Με 448 έργα, 14 κατευθυντήριες γραμμές, 6 άξονες και ορίζοντα ως το 2025, η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού είναι γεγονός και διατρέχει 17 τομείς της ελληνικής οικονομίας. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δημοσίου που έχει ξεκινήσει, πατώντας γκάζι μέσα στην πανδημία, αποκτά οδικό χάρτη για τη μετάβαση στην Ψηφιακή Ελλάδα. Οι απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, εκ των οποίων το 20% κατευθύνονται σε ψηφιακά έργα, δηλαδή περί τα 6,4 δις. ευρώ, είναι το μεγάλο στοίχημα των δημιουργών της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025.

Μαέστρος της ομάδας που συνέταξε το κείμενο είναι ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Γρηγόρης Ζαριφόπουλος, σε συνεργασία με τον Υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκο Πιερρακάκη.

Ήδη από τα 448 έργα που θα ανεβάσουν πίστα…στο ψηφιακό μέλλον της χώρας τα 105 βρίσκονται σε εξέλιξη. Το κείμενο των 340 σελίδων έχει τεθεί από εχθές το βράδυ σε δημόσια διαβούλευση στο opengov.gr, η οποία και θα διαρκέσει ως την Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2020, και ώρα 23:59.

Αρμόδιο για τη στρατηγική κατεύθυνσης και την υλοποίηση της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Επίσης, εξασφαλίζει τη συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση τις υλοποίησης των έργων που προδιαγράφονται στη Βίβλο καθώς και την ένταξη νέων έργων. Η Βίβλος έχει πενταετή ορίζοντα και επικαιροποιείται ετησίως, με βάση τις εκάστοτε ανάγκες, ευκαιρίες και στρατηγικές προτεραιότητες.

Εναλλακτικά μοντέλα χρηματοδότησης

Συμφωνίες πλαίσιο, συμπράξεις καινοτομίας, συνεργατικοί χώροι δημιουργίας θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων, αλλά και συμβάσεις παραχώρησης ή ΣΔΙΤ προβλέπονται ως εναλλακτικά εργαλεία χρηματοδότησης των 343 νέων έργων που προβλέπονται στη Βίβλο. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, οι διαδικασίες προμηθειών και η αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις ως προς τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση των έργων.

Επίσης, μπορεί να επιλεγεί ανά περίπτωση, η προμήθεια και υιοθέτηση από το Δημόσιο κάποιας έτοιμης ψηφιακής υπηρεσίας αντί της εξ αρχής υλοποίησης κάποιας ψηφιακής λύσης. Ακόμη, προβλέπεται ότι η αναθέτουσα αρχή θα μπορεί να ζητήσει, στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, τη ζωντανή επίδειξη (demo) των δυνατοτήτων που περιγράφονται στην προσφορά, ώστε να προχωρήσει στην αξιολόγηση.

Τα έργα του εξαμήνου

Με το «καλημέρα» του νέου έτους, θα κάνει πρεμιέρα το KnowyourCustomer(KYC) που ανοίγει, με προϋπόθεση τη συγκατάθεση του πολίτη, μεταξύ ιδιωτικών φορέων, όπως οι τράπεζες, και Δημοσίου, ώστε να αντλούν στοιχεία του πολίτη κατευθείαν στοιχεία από τους δημόσιους οργανισμούς. Αρχικά η δράση έχει εστιάσει στα τραπεζικά ιδρύματα και τις διαδικασίες KYC, που οφείλουν να ακολουθήσουν στο πλαίσιο του Anti Money Laundering – AML κανονισμού, ο οποίος απαιτεί την προσκόμιση δικαιολογητικών.

Θα ακολουθήσει, τον Φεβρουάριο του 2021, η λειτουργία του Ψηφιακού Μητρώου Αθλητικών Φορέων από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Περιλαμβάνει την ανάπτυξη ηλεκτρονικού εργαλείου για την αποτελεσματική εποπτεία και έλεγχο των εποπτευόμενων φορέων της Γ.Γ.Α. και άμεση (online) πληροφόρηση των εμπλεκομένων στον τομέα αθλητισμού για τους εποπτευόμενους αθλητικούς φορείς στο οποίο θα αναρτώνται σε πραγματικό χρόνο, τα στοιχεία Αθλητικών Ομοσπονδιών, Ενώσεων, Σωματείων και Ομοσπονδιών ΑμεΑ. Αναμένεται να απλουστεύσει την παροχή υπηρεσιών στον τομέα του αθλητισμού και να ενισχύσει το εποπτικό και ελεγκτικό έργο της Γ.Γ.Α.

Ο Μάρτιος του 2021 φέρνει τρία ψηφιακά έργα. Είναι προγραμματισμένη η λειτουργία της ψηφιακής μεταβίβασης οχημάτων. Το έργο αφορά την απλούστευση των διαδικασιών και την υλοποίηση εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών που αφορούν τη μεταβίβαση οχήματος καθώς και την άρση παρακράτησης κυριότητας οχημάτων.

Τον ίδιο μήνα, θα έχουμε την πλήρη ανάπτυξη του ολοκληρωμένου πληροφορικού συστήματος της Ψηφιακής Ακαδημίας Πολιτών. Το έργο περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων προς ένταξη στην Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών. Παράλληλα, θα ενσωματωθούν υφιστάμενα εκπαιδευτικά προγράμματα επιλεγμένων οργανισμών αναγνωρισμένου ακαδημαϊκού και εκπαιδευτικού κύρους, όπως ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα, γνωστές διεθνείς εταιρείες, τραπεζικά ιδρύματα, τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι και αναγνωρισμένοι οργανισμοί ψηφιακής εκπαίδευσης.

Αντίστοιχα, θα ξεκινήσει και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας που θα αποτελεί κεντρικό σημείο όπου οι πολίτες και τα νομικά πρόσωπα μπορούν να καταγράφουν και να επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, ώστε να ενημερώνονται όλοι οι φορείς της δημόσιας διοίκησης και πιστοποιημένοι ιδιωτικοί φορείς.

Ο Απρίλιος του 2021, θα λανσάρει την ψηφιακή αναδιοργάνωση της διαδικασίας κάλυψης θέσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Βασικός στόχος του έργου είναι ο έγκαιρος προγραμματισμός, ο ακριβής προσδιορισμός και η γρήγορη κάλυψη των λειτουργικών κενών με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, επιδιώκοντας τη μείωση της απώλειας διδακτικών ωρών για όλους τους μαθητές. Η δράση εξελίσσεται σε δύο επίπεδα: τη φάση πρόσληψης και τη φάση κατανομής των αναπληρωτών στα σχολεία.

Ο Μάιος θα είναι, βάσει προγραμματισμού, ο δεύτερος πιο «παραγωγικός» μήνας του εξαμήνου. Αρχικά, θα είναι διαθέσιμη η εφαρμογή που επιτρέπει την εξ αποστάσεως εγγραφή σε οικείοι βρεφονηπιακό σταθμό. Επίσης, θα αλλάξει επίπεδο το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, μέσα από τη δράση που αναπτύσσεται σε δύο βασικούς άξονες: τη αναβάθμιση των δικτύων των σχολικών μονάδων και την ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών και την αναβάθμιση υφιστάμενων για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Ο πρώτος άξονας περιλαμβάνει σταδιακές επεμβάσεις, που ξεκινούν από την εγκατάσταση VDSL συνδέσεων σε 7.000 και πλέον σχολεία, και φτάνουν στην αξιοποίηση οπτικών δικτύων νέας γενιάς (Fiber-To-The-School) όπου είναι τεχνικά εφικτό. Παράλληλα, με την αξιοποίηση υποδομών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ και των δημοτικών Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών σε πρωτεύουσες νομών, η ενίσχυση της ευρυζωνικότητας θα υποστηριχθεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με μίσθωση εμπορικών οπτικών δικτύων αναβαθμίζοντας περεταίρω τη σύνδεση σε πάνω από 3.000 σχολεία.

Τέλος, αναμένεται να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη συστήματος αποτίμησης της ψηφιακής ωριμότητας των επιχειρήσεων και τεκμηρίωσης του σχεδιασμού των κρατικών ενισχύσεων για τον μετασχηματισμό τους (Digitometer). Πρόκειται για ένα εύχρηστο ψηφιακό online εργαλείο για την αποτίμηση του βαθμού ψηφιακής ωριμότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Το εργαλείο παρέχει μέσω δομημένου ερωτηματολογίου μια υψηλού επιπέδου εκτίμηση της ψηφιακής ωριμότητας της επιχείρησης και αναγνωρίζει πιθανούς τομείς προόδου.