Στοιχεία για τις αίθριες συναθροίσεις – πορείες που πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια από 28 Φεβρουαρίου έως 30 Μαΐου 2021 δίνει η ΕΛ.ΑΣ.

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται αναλυτικά στοιχεία για την Αττική, τη Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη επικράτεια για το χρονικό διάστημα από 28 Φεβρουαρίου έως 30 Μαΐου 2021 και συγκεκριμένα, ανά 90, 60, 30 και 7 ημέρες.

Συνολικά, το παραπάνω διάστημα πραγματοποιήθηκαν 1.936 συγκεντρώσεις.

Από τη μελέτη των στοιχείων προκύπτει ότι, από το σύνολο των συναθροίσεων που πραγματοποιήθηκαν στην επικράτεια, μόλις στο 9,9% των περιπτώσεων πραγματοποιήθηκε διακοπή της κυκλοφορίας.

Ακολουθεί πίνακας με τα αναλυτικά στοιχεία: