• Αναζήτηση

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Kατασκευή νέας μονάδας φυσικού αερίου

Νέα επένδυση 300 εκατ. ευρώ στην ελληνική αγορά ενέργειας

Στην κατασκευή και λειτουργία μιας νέας μονάδας φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου προχωρά ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η αίτηση για χορήγηση Άδειας Παραγωγής για τη συγκεκριμένη μονάδα ονομαστικής καθαρής ισχύος 660 MW, η οποία θα αναπτυχθεί στην Κομοτηνή, έχει ήδη υποβληθεί στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).

Πρόκειται για μία επένδυση 300 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι η κατασκευή να ξεκινήσει εντός του 2020, ώστε να τεθεί σε εμπορική λειτουργεία το καλοκαίρι του 2023. Κατά τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής υπολογίζεται ότι θα δημιουργηθούν περίπου 500 θέσεις εργασίας, ενώ 100 άμεσες κι έμμεσες θέσεις εργασίας θα προκύψουν κατά την περίοδο λειτουργίας.

Η  ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ήταν ο πρώτος ιδιωτικός όμιλος που δραστηριοποιήθηκε στο πλαίσιο της απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα, καθώς κατασκεύασε και λειτουργεί από το 2004 την πρώτη ιδιωτική μονάδα ηλεκτροπαραγωγής (ΗΡΩΝ Ι στη Βοιωτία). Ακολούθησε το 2009 ένας δεύτερος σταθμός συνδυασμένου κύκλου (ΗΡΩΝ ΙΙ) στην ίδια θέση.

Δραστηριοποιείται στην παραγωγή θερμικής ενέργειας μέσω της συμμετοχής του στην εταιρεία ΗΡΩΝ Α.Ε, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας συμμετέχουν επίσης κορυφαίοι διεθνείς ενεργειακοί όμιλοι ΕΝGΙΕ (πρώην GDF Suez) και Qatar Petroleum. Η ΗΡΩΝ Α.Ε δραστηριοποιείται επίσης στους τομείς προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, κατέχοντας την πρώτη θέση μεταξύ των ιδιωτών παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας.

Επίσης, κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, μέσω της θυγατρικής ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, η οποία λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει εγκαταστάσεις ΑΠΕ συνολικής ισχύος 1.286 MW σε Ευρώπη και Αμερική.

Κοινωνία
Σίβυλλα
Helios Kiosk