Με τα μαθήματα της Βιολογίας (γενικής παιδείας), της Φυσικής (γενικής παιδείας), των Μαθηματικών (γενικής παιδείας) και της Ιστορίας (γενικής παιδείας) συνεχίζονται σήμερα, Παρασκευή, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψήφιους των ημερήσιων γενικών λυκείων.

Τα θέματα της Βιολογίας

Τα θέματα της Φυσικής

Τα θέματα των Μαθηματικών

Τα θέματα της Ιστορίας

  Εκτίμηση θεμάτων Ιστορίας (Γενικής Παιδείας) από τα Φροντιστήρια «Ορόσημο»

  Εκτίμηση θεμάτων Μαθηματικών (Γενικής Παιδείας) από τα Φροντιστήρια «Ορόσημο»

  Εκτίμηση θεμάτων Βιολογίας (Γενικής Παιδείας) από τα Φροντιστήρια «Ορόσημο»

  Εκτίμηση των θεμάτων Φυσικής (Γενικής Παιδείας) από τα Φροντιστήρια «Ορόσημο»

  Οι απαντήσεις στα θέματα των Μαθηματικών από τα Φροντιστήρια «Ορόσημο»

  Οι απαντήσεις στα θέματα της Βιολογίας από τα Φροντιστήρια «Ορόσημο»

  Οι απαντήσεις στα θέματα της Φυσικής από τα Φροντιστήρια «Ορόσημο»

  Οι απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας από τα Φροντιστήρια «Ορόσημο»

  Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα συνεχιστούν τη Δευτέρα με τα μαθήματα Αρχαία Ελληνικά (κατεύθυνσης) και Μαθηματικά (κατεύθυνσης).