Ψηφιακό περιεχόμενο χωρίς σύνορα

Νομοθετικές προτάσεις, η οποίες δίνουν την δυνατότητα στους πολίτες της ΕΕ να μεταφέρουν το διαδικτυακό περιεχόμενο που κατέχουν σε κάθε χώρα της Ένωσης από το 2017, αλλά και φέρνουν αλλαγές στους κανόνες περί πνευματικής ιδιοκτησίας, παρουσίασε την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της Στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά.

Νομοθετικές προτάσεις, η οποίες δίνουν την δυνατότητα στους πολίτες της ΕΕ να μεταφέρουν το διαδικτυακό περιεχόμενο που κατέχουν σε κάθε χώρα της Ένωσης από το 2017, αλλά και φέρνουν αλλαγές στους κανόνες περί πνευματικής ιδιοκτησίας, παρουσίασε την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της Στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά.

Συγκεκριμένα, σχέδιο κανονισμού επιτρέπει στους καταναλωτές της Ευρώπης να μεταφέρουν χωρίς φραγμούς το ψηφιακό τους περιεχόμενο (ταινίες, αθλητικές εκπομπές, μουσική, ηλεκτρονικά βιβλία ή παιχνίδια) το οποίο πληρώνουν στη χώρα καταγωγής τους, και στα υπόλοιπα κράτη – μέλη της ΕΕ.

Η νομοθετική ρύθμιση θεσπίζει την λεγόμενη «διασυνοριακή φορητότητα» κι έρχεται να ανατρέψει τους υφιστάμενους γεωγραφικούς περιορισμούς, επιτρέποντας στους κατοίκους της ΕΕ να ταξιδεύουν χωρίς να χάνουν την πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο που έχουν αγοράσει ή στο οποίο είναι συνδρομητές στη χώρα καταγωγής τους, αναφέρει η Κομισιόν.

Η διασυνοριακή φορητότητα, σημειώνουν οι Βρυξέλλες, αναμένεται να γίνει πραγματικότητα το 2017, όταν και θα εκπνεύσει η ισχύς των τελών περιαγωγής (roaming). «Δεδομένου ότι πρόκειται για πρόταση κανονισμού, αφού εγκριθεί, θα πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα και στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ» σημειώνει η Κομισιόν.

Παράλληλα, τους επόμενους έξι μήνες θα κατατεθεί σειρά νομοθετικών προτάσεων για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ΕΕ.

«Η Επιτροπή επιθυμεί να εγγυηθεί ότι οι Ευρωπαίοι θα έχουν πρόσβαση σε ευρύ φάσμα νόμιμης προσφοράς περιεχομένου, διασφαλίζοντας παράλληλα την καλύτερη προστασία και τη δίκαιη αποζημίωση των συγγραφέων και των άλλων κατόχων δικαιωμάτων. Το εν λόγω εκσυγχρονισμένο και εξευρωπαϊσμένο πλαίσιο θα ωφελήσει επίσης τους βασικούς τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της έρευνας και της καινοτομίας» επισημαίνει η Κομισιόν.

Στο μεταξύ, η Κομισιόν καταθέτει νομοθετική πρόταση για την αποτελεσματικότερη προστασία των καταναλωτών στις διαδικτυακές τους αγορές τους, αλλά και για την διευκόλυνση των διασυνοριακών πωλήσεων για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Η πρωτοβουλία έρχεται να αντιμετωπίσει τα κύρια εμπόδια για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο εντός της ΕΕ, δηλαδή τον νομοθετικό κατακερματισμό στο τομέα του δικαίου των συμβάσεων των καταναλωτών, κάτι που συνεπάγεται υψηλό κόστος για τις επιχειρήσεις και χαμηλή εμπιστοσύνη των καταναλωτών, όπως παρατηρούν οι Βρυξέλλες. Το πακέτο των μέτρων περιλαμβάνει:

  • Αντιστροφή του βάρους της απόδειξης: Καθόλη τη διετή περίοδο εγγύησης, ο καταναλωτής θα έχει τη δυνατότητα να ζητήσει επανόρθωση, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να αποδείξει ότι το ελάττωμα υπήρχε τη στιγμή της παράδοσης.
  • Σαφή και συγκεκριμένα δικαιώματα για το ψηφιακό περιεχόμενο: Οι καταναλωτές θα μπορούν να ζητούν μείωση τιμής ή και πλήρη αποζημίωση, εάν ένα ψηφιακό προϊόν που έχουν κατεβάσει, δεν λειτουργεί σωστά (σήμερα λαμβάνουν έκπτωση για μελλοντικά downloads).
  • Ασφάλεια δικαίου και περιβάλλον φιλικό προς τις επιχειρήσεις: Oι επιχειρήσεις δεν θα αντιμετωπίζουν κατακερματισμό των διαφορετικών εθνικών νομικών καθεστώτων, καθώς θα μπορούν να παρέχουν ψηφιακό περιεχόμενο ή να κάνουν διαδικτυακές πωλήσεις εμπορευμάτων στους καταναλωτές όλων των κρατών μελών με τους ίδιους κανόνες.
  • Εξοικονόμηση κόστους για τις επιχειρήσεις: Με τους νέους κανόνες που θα ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ, μια επιχείρηση θα εξοικονομήσει το κόστος της προσαρμογής των εμπορικών της συμβάσεων στον κατά τόπους εθνικό δίκαιο.

Οι δύο νομοθετικές προτάσεις έρχονται να συμπληρώσουν τις συμφωνίες για την κατάργηση των τελών περιαγωγής μέχρι τον Ιούνιο του 2017, την καθιέρωση της ουδετερότητας του δικτύου στη νομοθεσία της ΕΕ και την ενίσχυση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. «Η Επιτροπή εργάζεται επίσης σκληρά, ώστε να επιτευχθεί, έως τα τέλη του τρέχοντος έτους, πολιτική συμφωνία σχετικά με την ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων» αναφέρει η Κομισιόν. Συνολικά, στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά μέχρι το τέλος του προσεχούς έτους θα υποβληθούν 16 πρωτοβουλίες.

Κοινωνία
Σίβυλλα
Helios Kiosk