Για την καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων ενόψει των Πανελλαδικών Εξετάσεων, το in.gr παρουσιάζει προτεινόμενα θέματα για τα υπό εξέταση μαθήματα.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε προτεινόμενο θέμα για το μάθημα των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) για τα ΕΠΑΛ.

Προτεινόμενο θέμα

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Η μίμηση αποτελεί παράγοντα πολλαπλασιασμού των αναγκών.

β. Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής στο σπίτι μας μπορεί να θεωρηθεί καταναλωτικό αλλά και κεφαλαιουχικό αγαθό, ανάλογα με τη χρήση του.

γ. Μειονέκτημα του καταμερισμού εργασίας είναι η μετατροπή της εργασίας σε ανιαρή απασχόληση.

δ. Όταν δεχόμαστε ότι εκείνο το οποίο ισχύει για τα άτομα, ισχύει αναγκαστικά και για το σύνολο της οικονομίας, αποφεύγουμε το σφάλμα σύνθεσης.

ε. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε σταθερές τιμές του έτους βάσης λέγεται και ονομαστικό.

Μονάδες 15

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και, δίπλα στον αριθμό, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1. Ο όρος «εξέλιξη» ως ιδιότητα των αναγκών αναφέρεται κυρίως:

α. Στη διαφοροποίηση των αγαθών που χρησιμοποιούνται για την ικανοποίηση της ίδιας ανάγκης.

β. Στη δημιουργία νέων αναγκών.

γ. Στην πλήρη ικανοποίηση των αναγκών.

δ. Στην υποκειμενική ταχύτητα με την οποία επέρχεται ο κορεσμός.

2. Στη μικροοικονομική ανάλυση, σημείο αναφοράς είναι:

α. Η συνολική κατανάλωση μιας οικονομίας.

β. Το συνολικό εισόδημα μιας οικονομίας.

γ. Ο προσδιορισμός της τιμής ενός αγαθού.

δ. Ο συνολικός όγκος της παραγωγής μιας οικονομίας.

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β

Να αναπτύξετε την οικογένεια/νοικοκυριό ως βασικό κοινωνικό θεσμό.

Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Γ

Για μία υποθετική οικονομία που παράγει μόνο ψωμί και όπλα, έχουν συλλεχθεί οι μέγιστες παραγωγικές δυνατότητες όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:

Γ1. Να συμπληρωθούν τα κενά του πίνακα μετά τους σχετικούς υπολογισμούς και να κατασκευαστεί η ΚΠΔ. (Μονάδες 4)

Γ2. Να βρεθεί το Κόστος Ευκαιρίας Ψωμιού (σε τεμάχια Όπλων) μεταξύ όλων των συνδυασμών παραγωγής και να εξηγηθεί (αιτιολογημένα) αν είναι αυξανόμενο, σταθερό ή μειούμενο. (Μονάδες 8)

Γ3. Να εξεταστεί εάν στην οικονομία μπορούν να παραχθούν παράλληλα 122 μονάδες όπλων και 358 τόνοι ψωμιού (εφικτότητα). (Μονάδες 4)

Γ4. Να υπολογιστεί η ποσότητα ψωμιού που θυσιάζεται για να παραχθούν οι πρώτες 50 μονάδες όπλων. (Μονάδες 4)

Γ5. Να κατασκευαστεί ο νέος πίνακας παραγωγικών δυνατοτήτων αν η παραγωγή του ψωμιού μειωθεί κατά 50% χωρίς να μεταβληθεί η παραγωγή όπλων. (Μονάδες 5)

ΘΕΜΑ Δ

Κατά τα έτη 2019 και 2020, πραγματοποιήθηκαν για τη χώρα Α οι ακόλουθες μετρήσεις που αφορούν 2 αγαθά Χ και Ψ:

Δ1. Να υπολογιστεί το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε τρέχουσες τιμές για τα 2 έτη.

Μονάδες 7

Δ2. Να υπολογιστεί η πραγματική ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ μεταξύ των 2 ετών, λαμβάνοντας ως έτος βάσης το 2019. Σε τι συμπέρασμα καταλήγουμε για το επίπεδο ευημερίας της χώρας εάν γνωρίζουμε ότι ο πληθυσμός δεν μεταβλήθηκε;

Μονάδες 6

Δ3. Να υπολογιστεί ο Δείκτης Τιμών (ΔΤ) του έτους 2020, λαμβάνοντας ως έτος βάσης το 2019.

Μονάδες 6

Δ4. Να υπολογιστεί η μεταβολή του ΑΕΠ μεταξύ των 2 ετών, η οποία οφείλεται στη μεταβολή:

α. Της παραγωγής. Μονάδες 3

β. Των τιμών. Μονάδες 3

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