• Αναζήτηση
 • Στουρνάρας: Να ηγηθούν οι τράπεζες στην προσπάθεια για βιώσιμο μέλλον

  Καταλυτικό χαρακτήρισε ο διοικητής της ΤτΕ το ρόλο του χρηματοοικονομικού τομέα στην προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης σε ισορροπία με την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική ευημερία

  Καταλυτικό χαρακτήρισε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας το ρόλο του χρηματοοικονομικού τομέα στην προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης σε ισορροπία με την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική ευημερία.

  Μιλώντας σε εκδήλωση της Τράπεζας Πειραιώς για την παρουσίαση των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής από τη διοίκηση του ομίλου, ο κεντρικός τραπεζίτης σημείωσε ότι «τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να συνεισφέρουν μέσα από τις δικές τους δραστηριότητες και επενδύσεις αλλά και μέσα από τη σχέση τους με άλλους οικονομικούς κλάδους και καταναλωτές».

  Σύμφωνα με τον ίδιο, «ο τραπεζικός τομέας μπορεί και πρέπει να ηγηθεί της προσπάθειας για ένα βιώσιμο μέλλον μέσα από την κατεύθυνση κεφαλαίων σε δράσεις που αποφέρουν θετικά αποτελέσματα για την κοινωνία και την καθοδήγηση των πελατών του στην ορθή διαχείριση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων».

  Ο κ. Στουρνάρας παρουσίασε τις σκέψεις του για ένα βιώσιμο μέλλον, τη στιγμή που το κόστος της οικονομικής ανάπτυξης για την κοινωνία και το περιβάλλον αυξάνει όλο και περισσότερο.

  Όπως είπε, «είναι ενδεικτικό πως, και για τη φετινή χρονιά, τους πρώτους επτά μήνες εξαντλήσαμε όλους τους φυσικούς πόρους που μπορούν να ανανεώνουν τα οικοσυστήματα σε χρονικό διάστημα ενός έτους. Επομένως, ο επαναπροσδιορισμός της έννοιας της οικονομικής ανάπτυξης σε ένα πλαίσιο βιωσιμότητας είναι κρίσιμος για την πορεία μας στο μέλλον».

  Και εξήγησε πως «τα Ηνωμένα Έθνη εξαρτούν το βιώσιμο μέλλον από την επίτευξη 17 Στόχων έως το 2030 (United Nations Sustainable Development Goals – SDGs). Πιο συγκεκριμένα, στόχοι όπως η εξάλειψη της φτώχειας και της πείνας, η ποιοτική εκπαίδευση, η ισότητα, η αξιοπρεπής εργασία, η πρόσβαση σε καθαρό νερό και ενέργεια, η δικαιοσύνη, οι ισχυροί θεσμοί, η οικονομική ανάπτυξη και οι δράσεις για το περιβάλλον έχουν καίρια θέση στον οδικό χάρτη της βιωσιμότητας».

  Σύμφωνα με τον κ. Στουρνάρα, «η παγκόσμια ευημερία οφείλει να είναι προτεραιότητα για όλους. Σε μια εποχή όπου είμαστε διασυνδεδεμένοι περισσότερο από ποτέ, η ευημερία των κρατών, των πολιτών και των επιχειρήσεων είναι αλληλοεξαρτώμενες και χρειάζεται μία ολιστική προσέγγιση για την επίτευξη του κοινού βιώσιμου αναπτυξιακού σκοπού. Επομένως, η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί συλλογική ευθύνη και απαιτείται η συνεργασία όλων».

  Ο διοικητής της ΤτΕ τόνισε ότι οι προκλήσεις για τη βιωσιμότητα είναι σήμερα τέτοιες που εάν πρόκειται να πετύχουμε τους 17 Στόχους θα πρέπει ο χρηματοπιστωτικός τομέας να συνεισφέρει τόσο με τις πρακτικές του όσο και με το ειδικό του βάρος, ιδιαίτερα καθώς η συνέργεια δημοσίου και ιδιωτικού τομέα είναι απαραίτητη για τη χρηματοδότηση της πορείας προς ένα βιώσιμο μέλλον, που έχει μεν σημαντικό κόστος2 αλλά και ανεκτίμητη αξία.

  «Στην πορεία αυτή υπάρχουν πολλαπλές προκλήσεις, καθώς για να πετύχουμε μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα χρειάζονται προσαρμογές των καθιερωμένων πρακτικών. Σε αυτή την κατεύθυνση, συστηματικά και με προοδευτικό ρυθμό, ξεκινώντας από τη δεκαετία του ’90,3 ο ΟΗΕ μέσω του Finance Initiative του Προγράμματος Περιβάλλοντος (United Nations Environment Programme Finance Initiative – UNEP FI) θέτει αρχές αειφορίας στο πλαίσιο λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, της σύγχρονης τραπεζικής, ασφαλιστικής και επενδυτικής πρακτικής» συμπλήρωσε ο ίδιος.

  Και πρόσθεσε ότι τα μέλη του UNEP FI, στα οποία ανήκουν τρεις ελληνικές τράπεζες και ένα ελληνικό ίδρυμα ιδιωτικής ασφάλισης, αναγνωρίζουν την ανάγκη για οικονομική ανάπτυξη συμβατή με την ανθρώπινη ευημερία και το φυσικό περιβάλλον, αλλά και τον κίνδυνο για το υψηλό κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος που ενέχεται εάν αυτή η συμβατότητα χαθεί.

