«Φρένο» στο διαγωνισμό για την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων στο Δημόσιο από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Το Ζ΄ κλιμάκιο του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου έκρινε μη νόμιμη την ανάθεση του έργου στη μοναδική σύμπραξη που συμμετείχε στον διαγωνισμό

Μη νόμιμο έκρινε, και ακύρωσε, το Ελεγκτικό Συνέδριο, τον ανοικτό διεθνή διαγωνισμό του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, για την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων στο Δημόσιο, προϋπολογισμού ύψους 27 εκατομμυρίων ευρώ, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Πρόκειται συγκεκριμένα για τον διαγωνισμό υπό τον τίτλο «Υλοποίηση κεντρικού συστήματος διακίνησης εγγράφων, δρομολόγησης και διαλειτουργικότητας με απομακρυσμένες ψηφιακές υπογραφές καθώς και μηχανισμό υποστήριξής του (Helpdesk)».

Το Ζ΄ κλιμάκιο του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου, με πρόεδρο τον σύμβουλο Σταμάτιο Πουλή και εισηγητή τον πάρεδρο Παναγιώτη Σταθόπουλο, με την υπ΄ αριθμ. 22/2019 απόφασή του, έκρινε μη νόμιμη την ανάθεση του έργου στη μοναδική σύμπραξη που συμμετείχε στον διαγωνισμό – με την επωνυμία «ΟΤΕ Α.Ε.- ΒΥΤΕ Α.Β.Ε.Ε-UNISYSTEMS A.E.» -, ως εκ τούτου δε μπορεί να υπογραφεί η σχετική σύμβαση.

Οι σύμβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου διαπίστωσαν ότι δεν έγινε «βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς της μοναδικής υποψήφιας αναδόχου, συνοδευόμενη από ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, με συνέπεια να μην εξειδικεύεται προσηκόντως το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς και να μην προκύπτει σαφώς ότι καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης χωρίς αποκλίσεις, λαμβανομένου μάλιστα υπόψη ότι δεν αναδεικνύονται τα συγκεκριμένα εκείνα στοιχεία του φακέλου του διαγωνιζομένου που αξιολογήθηκαν από την επιτροπή και οδήγησαν στην αποδοχή της τεχνικής προσφοράς».

Κατόπιν αυτών, το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι μετά την ουσιώδη αυτή παράλειψη «κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου σύμβασης».

Μείζον είναι δε ότι η 5μελής επιτροπή του διαγωνισμού, έπειτα από αλλεπάλληλες συνεδριάσεις, έκρινε ομόφωνα ότι η επίμαχη ένωση εταιρειών κατέθεσε πλήρη δικαιολογητικά συμμετοχής και παράλληλα «εισηγήθηκε με πλειοψηφία τριών ψήφων υπέρ έναντι μιας κατά (ένα μέλος έδωσε λευκή ψήφο και θεωρήθηκε απόν), την αποδοχή της τεχνικής προσφοράς της ένωσης εταιρειών, χωρίς όμως να έχει προβεί προηγουμένως σε βαθμολόγηση αυτής σύμφωνα με τα κριτήρια και τη βαθμολογία που ορίζονται στη διακήρυξη και χωρίς περαιτέρω αιτιολόγηση της αποδοχής».

Να υπενθυμιστεί ότι τον περασμένο Δεκέμβριο δόθηκε νέα παράταση έως την 30η Ιουνίου 2019 στους φορείς του Δημοσίου, σχετικά με την υποχρέωση έκδοσης διοικητικών πράξεων και λοιπών εγγράφων αποκλειστικά μέσω τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ηλεκτρονικά).

Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk