Οι κριτές του X-Factor έδωσαν τα τέσσερα τελευταία εισιτήρια για την επόμενη φάση του διαγωνισμού.