  «Αναγνωρίζουν επίσης πως η βιωσιμότητα συνδέεται ολοένα και περισσότερο με ανθρωπιστικά και κοινωνικά ζητήματα καθώς διευρύνεται η παγκόσμια περιβαλλοντική ατζέντα και καθώς η αλλαγή του κλίματος επιφέρει μεγαλύτερες προκλήσεις για την ανάπτυξη και την ασφάλεια» σημείωσε ο κ. Στουρνάρας.

  Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε σχετικά, τέθηκαν πρόσφατα σε εξάμηνη διαβούλευση από το UNEP FI οι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής, οι οποίες διαμορφώθηκαν από 28 τράπεζες διεθνώς, μεταξύ των οποίων και η Τράπεζα Πειραιώς. Σκοπός είναι οι Αρχές αυτές να καθορίσουν τον ρόλο και τις ευθύνες του τραπεζικού τομέα στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος, ενώ οι τράπεζες που θα υπογράψουν τις Αρχές δεσμεύονται να ευθυγραμμίσουν τις εργασίες τους με τους στόχους της παγκόσμιας κοινότητας, όπως αυτοί παρουσιάζονται στους 17 Στόχους των Ηνωμένων Εθνών και τη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή.

  Ειδικότερα, οι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής έρχονται να προσεγγίσουν μια σειρά σύγχρονων προκλήσεων στο δρόμο για ένα βιώσιμο μέλλον:

  Η 1η Αρχή, την ευθυγράμμιση με τους στόχους της παγκόσμιας κοινότητας και την υιοθέτηση των Στόχων των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη από τον τραπεζικό κλάδο.

  Η 2η Αρχή, την αύξηση του θετικού, μείωση του αρνητικού αντίκτυπου και διαχείριση των κινδύνων για τους ανθρώπους και το περιβάλλον που εκπορεύονται από τις δράσεις, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των τραπεζών.

  Η 3η Αρχή, την υπεύθυνη συνεργασία με τους πελάτες με στόχο την ενθάρρυνση πρακτικών που προάγουν την ευημερία για τις τρέχουσες αλλά και τις μελλοντικές γενιές και την ανάγκη ευρύτερης συμμετοχής του κοινού στην επίτευξη των στόχων της βιωσιμότητας.

  Η 4η Αρχή, τη διαβούλευση και ουσιαστική συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την υλοποίηση των στόχων της παγκόσμιας κοινότητας.

  Η 5η Αρχή, τη διακυβέρνηση σε πλαίσιο υπεύθυνης διαχείρισης των τραπεζικών εργασιών και τη θέσπιση και δημοσιοποίηση στόχων σε τομείς μέγιστης θετικής ή και αρνητικής επιρροής.

  Η 6η αρχή, τη διαφάνεια, τον έλεγχο και τη λογοδοσία σχετικά με τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις της δραστηριότητας των τραπεζών και τη συνολική συνεισφορά τους στους στόχους της παγκόσμιας κοινότητας.

  Σε αυτό το πλαίσιο, η Τράπεζα της Ελλάδος στηρίζει ολόθερμα τις Αρχές της Υπεύθυνης Τραπεζικής και μέσα από το ρόλο της, ως κεντρική τράπεζα της χώρας, προτρέπει όλες τις τράπεζες να τις υιοθετήσουν και να θέσουν φιλόδοξους στόχους.

  Στην ίδια κατεύθυνση, η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος, επιλέγει και επενδύει σε ένα σημαντικό στόχο της παγκόσμιας κοινότητας, τον Στόχο 13 για τη βιώσιμη ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών, δηλαδή στη δράση για το κλίμα, τη στιγμή που η περιβαλλοντική πρόκληση είναι σημαντικότερη από ποτέ.

  Ο Στόχος 13, είναι ένας στόχος οριζόντιος, τα οφέλη του οποίου συμβάλλουν στην επίτευξη όλων των άλλων. Έτσι, τα τελευταία δέκα χρόνια η Τράπεζα της Ελλάδος συμμετέχει ενεργά στην έρευνα, τον εμπεριστατωμένο διάλογο και την παροχή επιστημονικής τεκμηρίωσης μέσω των δράσεων της διεπιστημονικής Επιτροπής για τη Μελέτη των Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής (ΕΜΕΚΑ), ώστε να δημιουργήσει τις απαραίτητες συνθήκες για την άσκηση της σχετικής πολιτικής, καταδεικνύοντας τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που απορρέουν από την μεταβολή του κλίματος.

  «Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι από τις πρώτες κεντρικές τράπεζες που ασχολήθηκαν ενεργά με το θέμα της κλιματικής αλλαγής, συστήνοντας την ΕΜΕΚΑ το 2009. Έκτοτε, οι μελέτες μας έχουν δείξει πως η κλιματική αλλαγή πρέπει να αποτελεί βασικό και οριζόντιο κριτήριο στη χάραξη της πολιτικής, καθώς επηρεάζει σχεδόν όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας» σημείωσε ο κ. Στουρνάρας.

  Οικονομία
  One Channel
  Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk