• Αναζήτηση
 • Τα ακίνητα «παίρνουν επάνω» και οι τιμές συνεχίζουν ανοδικά

  Τι δείχνει έρευνα της Τράπεζας της Ελλάδος – Μόνο το τελευταίο τρίμηνο του 2018 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 2,5% σε σύγκριση με το 2017

  Οι τιμές των διαμερισμάτων το δ΄ τρίμηνο του 2018 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017 ήταν αυξημένες κατά 4,2% στην Αθήνα, 2,1% στη Θεσσαλονίκη, 1,1% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 0,7% στις λοιπές περιοχές της χώρας

  Συνεχίζεται η ανοδική πορεία των τιμών των ακινήτων μετά από πολλά χρόνια καθίζησης, καθώς μόνο το τελευταίο τρίμηνο του 2018 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 2,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017.

  Το στοιχείο αυτό προκύπτει από έρευνα της Τράπεζας της Ελλάδος βάσει στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα. Για το σύνολο του 2018 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 1,5%, έναντι μείωσης 1,0% το 2017.

  Πιο αναλυτικά, η αύξηση των τιμών το δ’ τρίμηνο του 2018 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017 ήταν 2,7% στα «νέα» διαμερίσματα, δηλαδή ηλικίας έως 5 ετών, και 2,3% στα «παλαιά», δηλαδή ηλικίας άνω των 5 ετών. Για το 2018, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών για τα «νέα» διαμερίσματα ήταν 1,7% έναντι μείωσης 0,8% το 2017, ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης για τα «παλαιά» διαμερίσματα ήταν 1,3% το 2018 έναντι μείωσης 1,2% το 2017.

  Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, ότι οι τιμές των διαμερισμάτων το δ’ τρίμηνο του 2018 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017 ήταν αυξημένες κατά 4,2% στην Αθήνα, 2,1% στη Θεσσαλονίκη, 1,1% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 0,7% στις λοιπές περιοχές της χώρας. Για το 2018, η μέση αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2017 ήταν 2,4%, 0,9%, 0,8% και 0,6% αντίστοιχα. Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το δ’ τρίμηνο του 2018 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 2,9% σε σύγκριση με το δ’ τρίμηνο του 2017, ενώ για το 2018 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε σε 1,6%.

  Αξίζει να τονιστεί ότι για την κατασκευή των δεικτών της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με τις τιμές στην αγορά οικιστικών ακινήτων χρησιμοποιούνται τα αναλυτικά στοιχεία τα οποία συγκεντρώνει το Τμήμα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων από τις αρχές του 2009, από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

  Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν τις εκτιμήσεις των τραπεζών για την τρέχουσα εμπορική αξία των οικιστικών ακινήτων, καθώς και πληροφορίες για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Ο αριθμός των εκτιμήσεων που έχουν αναγγελθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος έως το τέλος Ιανουαρίου του 2019 έφθασε συνολικά τις 730,9 χιλιάδες (65,7% αφορούν διαμερίσματα, 19,1% μονοκατοικίες, 6,2% μεζονέτες, 6,2% οικόπεδα και 2,8% λοιπά ακίνητα).

  Οικονομία
  One Channel
  Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk