Για την καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων ενόψει των Πανελλαδικών Εξετάσεων, το vima.gr παρουσιάζει προτεινόμενα θέματα για τα υπό εξέταση μαθήματα.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το περσινό θέμα για το εξεταζόμενο μάθημα των αρχαίων ελληνικών.

Δείτε τα προτεινόμενα θέματα των αρχαίων εδώ και τις απαντήσεις εδώ