• Αναζήτηση

ΑΕΙ-ΤΕΙ: Αιώνιοι φοιτητές και ελλείψεις στις υποδομές τα μεγάλα προβλήματα

«Λιμνάζοντες» φοιτητές, προβλήματα ή ελλείψεις στις υποδομές, δυσαναλογία του αριθμού διδασκόντων προς διδασκομένους, αλλά και μεγάλος αριθμός εισακτέων είναι μερικά από τα προβλήματα που εντοπίζονται στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, όπως προκύπτει από την αξιολόγηση της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΔΙΠ).

«Λιμνάζοντες» φοιτητές, προβλήματα ή ελλείψεις στις υποδομές, δυσαναλογία του αριθμού διδασκόντων προς διδασκομένους, αλλά και μεγάλος αριθμός εισακτέων είναι μερικά από τα προβλήματα που εντοπίζονται στα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας όπως προκύπτει από την αξιολόγηση της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΔΙΠ).

Από τις παρατηρήσεις των αξιολογητών προκύπτουν πολλές θετικές εκτιμήσεις, αλλά και ορισμένες αρνητικές.

Μεταξύ των θετικών αποτιμήσεων περιλαμβάνεται το υψηλό επίπεδο των μελών ΔΕΠ ή του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΤΕΙ, το αξιόλογο ερευνητικό έργο (σε σχέση με την χρηματοδότηση) και οι διεθνείς συνεργασίες, τα ικανοποιητικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, η ανεπτυγμένη κινητικότητα των φοιτητών, η σύνδεση διδασκαλίας και έρευνας, η ανάπτυξη δεσμών με την κοινωνία και τους παραγωγικούς φορείς κ.α.

Στις αρνητικές παρατηρήσεις που αφορούν τα ΤΕΙ περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, η μη κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων (κάτι που ισχύει και για τα ΑΕΙ), η μη εφαρμοσμένη έρευνα, ο ανεπαρκής αριθμός μόνιμων μελών εκπαιδευτικού προσωπικού, προβλήματα στις υποδομές και στα εργαστήρια κ.α.

  • Για τις υποδομές προκύπτει ότι υπάρχουν ελλείψεις, αλλά ταυτόχρονα και υποχρησιμοποίηση, κυρίως στα ιδρύματα των μεγάλων αστικών κέντρων.
  • Για την έρευνα επισημαίνεται ότι το έργο της είναι αξιόλογο, αλλά δεν υπάρχει η κουλτούρα των «ευρεσιτεχνιών».
  • Για τα προγράμματα σπουδών αναφέρεται ότι υπάρχουν ασαφείς στόχοι, μεγάλος αριθμός μαθημάτων και πολλές κατευθύνσεις.
  • Για την διδασκαλία τονίζεται ότι δεν παρακολουθούνται τα θεωρητικά μαθήματα και ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός εξεταστικών περιόδων, καθώς και ότι υπάρχει αύξηση των εισακτέων και μείωση του αριθμού των αποφοίτων.

Σύμφωνα με το μέλος της ΑΔΙΠ, Μαρία Λαζαρίδου, έχει ήδη ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος της εξωτερικής αξιολόγησης των ΑΕΙ, τα αποτελέσματα και τις λεπτομερείς αναλύσεις του οποίου η Αρχή σκοπεύει να αποστείλει στα πανεπιστήμια, προς ενημέρωσή τους, εντός του καλοκαιριού.

Αξιολογήθηκαν 21 ΑΕΙ και 12 ΤΕΙ (όπως προέκυψαν από το σχέδιο «Αθηνά») και συνολικά 439 τμήματα, από τα οποία δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμη περίπου 50 τμήματα (που άλλαξαν τίτλο από το σχέδιο «Αθηνά»).

Κοινωνία
Σίβυλλα
Helios Kiosk