Μείωση ζημιών για τον Νηρέα το πρώτο τρίμηνο

Οι πωλήσεις του οµίλου ιχθυοκαλλιεργειών Νηρέας ανήλθαν το πρώτο τρίμηνο του 12016 σε 43 εκ. έναντι 41,4 εκ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου σηµειώνοντας αύξηση 3,9%.

Οι πωλήσεις του οµίλου ιχθυοκαλλιεργειών Νηρέας ανήλθαν το πρώτο τρίμηνο του 12016 σε 43 εκ. έναντι 41,4 εκ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου σηµειώνοντας αύξηση 3,9%.
Οι πωλήσεις του κλάδου ιχθυοκαλλιέργειας αυξήθηκαν κατά 4,8% και αντιστοιχούν στο 92% των συνολικών πωλήσεων.
Οι εξαγωγές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 80% των πωλήσεων, ανήλθαν σε 34,5 εκ. σηµειώνοντας αύξηση 1,75 εκ. ή 5,4% έναντι του τριµήνου του 2015.
Το EBITDA βελτιώθηκε κατά 5,3 εκ. από αρνητικό (7,3 εκ.) το 2015 σε αρνητικό ( 2 εκ). το τρίµηνο του 2016. Το EBITDA προ της επίδρασης των βιολογικών ήταν οριακά θετικό σε σύγκριση µε αρνητικό ( 3,2 εκ) το τρίµηνο του 2015. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στη µείωση του κόστους παραγωγής των ψαριών, στην αύξηση των ποσοτήτων πώλησης γόνου καθώς και στην αύξηση των τιµών πώλησης των ψαριών.
Τα συνολικά προ φόρων αποτελέσµατα του τριµήνου του 2016 ανήλθαν σε ζηµιές ( 4,6 εκ), έναντι ζηµιών (15 εκ) το 2015. Το αποτέλεσµα αυτό οφείλεται στη µειωµένη βιοµάζα των νωπών ψαριών λόγω του βιολογικού τους κύκλου και βάσει του οποίου σηµειώνεται ανάκτηση της βιοµάζας τους κατά το δεύτερο εξάµηνο µε τελικώς προβλεπόµενη αύξηση του όγκου τους κατά το τέλος της χρήσης.
Ο καθαρός τραπεζικός δανεισµός (Net Debt), µετά την επίδραση της αποτίµησης σε εύλογη αξία των νέων δανείων, ανήλθε στα 154,7 εκ. ευρώ.
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, µετά την έγκριση του Ενηµερωτικού ∆ελτίου της συγχωνεύσεως δια απορροφήσεως της SEAFARM IONIAN και της κυκλοφορίας των νέων µετοχών στις 24/3/2016, αυξήθηκε κατά 9.474.743,20 ευρώ και ανέρχεται στο ποσό των €87.183.889,20 ευρώ, διαιρούµενο σε 290.612.964 µετοχές µε ονοµαστική αξία 0,30 ευρώ εκάστη.
Τα ίδια κεφάλαια του οµίλου ανήλθαν σε 116,6 εκ. στις 31/3/2016. Στις Φεβρουαρίου, η ∆ιοικούσα Επιτροπή του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ενέκρινε την άρση της διαπραγµάτευσης των µετοχών της εταιρείας στην κατηγορία επιτήρησης, δεδοµένου ότι δεν συντρέχουν πια λόγοι για την υπαγωγή της στην εν λόγω κατηγορία.
Ο κ. Αντώνης Χαχλάκης, διευθύνων σύμβουλος, δήλωσε:
«Tα οικονοµικά µας αποτελέσµατα για το πρώτο τρίµηνο του 2016 είναι αυξηµένα σε σύγκριση µε το αντίστοιχο τρίµηνο της προηγούµενης χρονιάς. Οι προσπάθειές µας για την επίτευξη των στόχων µας για το 2016 θα εντατικοποιηθούν έτσι ώστε να µπορέσουµε να ανταπεξέλθουµε στις δυσκολίες που εµφανίζονται εξαιτίας του ασταθούς οικονοµικού περιβάλλοντος στις αγορές όπου δραστηριοποιούµαστε. Βασικοί µας άξονες παραµένουν η µείωση του κόστους παραγωγής αξιοποιώντας την καθετοποιηµένη δοµή του Οµίλου και η µεγιστοποίηση της κερδοφορίας µας εκµεταλλευόµενοι το εµπορικό µας δίκτυο σε συνδυασµό µε το βέλτιστο προϊοντικό µίγµα.»
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk