• Αναζήτηση
 • ΝΔ: Που κατέληγαν τα λεφτά που έπαιρνε ο Πετσίτης;

  Απαντήσεις για την υπόθεση ζητά από τον πρωθυπουργό το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης

  ΤοΒΗΜΑ Team
  ÓÞìåñá, ÔåôÜñôç 18 Ïêôùâñßïõ, óôéò 12:00 ì.ì., ðñáãìáôïðïéÞèçêå ç óõíåäñßáóç ôïõ ÔïìÝá ÅèíéêÞò ¶ìõíáò ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò, êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ïðïßáò ï Áíôéðñüåäñïò ôçò Í.Ä., âïõëåõôÞò ´ Áèçíþí, ê. ¶äùíéò ÃåùñãéÜäçò, ðáñÝäùóå ôá êáèÞêïíôá ôïõ ÔïìåÜñ÷ç ÅèíéêÞò ¶ìõíáò óôïí âïõëåõôÞ Á¢ Áèçíþí, ê. Âáóßëç Êéêßëéá. Ç óõíåäñßáóç ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôá êåíôñéêÜ ãñáöåßá ôïõ Êüììáôïò (Ðåéñáéþò 62, Ìïó÷Üôï). (EUROKINISSI / ÓÔÅËÉÏÓ ÌÉÓÉÍÁÓ)

  «Μετά τον κ. Τζανακόπουλο που κράτησε αποστάσεις για τις σκοτεινές σχέσεις του Νίκου Παππά με τον Αρτέμη Αρτεμίου και τον Μανώλη Πετσίτη, ο Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Σκουρλέτης, ζητεί πια δημόσια τη διαλεύκανση της συγκεκριμένης υπόθεσης», σημειώνει η Νέα Δημοκρατία σε ανακοίνωσή της.

  Και προσθέτει: «Το ερώτημα παραμένει και θα το θέτουμε μέχρι να το απαντήσει ο ίδιος ο κ. Τσίπρας: Σε ποιες τσέπες κατέληγαν τα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ που έπαιρνε ο Πετσίτης από υπόδικους επιχειρηματίες και τα παράνομα χρήματα που του έστελνε από την Κύπρο ο Αρτεμίου;».

  Πολιτική
  One Channel
  Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας
  Σίβυλλα
  • Έντυπη έκδοση Χρυσές διαδρομές στη Βηρυτό Οι ολόχρυσες, κεντημένες με περίτεχνα αστέρια κορδέλες στροβιλίζονται γύρω από το private jet. Το μεγάλο σιδερένιο πουλί με τις... ΣΙΒΥΛΛΑ
  Helios Kiosk