Τι απαντά ο Δ. Δασκαλόπουλος για την υπόθεση των LuxLeaks

Στις 9 Νοεμβρίου 2014 «Το Βήμα» δημοσίευσε μια έρευνα στο πλαίσιο των αποκαλύψεων των LuxLeaks με τίτλο «Δ. Δασκαλόπουλος: ένας πρόεδρος του ΣΕΒ στο δουκάτο της φοροαποφυγής»

Στις 9 Νοεμβρίου 2014 «Το Βήμα» δημοσίευσε μια έρευνα στο πλαίσιο των αποκαλύψεων των LuxLeaks με τίτλο «Δ. Δασκαλόπουλος: ένας πρόεδρος του ΣΕΒ στο δουκάτο της φοροαποφυγής». Η έρευνα βασίστηκε στα έγγραφα που διέρρευσαν από το Λουξεμβούργο για τη φορολόγηση της Dinavest, διαχειρίστριας εταιρείας του χαρτοφυλακίου της επίσης λουξεμβουργιανής Demergon Funds στην οποία πρόεδρος είναι ο κ. Δασκαλόπουλος.
Ως μέτοχος της Dinavest εμφανίζεται η Denchevo, εταιρεία με έδρα την Κύπρο. Διευθυντής της Denchevo έχει τοποθετηθεί ο γενικός διευθυντής της Damma Συμμετοχών, της ελληνικής εταιρείας του ομίλου του κ. Δασκαλόπουλου. Σε ερωτήσεις για την Dinavest που εστάλησαν στην Damma πριν από τη δημοσίευση της έρευνας η απάντηση από την πλευρά του γενικού διευθυντή ήταν: «Γνωρίζουμε την Dinavest λόγω του ότι αποτελεί έναν από τους πολλούς συνεργάτες μας διεθνώς. Η Dinavest είναι εταιρεία της οποίας η διοίκηση ασκείται στο Λουξεμβούργο, όπου και η έδρα της. Η οργάνωση που εκπροσωπείτε θα πρέπει να απευθυνθεί επισήμως απευθείας στη διοίκηση της εν λόγω εταιρείας».
Μετά τη δημοσίευση της έρευνας ο κ. Δασκαλόπουλος προχώρησε σε κάποιες διευκρινίσεις για τον ρόλο της Dinavest. Οπως αναφέρθηκε, η έδρα της έπρεπε να βρίσκεται στο Λουξεμβούργο, καθώς έτσι υπαγορεύει ο νόμος για τις διαχειρίστριες εταιρείες των funds που βρίσκονται στο Μεγάλο Δουκάτο. Επίσης επισημάνθηκε ότι το έργο της διαχείρισης μεγάλου μέρους του χαρτοφυλακίου της Demergon Funds γινόταν στην Damma Συμμετοχών, η οποία ελάμβανε αμοιβή από την Dinavest. Από κύκλους του πρώην προέδρου του ΣΕΒ σημειώθηκε ότι το δημοσίευμα έδωσε την εντύπωση πως μέσω της οργάνωσης εταιρειών μεταφέρονται χρήματα ή και φόροι στο «δουκάτο της φοροαποφυγής». «Αντιθέτως όμως η ελληνική εταιρεία Damma Συμμετοχών όχι μόνο δεν μεταφέρει έσοδα δικά της στο Λουξεμβούργο αλλά, αντίθετα και αντίστροφα, μεταφέρει έσοδα από το Λουξεμβούργο στην Ελλάδα μέσω της μακροπρόθεσμης σύμβασης που έχει συνάψει με την εταιρεία του Λουξεμβούργου για παροχή υπηρεσιών για τις οποίες αμείβεται» αναφέρθηκε.
Από τις οικονομικές καταστάσεις της Dinavest φαίνεται ότι την περίοδο 2008-2009 δόθηκαν ως αμοιβές για έργο διαχείρισης 6,9 εκατ. ευρώ, ενώ από στοιχεία που παραχωρήθηκαν από την πλευρά του κ. Δασκαλόπουλου φαίνεται ότι τα έσοδα της Damma το ίδιο χρονικό διάστημα ανήλθαν σε 6,5 εκατ. και οι ζημιές της σε 2,35 εκατ. και όχι 2,2-2,7 εκατ. ευρώ ανά έτος, όπως αναφερόταν στο δημοσίευμα. Η Dinavest δήλωσε για τη διετία κέρδη ύψους 6,36 εκατ. ευρώ και, όπως φαίνεται στις οικονομικές καταστάσεις της, έδωσε στη μοναδική μέτοχό της, την κυπριακή Denchevo, μέρισμα ύψους 5,84 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, τα επόμενα έτη ως και το 2012 η Dinavest έδωσε ως αμοιβές για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Demergon 17,7 εκατ. και η Damma είχε έσοδα 17,2 εκατ. ευρώ. Το ίδιο διάστημα η Damma είχε συνολικά ζημιές λίγο πάνω από 700.000 ευρώ. Τα κέρδη της Dinavest την ίδια περίοδο ανήλθαν σε 4,36 εκατ. και τα μερίσματα προς τη μοναδική μέτοχό της σε 3 εκατ. ευρώ.
«Το δημοσίευμα έδωσε την εντύπωση ότι η οργάνωση ουσιαστικά αποσκοπεί στην αποφυγή φόρων. Από τα στοιχεία όμως προκύπτει ότι αυτή η οργάνωση υπακούει στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και αποτελεί συνήθη και διαδεδομένη πρακτική διεθνώς για επενδυτές μεγάλης κλίμακας. Ολα αυτά τα σχήματα συλλογικών επενδύσεων (αμοιβαία κεφάλαια, εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου) έχουν την ίδια φορολογική αντιμετώπιση σε όλες τις χώρες της ΕΕ γιατί υπακούουν σε ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες. Η μοναδική πραγματική εναλλακτική θα ήταν να μην υπάρχει εταιρεία στην Ελλάδα» αναφέρθηκε από την πλευρά του κ. Δασκαλόπουλου.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Πολιτική
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk