«Η κυβέρνηση ενεργοποιεί κάθε δυνατό μηχανισμό, προκειμένου να μπορέσει η χώρα να απορροφήσει και να αξιοποιήσει, κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, κάθε πόρο του Ταμείου Ανάκαμψης και του προγράμματος ΕΣΠΑ της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027», ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, παρουσιάζοντας στην Ολομέλεια της Βουλής την τροπολογία για τη Μονάδα Ωρίμανσης Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας στο ΤΑΙΠΕΔ.

Μονάδα ωρίμανσης συμβάσεων στρατηγικής σημασίας

«Στόχος μας η επιτάχυνση υλοποίησης έργων με στρατηγική σημασία για τη χώρα, τα οποία θα συμβάλουν στην επίτευξη υψηλής, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης», είπε ο Χρήστος Σταϊκούρας σημειώνοντας ότι η υλοποίηση έργων Στρατηγικής Σημασίας, θα έχει αποτελέσματα σημαντικής εντάσεως στη συνολική οικονομία και προστιθέμενη αξία τόσο για τη χώρα όσο και για τους πολίτες.

«Για τον σκοπό αυτό, και αναγνωρίζοντας τη συσσωρευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία του ΤΑΙΠΕΔ, προχωρούμε στην προσθήκη συμπληρωματικών αρμοδιοτήτων στο ΤΑΙΠΕΔ, και συγκεκριμένα στη Μονάδα Ωρίμανσης Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (Project Preparation Facility)», είπε ο υπουργός Οικονομικών και εξήγησε ότι πλέον το Ταμείο θα μπορεί, πέραν της ανάληψης της ωρίμανσης έργων Στρατηγικής Σημασίας, να αναλαμβάνει, για λόγους επιτάχυνσης, τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας και παρακολούθησης της εκτέλεσης των έργων αυτών.

Διακριτική οργανική και λογιστική μονάδα του ΤΑΙΠΕΔ

Η συγκεκριμένη μονάδα, η οποία λειτουργεί ως διακριτή οργανική και λογιστική μονάδα στο ΤΑΙΠΕΔ, καθότι δεν εμπλέκεται με το χαρτοφυλάκιο των προς αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων, υποστηρίζει ήδη τεχνικά τα υπουργεία, προκειμένου να εντάξουν στα έργα Στρατηγικής Σημασίας δεκάδες δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ και το ΠΔΕ.

«Συνεπώς, με τις παρούσες διατάξεις, συμπληρώνονται, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, οι αρμοδιότητες της Μονάδας Ωρίμανσης Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, δίνοντας της τη δυνατότητα εμπλοκής στην ανάθεση και επίβλεψη έργων στρατηγικής σημασίας. Να σημειωθεί ότι για το χαρτοφυλάκιο των αποκρατικοποιήσεων το ΤΑΙΠΕΔ έχει ήδη αυτή την αρμοδιότητα», είπε ο υπουργός Οικονομικών.

Με την τροπολογία το ΤΑΙΠΕΔ μπορεί να ορίζεται πλέον ως φορέας ωρίμανσης, διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας και παρακολούθησης της εκτέλεσης αυτών των Συμβάσεων:

α) με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, για έργα που εντάσσονται στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, ύστερα από σχετικό αίτημα του δικαιούχου του Προγράμματος.

β) από τους δικαιούχους του Προγράμματος, για συμβάσεις αρμοδιότητάς τους, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης που το Ταμείο δεν έχει οριστεί ως φορέας ωρίμανσης από την Κυβερνητική Επιτροπή. Σε αυτή την περίπτωση, για την ανάθεση απαιτείται και απόφαση περί αποδοχής του αιτήματος ανάθεσης του δικαιούχου του Προγράμματος, από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ.