Deal στη Eurobank για μεταφορά έως 500 εργαζομένων στην FPS

Μπόνους 10 μισθών συμφώνησαν μεταξύ άλλων διοίκηση και σωματείο εργαζομένων

Σε συμφωνία με τις διοικήσεις της Eurobank και της FPS ήλθε την Τετάρτη το απόγευμα το μεγαλύτερο σωματείο εργαζομένων του τραπεζικού ομίλου (UNION), για τους όρους μεταφοράς προσωπικού από τη Διεύθυνση Καθυστερήσεων της τράπεζας στη δεύτερη, η οποία έχει συμφωνηθεί να πουληθεί στην doValue.

Στόχος είναι η μετακίνηση έως και 500 εργαζομένων από την τράπεζα στην FPS, οι οποίοι θα προστεθούν στους υπόλοιπους 500 που ήδη απασχολούνται στην εταιρεία διαχείρισης επισφαλών απαιτήσεων.

Οι επιλογές που θα δοθούν στους συγκεκριμένους εργαζόμενους είναι δύο:

– Να μεταφερθούν στην FPS, διατηρώντας όλα τα δικαιώματά τους και λαμβάνοντας επιπλέον μπόνους 10 μισθών με ελάχιστο τις 25.000 ευρώ, το οποίο θα είναι αφορολόγητο

– Να κάνουν χρήση του πρόσφατου προγράμματος εθελουσίας εξόδου που υλοποίησε η τράπεζα, λαμβάνοντας εφάπαξ αποζημίωση έως 160.000 ευρώ

Σημειώνεται ότι στη διαδικασία δεν συμμετείχε καθόλου η ΟΤΟΕ, στοιχείο ενδεικτικό του καλού κλίματος στο οποίο διεξήχθησαν οι σχετικές συνομιλίες.

Εξάλλου, συνδικαλιστικές πηγές υποστηρίζουν ότι τα οικονομικά κίνητρα που δίνονται είναι κατά 40% υψηλότερα σε σχέση με αυτά που ίσχυσαν στην περίπτωση των Πειραιώς και Intrum.

Σημειώνουν δε πως επειδή μεγάλο μέρος των συγκεκριμένων εργαζόμενων είναι νεότερης ηλικίας και έχουν χαμηλές αποδοχές, το 50% εξ αυτών δικαιούται κατά μέσο όρο μπόνους που ισούται με 15 μισθούς.

Το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση των εργαζομένων. Μετά την επίσημη πρόσκληση αποδοχής της πρότασης θα δοθεί στους ενδιαφερόμενους χρόνος έως και 10 ημέρες για να απαντήσουν.

Στόχος είναι η όλη διαδικασία να έχει κλείσει έως και τα μέσα Φεβρουαρίου, ώστε η νέα εταιρεία, υπό τον πρόεδρό της Θεόδωρο Καλαντώνη και το διευθύνοντα σύμβουλό της Τάσο Πανούση να ξεκινήσει τις εργασίες της το αργότερο έως και το τέλος Μαρτίου.

Υπενθυμίζεται ότι το 80% της FPS έχει συμφωνηθεί να πουληθεί στην doValue, η οποία θα επενδύσει και στην τιτλοποίηση κόκκινων δανείων ύψους 7,5 δισ. ευρώ που ολοκληρώνεται σύντομα.

Η διαδικασία μεταφοράς

Η συμφωνία μεταφοράς εργαζομένων προβλέπει τα εξής:

A. Όσοι εργαζόμενοι των μεταβιβαζόμενων μονάδων επιλέξουν οικειοθελώς να αποχωρήσουν από την Τράπεζα και να προσληφθούν στην F.P.S., θα υπογράψουν την σχετική σύμβαση λύσης της σχέσης τους με την Τράπεζα και θα λάβουν τις εξής οικονομικές παροχές:
1. Καταβολή οικειοθελούς αποζημίωσης λύσης εργασιακής σχέσης, ίσης προς 10 μηνιαίους μικτούς μισθούς, όπως θα έχουν υπολογιστεί μετά από την ενσωμάτωση τυχόν επιδομάτων γέννησης τέκνων, παραγωγικότητας και μετά από αίτημα του Σωματείου μας και τις μελλοντικές αυξήσεις των βασικών μισθών των κλιμακίων.
Η ανωτέρω αποζημίωση θα προσαυξηθεί με τα ακόλουθα ποσά:
α) Ποσό – εφόσον προκύπτει – που αντιστοιχεί στην εκκαθάριση του Ετήσιου Προγράμματος Κινήτρων του T.A.G. για το έτος 2019.
β) Ποσό που αντιστοιχεί στο επίδομα οικονομικής ενίσχυσης υπαλλήλων με τέκνα ειδικών αναγκών, υπολογιζόμενο για τα έτη που απομένουν έως την συμπλήρωση του 25ου έτους του τέκνου.
γ) Μετά από αίτημα του Σωματείου συμφωνήθηκε στην παραπάνω οικειοθελή αποζημίωση να εφαρμόζεται κατώτατο πλαφόν ίσο με τη νόμιμη αποζημίωση (επηρεάζει το 40% του πληθυσμού που θα πάρουν περισσότερους μισθούς, αυτούς 4 με πολλά χρόνια προϋπηρεσίας) ή με το ποσό των 25.000 ευρώ (επηρεάζει το 50%, αυτούς που είναι νεώτεροι και χαμηλόμισθοι και θα πάρουν κατά μέσο όρο 15 μισθούς), όποιο είναι υψηλότερο.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το 90% των υπαγόμενων στη συμφωνία θα λάβει από 13 έως 30 μισθούς.

2. Καταβολή του συνόλου του ποσού που έχει συσσωρευτεί στον ατομικό λογαριασμό του εργαζομένου στο Ομαδικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Κεφαλαίου Τέκνων Υπαλλήλων, ανεξαρτήτως της ηλικίας των τέκνων.

3. Καταβολή του συνόλου του ποσού, που θα έχει συσσωρευτεί στον ατομικό συνταξιοδοτικό λογαριασμό του εργαζομένου στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο Διαχείρισης Συνταξιοδοτικού Κεφαλαίου μέχρι την ημερομηνία μεταβίβασης, ανεξαρτήτως των ετών προϋπηρεσίας στον Όμιλο.
Εναλλακτικώς, κατόπιν έγγραφου αιτήματος του εργαζομένου, το σύνολο του ποσού αυτού θα μεταφερθεί στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο Διαχείρισης Συνταξιοδοτικού Κεφαλαίου της F.P.S.

B. Οι εργαζόμενοι οι οποίοι θα επιλέξουν οικειοθελώς να αποχωρήσουν από την Τράπεζα και να προσληφθούν στην F.P.S. θα υπογράψουν συγχρόνως σύμβαση εργασίας με την F.P.S., υπό τους εξής όρους και συμφωνίες:
1. Η πρόσληψη κάθε εργαζομένου στην F.P.S. θα γίνει με σύμβαση αορίστου χρόνου.
2. Η F.P.S. θα αναγνωρίσει το σύνολο της ήδη αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας κάθε εργαζομένου στον Όμιλο Eurobank.
3. Κάθε εργαζόμενος θα προσληφθεί με τον μισθό που είχε κατά την ημερομηνία λύσης της σχέσης εργασίας του με την Τράπεζα, ο οποίος θα ενσωματώσει επιπλέον τα ακόλουθα:
α) Τυχόν επίδομα γέννησης τέκνων
β) Τυχόν επίδομα παραγωγικότητας
γ) Την αύξηση (σε όσους επηρεάζονται) που προβλέπεται από την Κλαδική Σ.Σ.Ε. 2019- 2021, όπως θα έχουν διαμορφωθεί οι βασικοί μισθοί κλιμακίων την 01/12/2021.

Επιπλέον συμφωνήθηκαν από τα μέρη οι παρακάτω οικειοθελείς παροχές:

1. Όποιος εργαζόμενος λαμβάνει οικειοθελείς παροχές της Τράπεζας που έχουν χορηγηθεί για κάλυψη επαγγελματικών αναγκών, όπως εταιρικό αυτοκίνητο, έξοδα βενζίνης/ κίνησης, έξοδα περιποίησης πελατείας και εταιρικό κινητό τηλέφωνο θα τις διατηρήσει ως οικειοθελείς παροχές με την πρόσληψή του στην F.P.S.
2. Οι υπό μεταφορά εργαζόμενοι θα έχουν στην F.P.S. τα ίδια Ομαδικά Προγράμματα Ζωής και Υγείας (Συνταξιοδοτικό και Ιατροφαρμακευτικό Πρόγραμμα) που έχουν στην Τράπεζα.
3. Οι εργαζόμενοι θα διατηρήσουν την τιμολογιακή πολιτική staff, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για το Προσωπικό του Ομίλου Eurobank, τόσο για τις υφιστάμενες όσο και για τις νέες χορηγήσεις δανείων και καρτών.

4. Η F.P.S. συμφωνεί ότι θα διατηρήσει μετά την μεταβίβαση τουλάχιστον τα ίδια επίπεδα συνολικών ανταμοιβών (pools) που προβλέπονται από τα υφιστάμενα προγράμματα κινήτρων (incentive schemes) που ισχύουν για τους εργαζομένους, στο πλαίσιο των πολιτικών αποδοχών της DoValue.
4. Η F.P.S., μετά από αίτημα του Σωματείου θα κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την ένταξη όσων εργαζομένων προέρχονται από την Τράπεζα, να διατηρήσουν την επικουρική τους ασφάλιση στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ εφόσον το επιθυμούν.

Γ. Μετά από αίτημα του Σωματείου, τα μέρη συμφωνήσαν ότι όσοι εργαζόμενοι των μεταβιβαζόμενων μονάδων επιλέξουν οικειοθελώς να αποχωρήσουν από την Τράπεζα και να μην προσληφθούν στην F.P.S., θα υπογράψουν την σχετική σύμβαση λύσης της σχέσης τους με την Τράπεζα σε ατομική βάση, υπό τους εξής όρους και συμφωνίες:

1. Η Τράπεζα θα καταβάλλει στον εργαζόμενο οικειοθελή αποζημίωση σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του τελευταίου Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου, (σημειώνεται ότι θα είναι διαθέσιμη μόνο η Επιλογή Α του εφάπαξ ποσού).
2. Ο εργαζόμενος θα δεσμευτεί ρητώς ότι για το 1ο έτος από την αποχώρησή του από την Τράπεζα θα απέχει από οποιασδήποτε μορφής απασχόληση σε ανταγωνιστικές προς την F.P.S. επιχειρήσεις και συγκεκριμένα σε εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (Servicers), συμπεριλαμβανομένης της F.P.S. ή όπως τυχόν μετονομαστεί μελλοντικά.
Αν παραβεί την υποχρέωση αυτή, ο εργαζόμενος θα οφείλει να επιστρέψει στην Τράπεζα το τμήμα της αποζημίωσης λύσης σχέσης που έλαβε, το οποίο υπερβαίνει την κατά νόμο αποζημίωση καταγγελίας.

Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
  • Αναβολές και… private clubs Το τεράστιο ροζ, γεμάτο καθρέφτες, δωμάτιο στη βίλα «Ορτανσία», σκαρφαλωμένη στις ψηλότερες και πλέον θεαματικές οροσειρές της Εκάλης, ήταν... ΣΙΒΥΛΛΑ |
Helios Kiosk