Το 68% των εργαζομένων της Επιτροπής Ανταγωνισμού θεωρεί ότι η τηλεργασία πρέπει να θεσμοθετηθεί και να εφαρμοστεί και μετά τη λήξη των μέτρων αντιμετώπισης της κρίσης της COVID-19, όπως προέκυψε από εσωτερική έρευνα της Επιτροπής.

Η πανδημία και οι ανάγκες τηλεργασίας επέσπευσαν το πρόγραμμα ψηφιακής μετάλλαξης της υπηρεσίας, καθώς η Επιτροπή Ανταγωνισμού ήταν από τις πρώτες δημόσιες υπηρεσίες στην Ελλάδα που εφάρμοσαν πιλοτικά την τηλεργασία, ήδη από τις 7 Μαρτίου 2020.

Έχει καταφέρει το σύνολο του προσωπικού των διευθύνσεων τεκμηρίωσης να δουλεύει σε τηλεργασία με τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης μέσω ειδικού συστήματος τηλεργασίας, έχοντας επίσης τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν ειδικούς ψηφιακούς κόμβους για ομαδική συνεργασία και προηγμένα συστήματα τηλεδιάσκεψης, τα οποία προμηθεύτηκε τους τελευταίους μήνες η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Έρευνα για την τηλεργασία

Η Επιτροπή, στο πλαίσιο της στρατηγικής του ψηφιακού μετασχηματισμού της και προκειμένου να συλλέξει περιγραφικά και επεξηγηματικά δεδομένα, καθώς και απόψεις, στάσεις και συμπεριφορές, διεξήγαγε έρευνα στο προσωπικό της όσον αφορά την τηλεργασία, ένα μήνα μετά την εφαρμογή της.

Η μέθοδος που επιλέχθηκε για την συλλογή του υλικού ήταν αυτή του ερωτηματολογίου.

Το ερωτηματολόγιο ήταν ηλεκτρονικό μέσω διαδικτύου και αποτελούνταν από διχοτομικές ερωτήσεις, ερωτήσεις βαθμονόμησης, ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, καθώς και ερωτήσεις ανοιχτού τύπου.

Το δείγμα της έρευνας ήταν όλο το προσωπικό της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ενώ η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γινόταν ανώνυμα, προκειμένου οι ερωτώμενοι να μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αναλυθούν και θα αξιολογηθούν από την ηγεσία της Επιτροπής, προκειμένου να βελτιώσει μελλοντικά, και σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και τις υποδείξεις των εργαζομένων, τη δυνατότητα της εργασίας από απόσταση.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε σχετική ερώτηση για το βαθμό ικανοποίησης των εργαζομένων από τον τρόπο εφαρμογής της τηλεργασίας από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, το 96% εκφράστηκε θετικά, και συγκεκριμένα το 48% απάντησε ΝΑΙ στη σχετική ερώτηση και το 48% απάντησε ΝΑΙ εν μέρει.

ΟΧΙ απάντησε μόνο το 4% των εργαζομένων της Επιτροπής.

Επίσης, το 68% των εργαζομένων της επιτροπής θεωρεί ότι η τηλεργασία πρέπει να θεσμοθετηθεί και να εφαρμοστεί και μετά τη λήξη των μέτρων αντιμετώπισης της κρίσης της COVID-19, ενώ το 22% των εργαζομένων εξέφρασε αρνητική άποψη στη θεσμοθέτηση της τηλεργασίας.

Το 10% δεν εξέφρασε άποψη.

Τέλος, σε σχετική ερώτηση, οι εργαζόμενοι της Επιτροπής κατά 56% εκφράστηκαν υπέρ της εφαρμογής της τηλεργασίας σε μηνιαία βάση για κάποιες ημέρες το μήνα μετά τη λήξη των μέτρων, ενώ για την εβδομαδιαία εφαρμογή της εκφράστηκε θετικά το 38% των εργαζομένων.

Το 6% των ερωτηθέντων δεν εξέφρασε άποψη.

Το Μάιο η πρώτη τηλεδιαβούλευση

Η τεχνολογική προσαρμογή της Επιτροπής να οργανώνει τηλεδιαβουλέυσεις μέσω του συστήματος που ανέπτυξε θα δοκιμαστεί πρώτη φορά στο πλαίσιο της κλαδικής έρευνας για το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) το Μάιο, όπως αναφέρεται στο τελευταίο ενημερωτικό δελτίο της Επιτροπής.

Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού ανέλαβε την πρωτοβουλία να ερευνήσει σε βάθος τις ανταγωνιστικές συνθήκες που επικρατούν στο ψηφιακό περιβάλλον, προκειμένου να συνεισφέρει με τη δράση της στην ψηφιακή μετάλλαξη της χώρας και την προώθηση της καινοτομίας.

Συγκυριακά, η έναρξη της κλαδικής έρευνας στο ηλεκτρονικό εμπόριο συμπίπτει χρονικά με μια περίοδο κατά την οποία η πανδημία του κοροναϊού έχει αυξήσει αισθητά την εξάρτηση των Ελλήνων από τις εμπορικές δραστηριότητες των διαδικτυακών λιανοπωλητών.

Υπ’ αυτήν την έννοια, εντάσσεται στο πλαίσιο των ευρύτερων δράσεων που έχει αναλάβει η Επιτροπή για την προστασία των καταναλωτών κατά το δύσκολο αυτό διάστημα.

(Πηγή πληροφοριών: ΑΠΕ – ΜΠΕ)