Οριακή κερδοφορία πέτυχε στο α΄ τρίμηνο η Attica Bank

Σε 4,3 εκατ. ευρώ και 2,5 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα προ φόρων και μετά φόρων κέρδη της Attica Bank στο α΄ τρίμηνο του 2016.

Σε 4,3 εκατ. ευρώ και 2,5 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα προ φόρων και μετά φόρων κέρδη της Attica Bank στο α΄ τρίμηνο του 2016.
Η τράπεζα πέτυχε την υπό εξέταση περίοδο ετήσια αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 13,2%, μείωση δαπανών προσωπικού κατά 6%, καθώς και μείωση λειτουργικών εξόδων προ προβλέψεων για πιστωτικό κίνδυνο κατά 6% σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο
Για τα αποτελέσματα και τα μεγέθη του Α’ τριμήνου 2016 της Attica Bank, η Διοίκηση της Τράπεζας δήλωσε μεταξύ άλλων, ότι «η επαναφορά στην κερδοφορία κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, η οποία συνοδεύτηκε από αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων και αποσβέσεων, αποτελεί επιβεβαίωση της συνεχούς προσπάθειας που καταβάλλει η Διοίκηση τα τελευταία χρόνια για τη δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου και την αύξηση της αποτελεσματικότητας λειτουργίας».
Επιπλέον, σημείωσε ότι «ταυτόχρονα, είναι το πρώτο σαφές δείγμα για την επίτευξη του στόχου συνολικής κερδοφορίας για το τρέχον έτος 2016. Ο Όμιλος, μετά και την επιτυχημένη ανακεφαλοποίησή του στο τέλος του 2015, διαθέτει υψηλότατο δείκτη Κεφαλαίου κοινών μετοχών (CET 1) της τάξης του 17,6%. Επίσης, το υψηλό ύψος προβλέψεων που έχει σχηματίσει σωρευτικά η Τράπεζα, περίπου στο 30% επί του συνόλου του υπολοίπου των δανείων, σε συνδυασμό με την μείωση του ρυθμού δημιουργίας νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων, έχει περιορίσει σημαντικά την ανάγκη σχηματισμού πρόσθετων προβλέψεων».
ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

– Το αποτέλεσμα προ φόρων του Ομίλου για το Α’ τρίμηνο του 2016 διαμορφώθηκε σε κέρδος 4,3 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 6 εκατ. ευρώ στη συγκριτική περίοδο του 2015.
– Το μετά φόρων αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε κέρδος ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 1,3 εκατ. ευρώ της συγκριτικής περιόδου.
– Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδος 0,8 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 6,3 εκατ. ευρώ τη συγκριτική περίοδο.
– Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 13,4 εκατ. ευρώ έναντι οργανικών κερδών 13,3 εκατ. ευρώ περίπου τη συγκριτική περίοδο, ήτοι αύξηση 1% περίπου.
– Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 681 εκατ. ευρώ
– Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 3,7 δισ. ευρώ.
– Σε ό,τι αφορά την περίοδο που έληξε την 31/03/2016 οι προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις που διενεργήθηκαν ανήλθαν σε 9 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας το υπόλοιπο των σωρευτικών προβλέψεων σε 1.177,2 εκατ. ευρώ οι οποίες αντιστοιχούν στο 29,4% του συνολικού υπολοίπου των δανείων
– Οι συνολικές προβλέψεις καλύπτουν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPE) κατά ποσοστό 51,5% χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις.
– Ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών (CET1) διαμορφώθηκε σε 17,6%.
– Οι καθαροί τόκοι για τον Όμιλο ανήλθαν σε 23,4 εκατ. ευρώ έναντι 20,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο.
– Οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν περαιτέρω στη τρέχουσα χρήση κατά 5,8% έναντι της προηγουμένης.
– Τα γενικά λειτουργικά έξοδα προ προβλέψεων για πιστωτικό κίνδυνο και αποσβέσεων μειώθηκαν κατά 1,1% σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο.
– Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 3,9 εκατ. ευρώ έναντι 3,1 εκατ. ευρώ κατά το Δ’ τρίμηνο του 2015, ήτοι αύξηση κατά 26%.
Κατά το Α’ τρίμηνο της συγκριτικής περιόδου του έτους 2015 τα καθαρά έσοδα από προμήθειες είχαν διαμορφωθεί σε 9 εκατ. ευρώ και η πτωτική τους πορεία ήρθε ως αποτέλεσμα των δυσχερών οικονομικών συνθηκών που επικράτησαν στην ελληνική οικονομία, της επιβολής των capital controls και της αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
– Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 2 δισ. ευρώ περίπου μειωμένες κατά 6,2% σε σχέση με την 31/12/2015.
– Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων ανήλθαν σε 4 δισ. ευρώ περίπου παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 1,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Αντίστοιχα οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 2,8 δισ. ευρώ για την περίοδο που έληξε την 31/03/2016.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk