• Αναζήτηση
 • Αναμονή ως τον Οκτώβριο για να ξεκαθαρίσει το ακατάσχετο

  Η απόφαση θα ισχύσει από την 1η Οκτωβρίου και όχι άμεσα όπως θα περίμεναν οι οφειλέτες

  Τρεις ολόκληρους μήνες θα πρέπει να περιμένουν χιλιάδες οφειλέτες του Δημοσίου με δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς προκειμένου να δουν να αυξάνεται το ακατάσχετο όριο του τραπεζικού τους λογαριασμού ανάλογα με το ποσό της δόσης που καταβάλλουν κάθε μήνα στην Εφορία βάσει της ρύθμισης που έχουν πραγματοποιήσει.

  Η απόφαση για τον καθορισμό θεμάτων εφαρμογής του νόμου που ψηφίστηκε πρόσφατα για τον προοδευτικό περιορισμό των κατασχέσεων που επιβάλλονται από τη φορολογική διοίκηση δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 7 Ιουλίου στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και θα ισχύσει από την 1η Οκτωβρίου και όχι άμεσα, όπως θα περίμεναν οι οφειλέτες.

  Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, ο οφειλέτης σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί κατάσχεση από τη Φορολογική Διοίκηση στα χέρια πιστωτικού ιδρύματος ή λοιπών υπόχρεων προσώπων εισέρχεται με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών σε ειδική εφαρμογή του TAXISnet στον δικτυακό τόπο www.aade.gr, προκειμένου να αιτηθεί την εκκίνηση της διαδικασίας της ηλεκτρονικής χορήγησης του περιορισμού κατάσχεσης του λογαριασμού του.

  Στη συνέχεια, καταχωρεί τον κωδικό αριθμό του δεσμευθέντος συνεπεία της κατάσχεσης, κοινού ή ατομικού τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού πληρωμών που έχει επιλέξει για τον περιορισμό της κατάσχεσης. Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα, σε περίπτωση παράλειψης υποβολής δήλωσης μοναδικού ακατάσχετου λογαριασμού αυτή υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την εκκίνηση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης του άρθρου αυτού. Ο περιορισμός χορηγείται στον ήδη δηλωθέντα μοναδικό ακατάσχετο λογαριασμό και σε περίπτωση μεταβολής του μοναδικού ακατάσχετου λογαριασμού, απαιτείται η εκ νέου υποβολή αίτησης χορήγησης του περιορισμού.
  Μετά την καταχώριση του τραπεζικού λογαριασμού ελέγχεται αυτόματα, με ηλεκτρονικά μέσα, η ακρίβειά του. Ο αιτών υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτησή του, η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και ενημερώνεται από την ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής της αίτησης για το ποσό του περιορισμού. Εξαιρετικά, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικά, υποβάλλεται στη ΔΟΥ ή Ελεγκτικό Κέντρο ή άλλη Υπηρεσία, ο προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής.

  Κριτήρια προσδιορισμού του ποσού περιορισμού κατάσχεσης
  Ο περιορισμός χορηγείται επί ενός μοναδικού λογαριασμού για τις απαιτήσεις που γεννώνται στα χέρια τρίτου μετά τη γνωστοποίηση σε αυτόν του περιορισμού και ισχύει για έναν μήνα από την ημερομηνία χορήγησής του, ήτοι από την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τον μήνα υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση αυτού. Αν η αίτηση υποβληθεί μετά την 24η ημέρα του μήνα, ο περιορισμός χορηγείται από την πρώτη ημέρα του μεθεπόμενου του μήνα αυτού και ανανεώνεται μηνιαίως, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις.
  Το ποσό του περιορισμού υπολογίζεται βάσει των ατομικών ρυθμίσεων του αιτούντα βάσει συντελεστών δόσεων που ξεκινούν από 3 φορές το ποσό της μηνιαίας δόσης και μπορεί να φθάσουν έως 4,5 φορές κατ’ ανώτατο.

  Παράδειγμα αύξησης ακατάσχετου ορίου τραπεζικών λογαριασμών

  Σήμερα ακατάσχετο όριο: 1.250 €

  Με δόση ρύθμισης 600 €: Νέο αρχικό ακατάσχετο όριο 600 Χ συντελεστή 3=1.800 €

  Οσο πληρώνονται δόσεις: Αύξηση ακατάσχετου έως 4,5 φορές ύψους δόσης

  Τελευταία δόση ρύθμισης 600 €: Αύξηση ακατάσχετου 600 Χ 4,5 = 2.700 €

  Οικονομία
  One Channel
  Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk