Δέκα χρόνια συμβολής στην κοινωνία από το Ίδρυμα Λάτση

Δέκα χρόνια συμπληρώθηκαν εφέτος από τη σύσταση του κοινωφελούς Ιδρύματος «Ιωάννη Σ. Λάτση».

Δέκα χρόνια συμπληρώθηκαν εφέτος από τη σύσταση του κοινωφελούς Ιδρύματος «Ιωάννη Σ. Λάτση» με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του πλέγματος των κοινωφελών δραστηριοτήτων στις οποίες είχε προβεί ο Γιάννης Λάτσης κατά τη διάρκεια της ζωής του. Αυτά τα 10 χρόνια λειτουργίας του Ιδρύματος συνέπεσαν με μεγάλες προκλήσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η ελληνική κοινωνία.
Η πρώτη πενταετία σηματοδοτήθηκε από ένα τετραετές, εθνικής εμβέλειας, πρόγραμμα αποκατάστασης πυρόπληκτων περιοχών και στήριξης συμπολιτών μας που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007, καθώς και ενίσχυσης των θεσμικών μηχανισμών πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. Τη δεύτερη πενταετία οι προτεραιότητες του Ιδρύματος αναδιαμορφώθηκαν προκειμένου να ανταποκριθούν στις πολλαπλές συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες σε συνδυασμό με το αδύναμο εθνικό σύστημα κοινωνικής προστασίας άφησαν τις ευπαθείς ομάδες της χώρας απροστάτευτες απέναντι στις σφοδρές κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης.
Στον απολογισμό που εξέδωσε το Ίδρυμα περιγράφεται ευσύνοπτα η διαδρομή του μέσα από την παράθεση ορισμένων ενδεικτικών χρηματοδοτήσεων που υλοποιήθηκαν τόσο με τη μορφή πρωτοβουλιών που σχεδίασε όσο και μέσω δράσεων που ανέλαβαν συνεργαζόμενοι φορείς, όπως ΜΚΟ, πανεπιστήμια, σχολεία, ερευνητικά κέντρα, δημόσιοι φορείς κ.ά. Τα προγράμματα που σχεδιάζει, διαχειρίζεται και χρηματοδοτεί καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων όπως η εκπαίδευση, η υγεία, η κοινωνική πρόνοια, ο πολιτισμός και το περιβάλλον.
Εκπαίδευση
Από τις πρώτες και κυριότερες πρωτοβουλίες που ανέλαβε το Ίδρυμα μετά τη σύστασή του ήταν η ενίσχυση της εκπαίδευσης, της επιστημονικής έρευνας και του πολιτισμού μέσω διαφορετικών προγραμμάτων αλλά και επιμέρους χρηματοδοτήσεων. Από το 2013-14 υλοποιείται το πρόγραμμα «Μαθαίνουμε παρέα», μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να δοκιμάσουν καινοτόμες ιδέες και πρακτικές έτσι ώστε να υποστηριχτεί η δημιουργικότητα των μαθητών. Την πρώτη χρονιά, έμφαση δόθηκε σε νησιωτικές περιοχές με στόχο την άρση της γεωγραφικής απομόνωσης. Ανταποκρίθηκαν 125 ομάδες και 650 μαθητές νηπιαγωγείων και δημοτικών από τα νησιά Ανδρος, Αστυπάλαια, Κάλυμνος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κως, Λέσβος, Λήμνος, Νάξος, Πάρος, Νίσυρος, Ρόδος, Σαλαμίνα, Σάμος, Σύρος και Χίος, οι οποίες συνέθεσαν ένα πλούσιο ψηφιδωτό πρωτότυπων δράσεων.
Τη δεύτερη χρονιά δράσης το πρόγραμμα επικεντρώθηκε σε σχολεία των βόρειων παραμεθόριων νομών, υποβλήθηκαν 171 προτάσεις, εκ των οποίων επελέγησαν 17 νέες δράσεις με τη συμμετοχή 680 παιδιών από περιοχές των συνόρων: Έβρος, Κομοτηνή, Ξάνθη, Δράμα, Καστοριά, Σέρρες, Κιλκίς, Πέλλα και Φλώρινα. Έμφαση δόθηκε σε δράσεις που αξιοποιούν και εμπλέκουν όσο το δυνατόν περισσότερα γνωστικά πεδία και στοχεύουν στη διερευνητική μάθηση.
Υποτροφίες
Η παροχή υποτροφιών υπήρξε ανέκαθεν αναπόσπαστο κομμάτι της δραστηριότητας του Ιδρύματος Λάτση και κάθε χρόνο ένα σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού διατίθεται σε περισσότερους από 120 νέους. Το πρόγραμμα έχει προσαρμοστεί στις συνθήκες που επικρατούν σήμερα σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο και έχει επεκταθεί σε υποτρόφους από όλη την Ελλάδα.
Επιστήμη
Η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας ήταν εξαρχής προτεραιότητα του Ιδρύματος, καθώς τα πρώτα προγράμματα που τέθηκαν σε εφαρμογή απευθύνονταν στο συγκεκριμένο πεδίο. Το 2008 ξεκίνησε το πρόγραμμα «Επιστημονικές Μελέτες» που αποτέλεσε το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο του προς την ελληνική επιστημονική κοινότητα τα χρόνια που ακολούθησαν. Το πρόγραμμα στήριξε ομάδες επιστημόνων από σχεδόν όλους τους ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς της χώρας, έλληνες επιστήμονες στο εξωτερικό καθώς και ανεξάρτητες ομάδες. Ο ανοιχτός σε όλα τα επιστημονικά πεδία χαρακτήρας είχε αποτέλεσμα την αθρόα συμμετοχή ερευνητών κάθε χρόνο, συγκεντρώνοντας περί τις 900 αιτήσεις ανά δημόσια πρόσκληση, ενώ το διάστημα από το 2008 μέχρι και σήμερα υποβλήθηκαν 6.200 προτάσεις δίνοντας την ευκαιρία σε 556 επιστήμονες να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενες μελέτες.
Πολιτισμός
Βασικός στόχος στον τομέα του πολιτισμού είναι η ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού καθώς και η ανάδειξη της νέας καλλιτεχνικής παραγωγής. Το Ίδρυμα συνεχίζει το εκδοτικό πρόγραμμα «Ο Κύκλος των Μουσείων», που είχαν ξεκινήσει ο Όμιλος Λάτση και ο τραπεζικός όμιλος Eurobank και το οποίο αριθμεί πλέον 16 τόμους με βασικό στόχο την παρουσίαση και ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου που διαθέτει η χώρα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η έναρξη δραστηριοποίησης του Ιδρύματος συνέπεσε με την περίοδο ανακαίνισης του ιστορικού κτιρίου Τσίλλερ του Εθνικού Θεάτρου στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου. Το Ίδρυμα ανταποκρίθηκε θετικά σε αίτημα του θεάτρου, εγκρίνοντας χρηματοδότηση για την αγορά των καινούριων καθισμάτων της κεντρικής σκηνής.
Κοινωνική αλληλεγγύη και ανάπτυξη
Όσον αφορά τον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ανάπτυξης, το βλέμμα του Ιδρύματος στρέφεται στις ανάγκες των ανθρώπων που έχουν υποστεί τις συνέπειες της δυσλειτουργίας και της αδυναμίας των θεσμών, με έμφαση στους κοινωνικούς φορείς που υποχρηματοδοτούνται και στους συνανθρώπους μας που βρίσκονται στο περιθώριο. Μέσα από το πρόγραμμα «Επισιτιστική Ασφάλεια», ένα από τα πρώτα που σχεδιάστηκε από το Ίδρυμα λόγω της έκτακτης κατάστασης που προέκυψε το 2011, μόνο πέρυσι μοιράστηκαν 2.000 μικρά γεύματα σε σχολεία περιοχών με υψηλή επισιτιστική ανασφάλεια και 5.000 δέματα με τρόφιμα σε ευάλωτες οικογένειες. Το 2012 ξεκίνησε η συνεργασία του ιδρύματος με την Τράπεζα Τροφίμων και τη ΜΚΟ «Μπορούμε» με σκοπό την αξιοποίηση της περισσευούμενης αγροτικής παραγωγής. Παράλληλα μέσω του Ινστιτούτου Prolepsis εξασφαλίστηκαν γεύματα υγιεινής διατροφής σε 343 μαθητές πέντε δημοτικών σχολείων.
Στον σχεδιασμό της κοινωνικής αλληλεγγύης υπήρξε πρόβλεψη και για την ενίσχυση φορέων που αφορούν την παιδική προστασία με τη χρηματοδότηση δράσεων σε συνεργασία με το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας. Επίσης καλύφθηκαν ανάγκες σε ιατροφαρμακευτικό υλικό του ιατρείου της Praxis καθώς και για το οδοντιατρείο στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα το Ίδρυμα αυτά τα χρόνια δράσης του στήριξε και ενίσχυσε δομές που παρέχουν υπηρεσίες και στήριξη σε άτομα με αναπηρίες, στην τρίτη ηλικία και στους ανέργους.
Δημόσια υγεία
Η ενίσχυση και στήριξη της δημόσιας υγείας αποτελούσε ανέκαθεν προτεραιότητα για το Ίδρυμα, σε συνέχεια αντίστοιχων πρωτοβουλιών που είχε λάβει ο Γιάννης Λάτσης στη διάρκεια της ζωής του. Το Ίδρυμα στοχεύει στη συμπλήρωση των ελλείψεων που παρουσιάζονται στις υποδομές και στην παροχή υπηρεσιών δημόσιας υγείας με τη στρατηγική του να εστιάζει στην ανακαίνιση των υποδομών, στην παροχή ειδικού ιατρικού εξοπλισμού και στην παροχή δωρεάν ιατρικών υπηρεσιών σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Ανάμεσα στις δράσεις του ιδρύματος στον χώρο της δημόσιας υγείας είναι και το μεγάλο έργο της ανακατασκευής και του εξοπλισμού του 6ου Ογκολογικού Νοσοκομείου ΙΚΑ σε ένα υπερσύγχρονο Κέντρο Ημερήσιας Νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος» για ογκολογικές ασθένειες, το οποίο υπάγεται διοικητικά στον «Άγιο Σάββα».
Το 2010 το Ίδρυμα χρηματοδότησε την ανακαίνιση των εξωτερικών ιατρείων της αιματολογικής κλινικής του ΓΝΑ «Λαϊκό», το 2009 ανακαινίστηκε η παιδιατρική κλινική του ΓΝΘ «Γεώργιος Γεννηματάς». Στην Πάτρα έγινε πλήρης αναβάθμιση, εξοπλίστηκε και διπλασιάστηκε η δυναμικότητα της Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών στο ΓΝ Πατρών. Επίσης σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νιάρχου αγοράστηκαν πέντε ασθενοφόρα και τρία μικρά οχήματα ταχείας πρόσβασης και τέθηκαν στην επιχειρησιακή διαχείριση του ΕΚΑΒ για την κάλυψη αναγκών.
Πλωτό μουσείο «Νεράιδα»
Ανάμεσα στις πολλές δραστηριότητες του Ιδρύματος Λάτση είναι η λειτουργία της «Νεράιδας» ως πλωτό μουσείο, το οποίο έχει σκοπό την ανάδειξη της ναυτικής και επιχειρηματικής ιστορίας της χώρας, την προσέγγιση νέων στο ναυτικό επάγγελμα, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος. Το πλοίο «Νεράιδα» μετρά ήδη πάνω από επτά δεκαετίες ταξιδιών, έχοντας αλλάξει στην πορεία της ζωής του διάφορες χρήσεις. Το 2007, λίγα χρόνια μετά τον θάνατο του Γιάννη Λάτση, η οικογένειά του αποφάσισε τη μετατροπή του πλοίου σε μουσειακό χώρο, η οποία ολοκληρώθηκε το 2010.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk