Μίνι νομοσχέδιο για την Παιδεία σε σχέδιο νόμου για τα βοσκοτόπια

Ένα μικρό νομοσχέδιο κατάφερε να «χωρέσει» το υπουργείο Παιδείας στο ήδη κατατεθέν νομοσχέδιο για τα βοσκοτόπια, το οποίο και ψηφίστηκε τελικά στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ένα μικρό νομοσχέδιο κατάφερε να «χωρέσει» το υπουργείο Παιδείας στο ήδη κατατεθέν νομοσχέδιο για τα βοσκοτόπια, το οποίο και ψηφίστηκε τελικά στην Ολομέλεια της Βουλής.
Παρότι ο υπουργός Παιδείας κ. Νίκος Φίλης δήλωνε σε όλους τους τόνους ότι η Παιδεία δεν έχει θέση σε ένα νομοσχέδιο για τα βοσκοτόπια, ενέταξε τροπολογίες σε 11 άρθρα του, που καλύπτουν όλο το φάσμα της εκπαίδευσης.
Η πολιτική των «τροπολογιών» αφορά θέματα αναπληρωτών εκπαιδευτικών, διαδικαστικά θέματα που έχουν να κάνουν με τις πανελλαδικές εξετάσεις και τις αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων και φυσικά το θέμα των κρίσεων για την επιλογή στελεχών στην εκπαίδευση, που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το υπουργείο Παιδείας.
Παράλληλα νέο νομοσχέδιο, εκείνο για την έρευνα που παρουσίασε ήδη το «Βήμα», αναμένεται να παρουσιαστεί σύντομα, εφόσον βέβαια εγκριθεί το περιεχόμενο του από τους Θεσμούς. Επ’ αυτού ο υπουργός Παιδείας δήλωσε στην Βουλή ότι «εμείς, δεν θέτουμε τη νομοθετική πρωτοβουλία μας υπό την έγκριση των πιστωτών, της τρόικας».
Ωστόσο, το νομοσχέδιο αυτό έχει δοθεί για έγκριση στους πιστωτές και την τρόικα, όπως δήλωσαν ήδη εκπρόσωποι του υπουργείου Παιδείας και στην Βουλή, ενώ φαίνεται ότι εκεί το κείμενο έχει «σκαλώσει».
Κι αυτό γιατί οι εκπρόσωποι των Θεσμών δεν φαίνεται να κατανοούν γιατί το υπουργείο Παιδείας επιχειρεί βιαστικά να περάσει ένα νέο νομοσχέδιο από την Βουλή, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται ο εθνικός διάλογος για την παιδεία που υποτίθεται ότι θα εξετάσει αυτά ακριβώς τα θέματα.
Κατά τα άλλα, το υπουργείο Παιδείας πρόλαβε να περάσει στο νομοσχέδιο για τα βοσκοτόπια σειρά άρθρων.
Μεταξύ αυτών ορίζονται κατ’ εξαίρεση ως μονάδες μετάθεσης των εκπαιδευτικών που αποσπώνται:
α) σε οποιαδήποτε υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως αυτές ορίζονται στον Οργανισμό του Υπουργείου όπως εκάστοτε ισχύει,
β) στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης,
γ) στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
δ) στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (I.E.Π.),
ε) στην Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.), στ) στον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.), καθώς και
ζ) στις Επιτελικές Δομές Ε.Σ.Π.Α. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και υπολογίζονται
1. οι μονάδες που προβλέπονται για την πλησιέστερη προς τον εκάστοτε τόπο της υπηρεσίας τους σχολική μονάδα, και,
2. επιπλέον δύο (2) μονάδες μετάθεσης για κάθε έτος.
Η ρύθμιση ισχύει αναδρομικά από την ημέρα απόσπασης των εκπαιδευτικών.
Επιπλέον:
– Εκπαιδευτικοί οι οποίοι προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαγράφονται από τους πίνακες αναπληρωτών για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, εφόσον δεν αναλαμβάνουν για οποιονδήποτε λόγο υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και παραιτούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
– Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης δεν εφαρμόζονται για τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων και αδυνατούν για το λόγο αυτό να αναλάβουν υπηρεσία. Η ισχύς των παραπάνω άρχεται από το σχολικό έτος 2016-2017.
– Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόμενος. Οι άδειες εξετάσεων χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης και μέχρι δύο το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί να φοιτά. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια μίας (1) ημέρας.
– Στους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να χορηγούνται άδειες μικρής χρονικής διάρκειας για συμμετοχή σε συνέδρια, συνδιασκέψεις, σεμινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα στο εσωτερικό, εφόσον η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία.

Οι άδειες αυτές χορηγούνται από το προβλεπόμενο για τους τακτικούς εκπαιδευτικούς όργανο και με την ίδια διαδικασία, με αποδοχές για όλο το χρόνο κατά τον οποίο ο εκπαιδευτικός μετέχει στις εν λόγω δραστηριότητες.

Στο χρόνο αυτόν προστίθενται οι ημέρες που είναι αναγκαίες για τη μετάβαση και την επιστροφή του εκπαιδευτικού.

– Από το σχολικό έτος 2016-2017 η διανυθείσα από 1.9.2010 και εντεύθεν υπηρεσία των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών προσμετράται και οι σχετικοί ενιαίοι πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών ανασυντάσσονται αναλόγως. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.
Υπουργείο Παιδείας: Με διαφάνεια η επιλογή των διευθυντών

Για την ψήφιση ενός «συστήματος επιλογής βασισμένου στη διαφάνεια» κάνει λόγο το υπουργείο Παιδείας παρουσιάζοντας τις διατάξεις για την επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης. «Τερματίζεται ένα καθεστώς αναξιοκρατίας και άκρατου κομματισμού στο χώρο της εκπαίδευσης» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Παιδείας.

Και αναφέρονται οι αλλαγές που έγιναν:

– Στην διαδικασία της επιλογής των διευθυντών εκπαίδευσης διατηρείται η ίδια μοριοδότηση σε σχέση με την επιστημονική-παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση (11 μόρια κατά ανώτατο όριο). Διατηρείται επίσης η μοριοδότηση της υπηρεσιακής κατάστασης – καθοδηγητικής και διοικητικής εμπειρίας (15 μόρια κατά ανώτατο όριο).

– Στο κριτήριο της συμβολής του υποψηφίου στο εκπαιδευτικό έργο διατηρείται η διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας (12 μόρια κατά ανώτατο όριο).

– Οι υποψήφιοι που δεν συγκεντρώνουν το 20% των έγκυρων ψήφων μπορούν να συμμετέχουν στην περαιτέρω διαδικασία επιλογής χωρίς να προσμετράται η μοριοδότηση των ψήφων επί των 12 μορίων. Κατά τη ψηφοφορία αν δεν συμπληρωθεί το ποσοστό του 65 % του εκλογικού σώματος οι υποψήφιοι συνεχίζουν στην επόμενη φάση της διαδικασίας χωρίς την προσμέτρηση της μοριοδότησης του ποσοστού επί των 12 μορίων.

– Στο ίδιο κριτήριο προστίθεται η διαδικασία της προφορικής συνέντευξης η οποία θα διενεργείται από τα περιφερειακά συμβούλια με πλήρη διαφάνεια (15 μονάδες κατά ανώτατο όριο).

– Τα αρμόδια συμβούλια καταρτίζουν κατά αξιολογική σειρά πίνακες των υποψηφίων ανά διεύθυνση εκπαίδευσης, σύμφωνα με την συνολική μοριοδότηση και τις προτιμήσεις των υποψηφίων.

Με αφορμή τις αντιδράσεις στην Βουλή απο τα κόμματα της αντιπολίτευσης στο θέμα της επιλογής των στελεχών της κυβέρνησης, το υπουργείο Παιδείας αναφέρει σχολιάζοντας το προηγούμενο σύστημα επιλογής τους ότι ήταν «ένας καλοστημένος συγκεντρωτικός Αθηνοκεντρικό μηχανισμό επιβολής του κομματικού κράτους της ΝΔ» και καταλήγει: «Η μοναδική κυβέρνηση, από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, που σεβάστηκε τη θητεία των επιλεγέντων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι είχαν επιλεγεί επί υπουργίας της κ. Διαμαντοπούλου το 2010, είναι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση της Αριστεράς όχι μόνο δεν διέκοψε τη θητεία τους αλλά την παρέτεινε και μετά τη λήξη της στις 31-7-2015, παρατείνοντας ταυτόχρονα και τη θητεία των υπηρεσιακών συμβουλίων. Επίσης, η κυβέρνηση της αριστεράς σεβάστηκε και προσφάτως παρέτεινε μέχρι 31 Αυγούστου 2016 τη θητεία των σχολικών συμβούλων. Αυτό αποδεικνύει ποιο ακριβώς είναι το ηθικό πλεονέκτημα της σημερινής κυβέρνησης έναντι όλων των προηγουμένων και στο χώρο της παιδείας».

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk