• Αναζήτηση
 • Ταξιδιωτικό ισοζύγιο: Πλεόνασμα €1,8 δισ. τον Ιούνιο

  Πλεόνασμα 1,784 δισ. ευρώ παρουσίασε το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Ιούνιο του 2014, έναντι 1,52 δισ. ευρώ στον αντίστοιχο μήνα του 2013 σημειώνοντας ετήσια αύξηση κατά 16,7%.

  Πλεόνασμα 1,784 δισ. ευρώ παρουσίασε το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Ιούνιο του 2014, έναντι 1,52 δισ. ευρώ στον αντίστοιχο μήνα του 2013 σημειώνοντας ετήσια αύξηση κατά 16,7%.

  Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, στις οποίες πλέον συμπεριλαμβάνονται οι εισπράξεις από κρουαζιέρες, σημείωσαν αύξηση κατά 278 εκατ. ευρώ ή 16,3% τον Ιούνιο και διαμορφώθηκαν σε 1,987 δισ. ευρώ, έναντι 1,70 δισ. ευρώ στον αντίστοιχο μήνα του 2013.

  Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αφίξεων κατά 13,7% και της μέσης κατά ταξίδι δαπάνης κατά 2,5%. Σημειώνεται ότι οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 71% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και υπερκάλυψαν το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου (138,6%).

  Αύξηση παρουσίασαν τον Ιούνιο και οι ταξιδιωτικές πληρωμές κατά 22 εκατ. ευρώ ή 12,1%, ανερχόμενες στα 203 εκατ. ευρώ.

  Την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2014, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα 2,91 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 2,589 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12,6%. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 464 εκατ. ευρώ ή 13,4% σε σύγκριση με την αύξηση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 137 εκατ. ευρώ. H αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αφίξεων κατά 15,6%, καθώς η μέση κατά ταξίδι δαπάνη μειώθηκε κατά 10 ευρώ ή 1,7%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 42,7% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν το 32,3% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.

  Αύξηση κατά 23,4% παρουσίασαν τον Ιούνιο οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 (Ιούνιος 2014: 1,213 δισ. ευρώ). Οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 28 παρουσίασαν αύξηση κατά 44 εκατ. ευρώ ή 6,6% (Ιούνιος 2014: 718 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 ήταν αποτέλεσμα τόσο της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 111 εκατ. ευρώ ή 18,3% όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 31,8% (Ιούνιος 2014: 494 εκατ. ευρώ).

  Ειδικότερα, όσον αφορά στις εισπράξεις από τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, αυτές από τη Γερμανία παρουσίασαν αύξηση κατά 21,7% τον Ιούνιο 2014 έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2013 (Ιούνιος 2014: 314 εκατ. ευρώ) και αυτές από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 21,4% (Ιούνιος 2014: 119 εκατ. ευρώ). Αύξηση κατά 109 εκατ. ευρώ ή 49,6% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, μείωση κατά 6,7% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 236 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 43,6% και διαμορφώθηκαν σε 95 εκατ. ευρώ.

  Η εισερχόμενη κίνηση τον Ιούνιο του 2014 διαμορφώθηκε σε 2.697 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013. Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα τόσο της αύξησης των αφίξεων από τις χώρες της ΕΕ των 28 κατά 16,3% όσο και της αύξησης των αφίξεων από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28 κατά 9,9%. Αναλυτικότερα, οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν σε 880 χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,8%, και οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν επίσης αύξηση κατά 25% (Ιούνιος 2014: 752 χιλ., Ιούνιος 2013: 602 χιλ). Ειδικότερα, οι αφίξεις από τη Γαλλία και τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 16,8% και 12,2% αντιστοίχως και οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 41,2%. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, οι αφίξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 1,9% και διαμορφώθηκαν σε 236 χιλ. ταξιδιώτες και οι αφίξεις από τις ΗΠΑ εμφάνισαν αύξηση κατά 7,6% και διαμορφώθηκαν σε 79 χιλ. ταξιδιώτες.

  Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2014 αυξήθηκε κατά 15,6% και διαμορφώθηκε σε 6.264 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 5.421 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ των 28 διαμορφώθηκε σε 3.701 χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 17,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Επίσης οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28 διαμορφώθηκαν σε 2.563 χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12,7%. Οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 11,4% και οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 26,7%. Ειδικότερα, αύξηση εμφάνισαν οι αφίξεις από τη Γερμανία και τη Γαλλία κατά 1,9% και 15,1% αντιστοίχως, καθώς επίσης και οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο κατά 33,8%. Τέλος, αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, οι αφίξεις από τη Ρωσία παρουσίασαν αύξηση κατά 13,5% και διαμορφώθηκαν σε 382 χιλ. ταξιδιώτες και οι αφίξεις από τις ΗΠΑ παρουσίασαν αύξηση κατά 22% και διαμορφώθηκαν σε 203 χιλ. ταξιδιώτες.

  Οικονομία
  One Channel
  Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk