Μοναδική πηγή χρημάτων για τα ΑΕΙ το ΕΣΠΑ

Χρηματοδότηση των ΑΕΙ από τα κοινοτικά τους κονδύλια, τα ερευνητικά προγράμματα και τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Ερευνας

Χρηματοδότηση των ΑΕΙ από τα κοινοτικά τους κονδύλια, τα ερευνητικά προγράμματα και τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Ερευνας (ΕΛΚΕ) προβλέπουν οι διατάξεις για την ανώτατη εκπαίδευση που θα συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο για την έρευνα που κατατίθεται στη Βουλή μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων. Στόχος βέβαια είναι να «ανασάνει» το κράτος από το βάρος της χρηματοδότησής τους. Ετσι, οι περίφημοι ΕΛΚΕ θα μπορούν να αναλάβουν «κάθε είδους έργο και δαπάνη για την εύρυθμη λειτουργία του οικείου AEI με δέσμευση του αντίστοιχου ποσού από τα αποθεματικά τους, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισής τους».
Ολα αυτά αν βέβαια το εγκρίνουν οι εκπρόσωποι της τρόικας, που εύλογα αναρωτιούνται: Γιατί κάνετε δημόσιο διάλογο για την Παιδεία αφού όλες τις κρίσιμες αλλαγές τις περνάτε μέσω τροπολογιών σε άλλα νομοσχέδια;
Για λόγους «επικοινωνιακούς», θα απαντούσε ο κακοπροαίρετος παρατηρητής όλων των ρυθμίσεων που περνάει από τη Βουλή το υπουργείο Παιδείας το τελευταίο χρονικό διάστημα. Εφόσον λοιπόν ανακοινώθηκε ότι ο προηγούμενος νόμος Μπαλτά για τα ΑΕΙ, που είχε προκαλέσει τόσες αντιδράσεις, μετατίθεται για την άνοιξη και μετά τα πορίσματα του εθνικού διαλόγου, το υπουργείο Παιδείας τον φέρνει τώρα ξανά για ψήφιση. Πριν από τη λήξη του διαλόγου και μάλιστα σχεδόν πριν και από την έναρξή του (δύο συνεδριάσεις έγιναν στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και αυτές μόνο για να καθοριστούν τα θέματα της ατζέντας).
Μεγάλες αλλαγές


Τι περιλαμβάνει ο νέος «μίνι» νόμος για τα ΑΕΙ μέσα στον νόμο για την έρευνα; Αλλαγές σαρωτικές. Οπως αναφέρουν οι πληροφορίες του «Βήματος», πρακτικά ενοποιούνται όλοι οι λογαριασμοί στα πανεπιστήμια και οι πρυτάνεις τους θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν κατά βούληση τα κονδύλια των κοινοτικών προγραμμάτων – με νόμο ορίζεται ότι έπρεπε να επανεπενδύονται στην έρευνα. Οι διοικήσεις των ΑΕΙ μπορούν, όπως ήδη είχε ορισθεί με προηγούμενο νόμο, να χρησιμοποιήσουν ως το 40% των αποθεματικών των ΕΛΚΕ για άλλες ανάγκες τους.
Ως κύριο όργανο διοίκησης, χάραξης πολιτικής, αλλά και κατανομής κονδυλίων στα ΑΕΙ ορίζεται η σύγκλητος. Παράλληλα, με «ξεχωριστό ψηφοδέλτιο» θα εκλέγουν στο μέλλον οι πανεπιστημιακοί τους πρυτάνεις και τους αντιπρυτάνεις τους. Θα ψηφίζουν δηλαδή σε διαφορετικές κάλπες για τους πρυτάνεις και σε διαφορετικές για τους αντιπρυτάνεις. Στο εκλεκτορικό σώμα «επιστρέφουν» φοιτητές και διοικητικοί υπάλληλοι, αλλά σε πολύ μικρότερο ποσοστό από το αρχικό που είχε εμπνευστεί ο τέως υπουργός κ. Αριστείδης Μπαλτάς.
Τα Συμβούλια


Μια θλιβερή για την Ελλάδα ιστορία είναι τα Συμβούλια των ΑΕΙ. Κανείς δεν μπορεί να κρύψει ότι δεν μπόρεσαν να λειτουργήσουν όπως σχεδιάστηκε στο αγκιστρωμένο στο κράτος ελληνικό πανεπιστήμιο. Και αυτό όχι με ευθύνη των μελών τους, πολλοί εκ των οποίων ήρθαν αμισθί από το εξωτερικό για να προσφέρουν τις γνώσεις τους στη διοίκηση. Ωστόσο η επίλυση του προβλήματος για έναν ώριμο μελετητή του συστήματος θα ήταν η απελευθέρωση του πανεπιστημίου από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό του από το κράτος και η διεθνοποίησή του. Και σε αυτό μπορούσαν να βοηθήσουν μόνο οι διεθνούς φήμης επιστήμονες που τα συγκρότησαν. Φαντάζει έτσι εξόχως αλαζονική η πολιτική απόφαση να οδηγηθούν τα μέλη τους στην απαξίωση μέσα στα ελληνικά ΑΕΙ.
Η κυβέρνηση, εκτός εθνικού διαλόγου και σε αυτή την περίπτωση, φέρνει διάταξη στο νομοσχέδιο για την έρευνα με την οποία τα Συμβούλια των ΑΕΙ απογυμνώνονται από όλες τις αρμοδιότητές τους (ελεγκτικές, διοικητικές κ.ά.) και παραμένουν απλά συμβουλευτικά όργανα, που θα εκφράζουν γνώμη η οποία δεν θα είναι δεσμευτική για τους πρυτάνεις. Με άλλα λόγια, οι διεθνώς καταξιωμένοι επιστήμονές τους οδηγούνται στη φυγή και το ελληνικό πανεπιστήμιο επιστρέφει στη… μοναξιά του.
Ολα αυτά καθώς η θέληση της κυβέρνησης να τα καταργήσει εντελώς προσέκρουσε στις αντιρρήσεις της τρόικας. «Οταν βάζεις ένα Συμβούλιο να προεπιλέγει υποψήφιους πρυτάνεις, αυτό είναι μια αντιδημοκρατική διαδικασία» έλεγε χαρακτηριστικά τις προηγούμενες ημέρες στο «Βήμα» στέλεχος του υπουργείου Παιδείας.
«Επιστροφή» των φοιτητών


Με τον ίδιο νόμο, εκπρόσωποι των φοιτητών μπαίνουν σε όλα τα όργανα των πανεπιστημίων, συμβούλια τμημάτων, κοσμητείες κ.α. Δεν θα έχει ωστόσο ουσιαστικό ρόλο για την απαρτία της συγκλήτου η παρουσία τους, καθώς αυτή θα καθορίζεται από τα μέλη του σώματος που είναι καθηγητές.
Για τις εκλογές της διοίκησης των ΑΕΙ, στον «μίνι νόμο» αναφέρεται ότι ο πρύτανης εκλέγεται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία για τετραετή θητεία από ειδικό σώμα εκλεκτόρων που απαρτίζεται από το σύνολο των μελών ΔΕΠ, των προπτυχιακών φοιτητών, των μεταπτυχιακών φοιτητών του ιδρύματος και των υποψηφίων διδακτόρων, του επιστημονικού, διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού ειδικών κατηγοριών (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) και του διοικητικού προσωπικού του ιδρύματος.
Το ποσοστό των ψήφων κάθε υποψήφιου συνδυασμού υπολογίζεται από το άθροισμα των ποσοστών επί των ψηφισάντων που έλαβε ο συνδυασμός από καθεμιά από τις πέντε προαναφερθείσες κατηγορίες εκλεκτόρων, πολλαπλασιαζόμενων με τους συντελεστές βαρύτητας 1 για τα μέλη ΔΕΠ, 0,20 για τους φοιτητές και 0,10 για το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό. Ειδικότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή τους μπορούν να προβλέπονται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ιδρύματος.
Σε περίπτωση δύο διαδοχικών άγονων εκλογικών διαδικασιών με τη διαδικασία της κάλπης, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή υποχρεούται στη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας μέσω επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου το αργότερο εντός επτά ημερών από την τελευταία ψηφοφορία.
Πρυτάνεις και αντιπρυτάνεις


Για την υποβοήθηση του έργου του πρύτανη σε κάθε ΑΕΙ εκλέγονται καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές καθηγητές ως αντιπρυτάνεις. Η εκλογή τους διενεργείται με ενιαίο και χωριστό από τους υποψηφίους πρυτάνεις ψηφοδέλτιο. Κάθε εκλέκτορας μπορεί να επιλέξει έναν εκ των υποψηφίων αντιπρυτάνεων, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις ανά ίδρυμα.
Η σύνθεση της Συγκλήτου αποτελείται από τον πρύτανη, τους αντιπρυτάνεις, τους κοσμήτορες, τους προέδρους των τμημάτων, έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών από κάθε σχολή και έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών ή των υποψηφίων διδακτόρων του ιδρύματος, οι οποίοι θα οριστούν με τους αναπληρωματικούς τους έπειτα από καθολική ψηφοφορία που θα διενεργηθεί με ευθύνη των οικείων συλλογικών οργάνων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών. Στη Σύγκλητο θα υπάρχει και ένας εκπρόσωπος από κάθε κατηγορία του επιστημονικού, διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού ειδικών κατηγοριών (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) και ένας εκπρόσωπος του διοικητικού προσωπικού, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωματικούς τους από τα συλλογικά όργανα της κάθε κατηγορίας προσωπικού με θητεία δύο ετών. Οπως αναφέρουν οι πληροφορίες του «Βήματος», με τον «μίνι νόμο» ρυθμίζονται επίσης για μία ακόμη φορά τα θέματα σύνταξης οργανισμών των ιδρυμάτων που δεν έχουν ως σήμερα προχωρήσει.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk