίμηση ότι το έτος 2016 θα αποτελέσει συνολικά ένα ακόμα, έστω και οριακά, υφεσιακό έτος για την Ελλάδα, εδράζονται σε δύο βασικές πτυχές των εξελίξεων στην οικονομία:

(α) στις δυσκολίες και εκκρεμότητες αναφορικά με την επίλυση των καίριων εσωτερικών και εξωτερικών ζητημάτων (εξισορρόπηση των δημοσιονομικών μεγεθών, προώθηση των αναγκαίων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ενίσχυση του παραγωγικού δυναμικού, καταπολέμηση της ανεργίας, διαχείριση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών κ.ά.), αλλά και

(β) στα στενά όρια που θέτει η οικονομική πολιτική εντός του πλαισίου του ισχύοντος οικονομικού προγράμματος, μαζί με όλες τις επιβαρύνσεις και τους περιορισμούς που υπαγορεύει για τα εγχώρια νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Παράλληλα, προστίθεται στην έρευνα «είναι σαφές ότι η όποια αδυναμία εξεύρεσης αποτελεσματικών λύσεων για την αντιμετώπιση των εν λόγω θεμάτων συνεπάγεται περαιτέρω καθυστέρηση στη διαμόρφωση ευνοϊκού εγχώριου οικονομικού περιβάλλοντος, εμποδίζοντας τη δυναμική ενίσχυση των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών, την επίτευξη και διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας, αλλά και τη ριζική αντιμετώπιση των δυσμενών συνθηκών που χαρακτηρίζουν την αγορά εργασίας».

Με βάση τα παραπάνω, «η εκτιμώμενη πορεία του πραγματικού ΑΕΠ στο δεύτερο εξάμηνο του 2016 και, συνεπώς, στο σύνολο του τρέχοντος έτους, δύναται να είναι δυσμενέστερη ή ευνοϊκότερη από την ως άνω προβλεπόμενη, ανάλογα με τις κρίσιμες και αποφασιστικές εξελίξεις που θα επέλθουν σε ένα ευρύτερο φάσμα παραγόντων».

Οι εξελίξεις αυτές, εξηγεί το ΚΕΠΕ, «αφορούν κυρίως στην οριστική εδραίωση ενός σταθερού κλίματος εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας που θα εξασφαλίζει την προσέλκυση επενδύσεων, την επανάκτηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, την ομαλή χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, αλλά συνδέονται και με την αντιστροφή εκείνων των συνθηκών που λειτουργούν εις βάρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της σταθεροποίησης των εισοδημάτων των νοικοκυριών.»

» Ταυτόχρονα, δεν πρέπει να παραβλέπεται ο ρόλος που αναμένεται να διαδραματίσουν οι διεθνείς οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις, και κυρίως το ζήτημα των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών».

Αργυρώ Τσατσούλη

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk