• Αναζήτηση
 • Αποχή συμβολαιογράφων από πλειστηριασμούς έως 31 Δεκεμβρίου

  Απέχουν, για λόγους ασφαλείας, από τους πλειστηριασμούς - ακόμη και τους ηλεκτρονικούς - οι συμβολαιογράφοι, έως 31 Δεκεμβρίου.

  Απέχουν, για λόγους ασφαλείας, από τους πλειστηριασμούς – ακόμη και τους ηλεκτρονικούς – οι συμβολαιογράφοι, έως  31 Δεκεμβρίου.
  Σχετική απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης του    Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου επιτάσσει μάλιστα όχι μόνον την αποχή αλλά και την αλλαγή του πλαισίου διεξαγωγής των πλειστηριασμών και την υπαγωγή της ευθύνης και  εποπτείας της πλατφόρμας ηλεκτρονικής διενέργειας των πλειστηριασμών στο υπουργείο Δικαιοσύνης.
  Η απόφαση της αποχής ελήφθη το περασμένο  Σάββατο με ψήφους 134 υπέρ και 132 κατά, κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης   – σε κλίμα έντονων αντεγκλήσεων – που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Εφετείου Αθηνών, γνωστοποιήθηκε ωστόσο σήμερα Δευτέρα στους συμβολαιογράφους, και μάλιστα χωρίς σχετική ανακοίνωση.
  Ειδικότερα, κατά τη γενική συνέλευση αποφασίστηκαν τα εξής:
  «Ομόφωνα: α) Για την ασφάλεια των συμβολαιογράφων είναι ανάγκη να αυστηροποιηθεί το νομικό πλαίσιο και η ποινική αντιμετώπιση όσων επιτίθενται και προπηλακίζουν συναδέλφους κατά τη διενέργεια των πλειστηριασμών ή στα γραφεία τους και
  β) για την καλύτερη εποπτεία των πλειστηριασμού και προς διευκόλυνση του υπαλλήλου του πλειστηριασμού και των λοιπών παραγόντων της διαδικασίας ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός να διεξάγεται μια μέρα την εβδομάδα και σε μία βάρδια. 
  Κατά πλειοψηφία: Για αλλαγή του πλαισίου διενέργειας των πλειστηριασμών,  με σκοπό τη διασφάλιση της νομιμότητας και το ρόλο του συμβολαιογράφου ως εγγυητή της:
  1) πλειστηριασμοί με τη φυσική παρουσία του    συμβολαιογράφου: Να διενεργούνται μόνο εντός αίθουσας Ειρηνοδικείου και η διαδικασία να ολοκληρώνεται έως τις 15.00, μ. μ., δηλαδή εντός του ωραρίου συζήτησης των υποθέσεων από τους ειρηνοδίκες. Η  μεταβολή αυτή θα γίνει η αρχή για να αντιληφθούν οι πολίτες ότι  ο συμβολαιογράφος είναι  και ενεργεί ως όργανο  της εκτέλεσης ισότιμα με το δικαστή και προστατεύεται  από την πολιτεία με τα ίδια μέσα. 
  2) Οι  πλειστηριασμοί με ηλεκτρονικό τρόπο να διενεργούνται: α) στον ίδιο τόπο, δηλαδή σε αίθουσα Ειρηνοδικείου. β) Μία ημέρα την εβδομάδα και όχι διαζευκτικά Τετάρτη ή Πέμπτη ή Παρασκευή, β) Επί δίωρο (όχι έξι ώρες, σε περίπτωση που ο επισπεύδων επιλέξει τη  διενέργεια  το πρωί, ή τέσσερις ώρες  σε περίπτωση που ο επισπεύδων επιλέξει τη διενέργεια  το απόγευμα)  με άμεση εποπτεία και διεύθυνση της διαδικασίας  από το συμβολαιογράφο.
  3) Τροποποίηση της διάταξης της Υ. Α 41756/30-5-17, με την οποία ορίζεται ότι η «ταυτοποίηση» των υποψηφίων πλειοδοτών/φυσικών, γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω των στοιχείων  του TAXIS. Ο έλεγχος της ταυτότητας των  φυσικών/ νομικών προσώπων πλειοδοτών που διαθέτουν Α. Φ. Μ. στην Ελλάδα, πρέπει να γίνεται με αυτοπρόσωπη παρουσία των ιδίων ή αντίστοιχα των εντολοδόχων τους  ενώπιον του συμβολαιογράφου, με την σύνταξη  σχετικής πράξης και να ακολουθεί η έγκριση της εγγραφής τους στο ΗΛ. ΣΥ. ΠΛΕΙΣ.
  4) Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής διενέργειας των πλειστηριασμών να τεθεί υπό την εποπτεία, τον έλεγχο και  την ευθύνη του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο και θα εγγυάται την εύρυθμη λειτουργία  του και θα ευθύνεται απέναντι στους τρίτους για τυχόν αστοχίες – αρρυθμίες στη λειτουργία του, καλύπτοντας και το ανεύθυνο του συμβολαιογράφου γι΄ αυτές.
  5) Κατάργηση του άρθρου 98Α του Κ. Σ.  
  6) Σύγκληση των Δ. Σ. των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της χώρας σε κοινή συνεδρίαση, ΑΝΟΙΧΤΗ στα μέλη του Σώματος, προκειμένου η συμβολαιογραφία να καταλήξει σε κοινές θέσεις για τα παραπάνω ζητήματα και για όσα άλλα τυχόν τεθούν από τη σημερινή συνέλευση  ή  έχουν από τις υπόλοιπες Γ. Σ. Η συνεδρίαση αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα και πάντως πριν την υπογραφή οποιασδήποτε ΣΥΜΒΑΣΗΣ για ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ της λειτουργίας της ΗΛ. ΣΥ. ΠΛΕΙΣ. στην εταιρεία newsphone. Η σύμβαση αυτή, εφόσον προκριθεί,  στη συνέχεια και πριν την υπογραφή της θα πρέπει να συζητηθεί και να αποφασιστεί σε νέα Γενική μας Συνέλευση
  8) Λήψη από την πολιτεία των απαραίτητων πρωτοβουλιών και μέτρων για την προστασία των δανειοληπτών, με στόχο την ομαλοποίηση και τη διασφάλιση συνθηκών νομιμότητας διενέργειας των πλειστηριασμών.
  ΕΕΤ: Αντισυνταγματική η απόφαση των συμβολαιογράφων
  «Αντισυνταγματική» χαρακτηρίζουν την απόφαση των συμβολαιογράφων οι τράπεζες για το «πάγωμα» των πλειστηριασμών.
  Σε ανακοίνωση της η Ενωση Ελληνικών Τραπεζών αναφέρει χαρακτηριστικά:

  -«Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, η ομαλή λειτουργία των χορηγήσεων δανείων στηρίζεται και στη δυνατότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων να παρέχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις. Η εκ των πραγμάτων στέρηση της δυνατότητας για λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης υποσκάπτει τις θεμελιώδεις αρχές της τραπεζικής πίστης και της οικονομίας και βέβαια αντίκειται στο Σύνταγμα».

  Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:
  -«Μετά την απόφαση του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου & Δωδεκανήσου για αποχή των μελών τους από πλειστηριασμούς έως την 31η Δεκεμβρίου 2017, τα μέλη των εννέα συμβολαιογραφικών συλλόγων της χώρας απέχουν πλέον από τη διαδικασία, είτε αυτή διεξάγεται με φυσικό, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο. Επομένως, είναι αδύνατη η διεξαγωγή οποιουδήποτε πλειστηριασμού όσο διαρκεί το καθεστώς αποχής, καθώς με βάση την ισχύουσα νομοθεσία αποκλειστικά αρμόδιοι για τη διεξαγωγή πλειστηριασμών είναι οι συμβολαιογράφοι.

  Το τραπεζικό σύστημα στο σύνολό του έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε η διαδικασία των πλειστηριασμών να στοχεύει τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και έχει προβεί σχετικά σε όλες τις νόμιμες ενέργειες. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουν αναλάβει έναντι των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την μείωση του αποθέματος μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων σε συγκεκριμένο και αυστηρό χρονοδιάγραμμα. Η αντιμετώπιση του προβλήματος του μη εξυπηρετούμενου δανεισμού είναι κομβικής σημασίας για την εξυγίανση των ισολογισμών των τραπεζών και για τη δυνατότητά τους να χρηματοδοτούν απρόσκοπτα την ελληνική οικονομία και τις επιχειρήσεις, στηρίζοντας την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η ομαλή και απρόσκοπτη είσπραξη των απαιτήσεων είναι και πράξη ευθύνης απέναντι στους συνεπείς δανειολήπτες».

  Κοινωνία
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk